Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: N.V. A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn trực tuyến qua điện thoại gọi : 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 80/2007/NĐ-CP hướng dẫn về doanh nghiệp khoa học công nghệ

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2007/NĐ-CP NGÀY 19/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Luật doanh nghiệp 2014 

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Để thành lập một doanh nghiệp khoa học công nghệ thì căn cứ theo nghị định 80/2007/NĐ-CP và  văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BKHCN ngày 6/1/2015 thì trường bạn cần đáp ứng 2 điều kiện sau đây:

- Thứ nhất: trường bạn phải thuộc đối tượng được quyền thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 80/2007/NĐ-CP như sau:

Đối tượng áp dụng Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Trong đối tượng nêu trên, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập thực hiện việc chuyển đổi tổ chức, hoạt động để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ được gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 -Thứ hai: Theo như quy định trên thì trường bạn muốn thuộc đối tượng được thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ cần đáp ứng  điều kiện thứ 2 liên quan đến việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Theo quy định tại mục 4.1 phần I của văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN thì kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (gọi chung là kết quả khoa học và công nghệ) sẽ bao gồm:

"4.1. Kết quả KH&CN gồm:

a) Kết quả của các chương trình, đề tài, đề án, dự án KH&CN; kết quả của các dự án nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật;

b) Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Chương trình máy tính"

Như vậy, căn cứ quy định trên thì thí nghiệm đã được Bộ GTVT cấp dấu chứng nhận được xác định là kết quả khoa học công nghệ. Hơn nữa, thí nghiệm này thuộc quyền sở hữu của trường bạn nên trong trường hợp này khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ thì trường bạn hoàn toàn có quyền thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ. Doanh nghiệp này có thể hoạt động theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật khoa học công nghệ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế và sự lựa chọn của trường ban.

- Thủ tục thành lập cụ thể như sau:

Hồ sơ thành lập: (lập 2 bộ: một bộ thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, một bộ để đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ)

+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp:

Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền ( hồ sơ sẽ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà trường bạn muốn thành lập)

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ quan có thẩm quyền:  phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư nơi trường bạn dự định đặt trụ sở cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

+ Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ:

Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Dự án sản xuất, kinh doanh.

Nội dung dự án sản xuất, kinh doanh cần thuyết minh rõ các sản phẩm hàng hoá dự kiến sản xuất, kinh doanh hình thành từ các kết quả khoa học và công nghệ, các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kèm theo dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả khoa học và công nghệ

Cơ quan giải quyết:  Sở Khoa học và Công nghệ địa phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời hạn: tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP