1. Hướng dẫn thủ tục thay tên, đổi họ tên ?

Thưa luật sư, “Có thể thay đổi họ, tên nếu việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”. Tôi muốn đổi tên như vậy có được không, pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?
Người gửi: Nguyễn Văn Bảo

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Về nguyên tắc, họ, tên chính thức của mỗi người cần phải được giữ ổn định, tránh sự thay đổi tùy tiện gây khó khăn cho giao lưu dân sự, cho công tác quản lý hộ tịch nói riêng và quản lý hành chính nói chung. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, cá nhân có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho thay đổi họ tên của mình.

Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật dân sự năm 2005 về ‘‘quyền thay đổi họ, tên’’ thì một trong các trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên là “theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”.

Do người cậu khi đi khai sinh mà ngẫu nhiên bạn phải mang họ Trần, trong khi không biết cha bạn họ gì, còn mẹ bạn lại họ Nguyễn. Trường hợp này được coi là “việc sử dụng họ, tên đó gây… ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến… quyền, lợi ích hợp pháp của người đó”.

Do vậy, bạn có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thay đổi họ hiện tại của bạn từ họ “Trần” sang họ “Nguyễn” theo họ của mẹ bạn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ “Về đăng ký và quản lý hộ tịch” thì trường hợp của bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi hộ tịch vì yêu cầu đặt ra là “thay đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Nghị định nói trên cũng quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự thủ tục đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch như sau:

- UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

- Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định), xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch.

Chủ tịch UBND huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Bản sao quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày. Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch sẽ được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính giấy khai sinh.

Theo quy định trên, bạn cần liên hệ với Phòng Tư pháp huyện nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây để làm thủ tục thay đổi hộ tịch. Tại đây, bạn phải nộp tờ khai (theo mẫu), xuất trình bản chính giấy khai sinh của bạn và các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ (giấy tờ chứng minh không rõ cha bạn là ai, chứng minh mẹ bạn họ Nguyễn…).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày, bạn sẽ được nhận một bản chính quyết định cho phép thay đổi hộ tịch và các bản sao (cấp theo yêu cầu của bạn).

Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Có được đổi tên đệm khi đã 30 tuổi không ? Đổi tên cho con 9 tuổi có cần sự đồng ý của chồng ?

2. Thủ tục đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha mới nhất hiện hành ?

Thưa Luật sư, con tôi năm nay 4 tuổi, và nay tôi muốn làm thủ tục đổi họ cho con tôi từ họ của mẹ sang họ của cha thì tôi phải làm những thủ tục như thế nào?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi. Cám ơn Luật sư.

Thủ tục đổi họ cho con từ họ mẹ sang họ cha mới nhất hiện hành ?

Luật sư hướng dẫn thủ tục thay đổi họ tên cho con, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Thứ nhất là quyền thay đổi họ tên
Căn cứ theo quy định tại Điều 27, Bộ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 có quy định:
Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.
Đồng thời tại Khoản 2 Điều 26 Bộ Luật Dân sự 2015 cũng có quy định :
Điều 26. Quyền có họ, tên
2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.
Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó.
Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em, nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng.
Cha đẻ, mẹ đẻ được quy định trong Bộ luật này là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ; người nhờ mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
- Thứ hai là trình tự, thủ tục đổi từ họ mẹ sang họ cha
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
Vì vậy, việc thay đổi họ cho con bạn từ họ mẹ sang họ cha vẫn cần có sự đồng ý của mẹ cháu bé thể hiện trong tờ khai khi thực hiện thủ tục thay đổi họ cho con. Sau khi có sự đồng ý củamẹ cháu bé về việc thay đổi họ của con từ họ mẹ sang họ cha, bạn có thể thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi họ cho con theo quy định tại Điều 27, 28 Luật hộ tịch số: 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 về đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, gồm các nội dung chính sau:
- Đồng thời, Căn cứ theo quy định tại Điều 27, Điều 28 của Luật Hộ tịch có quy định như sau:
Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.
Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Thủ tục đổi tên cho con từ họ của cha sang họ của mẹ ? Vợ đổi tên con có cần sự đồng ý của chồng ?

3. Thủ tục thay đổi họ con sang họ của mẹ ?

Thưa Luật sư! Tôi muốn hỏi: Năm 2003 tôi sinh 1 bé gái, đến 2006 tôi ly hôn. Hiện tại tôi đã có gia đình riêng và tôi muốn đổi họ cho con gái sang họ của tôi có được không, thủ tục như thế nào? Và trường hợp tôi đổi họ con tôi sang họ của người chồng hiện tại thì sao? Vì chồng trước của tôi không nuôi con từ lúc nhỏ đến giờ ?
Kính thư ! Người gửi: L.M

Thủ tục thay đổi họ con sang họ của mẹ ?

Tư vấn thủ tục thay đổi họ con, gọi: 1900.6162

Trả lời:

* Thứ nhất: về việc thay đổi họ của con sang họ của mẹ:

Khoản 1, 2 điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định:

"Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó."

Trong trường hợp này bạn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ của con gái bạn sang họ của bạn nếu con bạn đồng ý do từ năm 2003 đến nay (năm 2015) con bạn đã trên 9 tuổi.

Thủ tục thay đổi họ của con sang họ của mẹ được quy định tại điều 1 Nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình, chứng thực, cụ thế như sau:

Các loại giấy tờ trong hồ sơ gồm:

- Tờ khai yêu cầu thay đổi (theo mẫu)

- Bản chính giấy khai sinh của con bạn.

- Các loại giấy tờ khác có liên quan.

Lưu ý: trong Tờ khai phải thể hiện rõ sự đồng ý của con bạn.

Nơi nộp: UBND cấp xã (nơi đã đăng ký khai sinh trước đây).

Thời hạn giải quyết: không quá 8 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

* Thứ hai: về việc thay đổi họ của con sang họ của người chồng mới:

Theo quy định tại khoản 1 điều 27 Bộ luật Dân sự, bạn có quyền yêu cầu đổi họ của con gái bạn sang họ của người chồng hiện tại. Thủ tục thay đổi tương tự như phần thứ nhất nhưng ngoài giấy tờ trong hồ sơ bạn còn phải có văn bản đồng ý của người chồng cũ về việc thay đổi họ này hoặc bạn có thể đề nghị người chồng mới của bạn nhận con gái bạn làm con nuôi sau đó tiến hành thủ tục thay đổi họ, như vậy bạn sẽ phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký nuôi con nuôi vào hồ sơ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Đổi tên cho con khi trùng tên với người thân ? Chi phí thay đổi họ tên hết bao nhiêu tiền ?

4. Đổi họ của con từ bố sang mẹ sau khi ly hôn ?

Thưa luật sư em có thắc mắc sau ạ: Em năm nay 26 tuổi.Em và chông em ly hôn từ năm 2011.Em sinh được 1 cháu trai mang họ bố, bây giờ em muốn đỏi họ của cháu sang họ của em nhưng cán bộ tư pháp gây khó khăn.Giờ em muốn thay đổi tên thì phải làm thế nào ạ ? Em ở Hải Dương
Em xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: N.B.D

>> Luật sư tư vấn luật dân sự về điều kiện đổi họ tên gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Từ những thông tin bạn gửi về cho công ty chúng tôi chúng tôi xin đưa ra nhận xét như sau:

Theo quy định tại Điều 27 của Bộ luật dân sự 2005 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

“a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định”.

Cắn cứ vào khoản 1 điều 36Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì:

''1. Thaỵ đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự''.

Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 1 điều 88 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì:

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

Như vậy dựa vào những căn cứ trên tôi có thể đưa ra kết luận là nếu như bạn muốn thay đổi họ tên con bạn theo người chồng mới thì phải được sự đồng ý của chồng cũ của bạn vì đứa con này là con chung của hai vợ chồng.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162. Trân trọng cảm ơn!

>> Xem thêm:  Quy định mới về việc đổi tên trên giấy khai sinh ? Cách thay đổi tên đệm trong chứng minh thư ?

5. Có được thay đổi họ con từ họ của chồng cũ sang họ của chồng mới không ?

Thưa luật sư, Tôi đã ly hôn và kết hôn với người chồng mới được 2 năm. Tôi có 2 người con với chồng cũ và giờ tôi muốn đổi họ của con tôi từ họ của bố đẻ các cháu sang họ của chồng mới của tôi có được không và thủ tục ra sao?
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: N.T

>> Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 27 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

“Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại...".

Theo quy định trên thì chị sẽ không thể thay đổi họ của con chị từ họ của chồng cũ (bố đẻ của các con chị) sang họ của chồng mới chị được vì pháp luật không cho phép việc đổi họ này

Như vậy, chị sẽ không thể thay đổi họ cho con chị sang họ chồng mới của chị mà chỉ có thể đồi họ con chị sang họ của chị. Và nếu thực hiện việc đổi họ này chị sẽ cần thực hiện theo thủ tục sau tại Nghị định 158/2005/NĐ-CP:

theo qui định của mục 7 Điều 36, 37, 38 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu thay đổi, cải chính họ, tên cho con. Việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con trong giấy khai sinh sẽ do UBND xã, phường nơi đăng ký khai sinh của con bạn trước đây giải quyết.

Muốn thay đổi, cải chính họ, tên cho con, cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Đơn (tờ khai) xin thay đổi, cải chính họ, tên cho con (theo mẫu ở UBND phường, xã).

- Giấy khai sinh bản chính của con.

- CMND, hộ khẩu (sao y).

- Các giấy tờ khác liên quan đến việc thay đổi, cải chính họ, tên cho con.

Trong thời hạn 5 ngày (tối đa là 10 ngày) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì UBND xã, phường sẽ ra quyết định cho phép thay đổi, cải chính họ, tên cho con.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Làm giấy khai sinh, đổi tên cho con thực hiện ở đâu ? Thủ tục thay tên, đổi họ làm như thế nào ?