Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ đầu tư"

chủ đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ đầu tư.

Theo quy định mới, Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công ? Lập dự án phát triển nhà ở thương mại như thế nào ?

Theo quy định mới, Khi nào chủ đầu tư dự án được tự duyệt bản vẽ thi công ? Lập dự án phát triển nhà ở thương mại như thế nào ?
Có được đăng ký quyền sử dụng đất (cấp sổ đỏ) đối với dự án treo ? Thẩm quyền thay đổi dự án khu sinh thái biển ? Pháp luật quy định về việc lập dự án phát triển nhà ở thương mại chọn chủ đầu tư dự án như thế nào ? Thắc mắc về quy trình và thủ tục về đất của một dự án ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án

Thủ tục cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư để thực hiện dự án
Tôi muốn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, đất này đang có 1000m2. Trong đó: 600m2, UBND thành phố thu hồi đất làm ruộng của người dân. 400m2 còn lại đã thu hồi của người dân. Hiện tại, đất này đã có quy hoạch 1/500.

Nhà thầu phụ xuất hóa đơn cho nhà thầu chính hay chủ đầu tư?

Nhà thầu phụ xuất hóa đơn cho nhà thầu chính hay chủ đầu tư?
Trường hợp nhà thầu phụ ký hợp đồng và chịu trách nhiệm với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu chính. Trường hợp chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất thanh toán của nhà thầu chính thì thỏa thuận trên có phải quy định rõ trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính hay không? Trường hợp chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ thì nhà thầu phụ phải xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho chủ đầu tư hay xuất hóa đơn GTGT cho nhà thầu chính?

Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?

Khi nào quyết toán chi phí hạng mục chung không cần yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư cung cấp chứng từ ?
Tư vấn về điều kiện thi công các công trình tương tự của nhà thầu ? Trường hợp nào được phép thay đổi nhà thầu ? Quy định về chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu ? Quy định tư cách nhà thầu hợp lệ ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến luật đấu thầu sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì ? Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ?

Ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội là gì ? Lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ?
Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội: Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội ? Những chính sách ưu đãi về thuế, quy đất đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là gì ? sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?

Quy định về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư và việc lựa chọn chủ đầu tư dự án ?
Quy định về phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư như: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư ? Cách thức lựa chọn chủ đầu tư dự án ? Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở để phục vụ tái định cư ? sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể:

Nhà ở thương mại là gì ? Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại ?

Nhà ở thương mại là gì ? Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại ?
Một số câu hỏi về quy định phát triển nhà ở thương mại theo dự án: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án như thế nào ? Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại là gì ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn, phân tích cụ thể: