Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: N.V. A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty Luật Minh Khuê

Luật sư tư vấn trực tuyến qua điện thoại gọi : 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Trường hợp của công ty bạn có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến giám đốc công ty nhưng do bạn không nói rõ giám đốc công ty có phải là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn không cũng như thay đổi ở đây là thay  thế một người mới hay thay đổi thông tin của giám đốc (số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bản căn cước...)  nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn theo hướng sau:
- Nếu giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn và thay  thế một người mới hoặc có sự thay đổi thông tin của giám đốc (số chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bản căn cước...)  :
Trường hợp này bạn cần tiến hành thông báo ngay với các chủ đầu tư của công trình mà công ty bạn đang tiến hành cung cấp dịch vụ xây dựng bởi vì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ là người đứng ra ký kết tất cả các giấy tờ, hợp đồng kinh doanh của doanh nghiệp nên nếu có sự thay đổi liên quan đến đối tượng này đặc biệt khi thay thế người mới thì các giấy tờ, hợp đồng có chữ ký của người đại diện theo pháp luật trước đó sẽ không còn giá trị mà cần phải tiến hành thay thế bằng chữ ký của người đương nhiệm cũng như thay đổi, bổ sung thông tin của người ký trong trường hợp chỉ có sự điều chỉnh thông tin
Việc thông báo có thể được thực hiện thông qua việc thông báo bằng văn bản, trực tiếp gặp mặt và thông báo, fax, email tùy theo yêu cầu cũng như thỏa thuận của 2 bên

"Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp 2014)

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật"

- Nếu giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty bạn 

Trường hợp này mặc dù không trực tiếp ký kết các hợp đồng cũng như chịu trách nhiệm đại diện cho doanh nghiệp trong các giao dịch nhưng nếu trong thực tế việc hợp tác kinh doanh của công ty bạn với các chủ đầu tư có sự tham gia của giám đốc thì công ty bạn cũng cần thiết thực hiện việc thông báo với bên phía chủ đầu tư để đảm bảo hoạt động kinh doanh. 

Cách thức thông báo thực hiện như trên : thông báo bằng văn bản, trực tiếp gặp mặt và thông báo, fax, email tùy theo yêu cầu cũng như thỏa thuận của 2 bên

Như vậy, không có quy phạm pháp luật nào điều chỉnh vấn đề thông báo này như thế nào nên công ty bạn nên dựa trên tình hình cụ thẻ thỏa thuận với các chủ đầu tư cũng như phân tích trên để có cách thức thông báo phù hợp.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP