Nhà Luật Minh khuê cho tôi hỏi: Tôi muốn lấy hóa đơn đỏ cho cửa hàng thì cần thủ tục gì, và điều kiện như thế nào thì được cấp hóa đơn đỏ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

Thủ tục và điều kiện được cấp hóa đơn đỏ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Nội dung tư vấn:

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về các loại hóa đơn như sau:

"Điều 3. Loại và hình thức hóa đơn
1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
- Hoạt động vận tải quốc tế;
- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
- Xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.
b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:
- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)."

Theo đó, nếu bạn muốn lấy hóa đơn đỏ tức hóa đơn GTGT thì cửa hàng của bạn phải thuộc vào đối tượng khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Nếu cửa hàng của bạn thuộc vào đối tượng khai thuế trực tiếp thì bạn phải sử dụng hóa đơn bán hàng mà không được sử dụng hóa đơn GTGT. Tức là bạn phải thành lập doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ được hướng dẫn cụ thể tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Về thủ tục đặt in hóa đơn thuế GTGT đối với đơn vị được sử dụng hóa đơn GTGT như sau: 

Hồ sơ đặt in hóa đơn bao gồm:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng (01 bản)
+ Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in mẫu 3.14 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC (02 bản)
+ Bản sao mẫu 06 đăng ký phương pháp tính thuế có xác nhận của chi cục thuế quản lý (01 bản)
+ Bản sao Hợp đồng thuê nhà hoặc hợp đồng mượn nhà (01 bản)

Nơi nhận:

Đơn vị gửi trực tiếp hồ sơ đến Chi Cục thuế quản lý

Trình tự giải quyết:

– Sau 5 ngày sau khi nhận được hồ sơ đề nghị đặt in hóa đơn, chi cục thuế sẽ cử cán bộ xuống đơn vị xác minh địa điểm kinh doanh xem có đủ điều kiện đặt in hóa đơn hay không.
– Sau khi cán bộ thuế xuống xác minh địa điểm kinh doanh, nếu đơn vị đủ điều kiện đặt in hóa đơn thì sau 1 đến 2 ngày cơ quan thuế sẽ có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in mẫu 3.15 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC. Đơn vị liên hệ trực tiếp với chi cục thuế quản lý để nhận thông báo này.

Tiến hành đặt in hóa đơn

– Hồ sơ khi đến doanh nghiệp in:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công chứng (01 bản )
+ Bản sao chứng minh nhân dân photo người đại diện pháp luật của đơn vị (01 bản)
+ Giấy giới thiệu người được cử đến doanh nghiệp in
+ Chứng minh nhân dân của nhân viên được cử đến doanh nghiệp in

– Đơn vị tiến hành chọn mẫu thiết kế, số lượng hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, màu mực, loại giấy, số liên….. Sau đó hai bên ký  hợp đồng in hóa đơn (02 bản)

+  Theo thời hạn giao hàng trên hợp đồng, doanh nghiệp in in xong và giao hóa đơn. Sau đó hai bên tiến hành lập Biên bản thanh lý hợp đồng, doanh nghiệp in xuất hóa đơn tài chính, đơn vị tiến hành thanh toán theo thỏa thuận đã ký trên hợp đồng.

– Làm thông báo phát hành hóa đơn:
Để sử dụng được hóa đơn xuất cho khách hàng, đơn vị tiếp tục làm hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn:

Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

+ Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC(02 bản gốc có ký tên và đóng dấu)
+ Mẫu hóa đơn có đóng mộc chữ Mẫu (02 bản  – 03 liên/bản)
+ Bản photo hợp đồng đặt in hóa đơn (01 bản)
+ Bản photo biên bản thanh lý hợp đồng  (01 bản)

Nơi nhận:

Đơn vị gửi trực tiếp hồ sơ giấy đến chi cục thuế quản lý

Lưu ý:

+Đối với hóa đơn đặt in lần đầu thì đơn vị phải in thông báo phát hành hóa đơn ra giấy  gửi trực tiếp đến cơ quan thuế, những lần sau nếu không có thay đổi mẫu hóa đơn thì đơn vị nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng và không cần đem Mẫu hóa đơn đến cơ quan thuế.
+Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ thuế sẽ đóng dấu xác nhận trên 2 bản thông báo phát hành hóa đơn và trả lại cho đơn vị 1 bản.
+Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
+Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.
+Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu. Vì vậy, tổ chức kinh doanh gửi Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê