1. Có thể tạm đình chỉ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính để chờ kết quả giải quyết của tòa án không?

Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự và người đại diện của đương sự được pháp luật Việt Nam quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 66 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Điều này mang lại cho họ quyền lợi trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mình trong quá trình xử lý vụ án, đồng thời đảm bảo công bằng và minh bạch trong quá trình tư pháp.

Theo quy định của Điều 66, đương sự và người đại diện của đương sự có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp cần bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, họ có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đồng thời với việc nộp đơn khởi kiện. Việc này nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tính khẩn cấp trong quá trình giải quyết vụ án.

Trong số các biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định tại Điều 68 của Luật Tố tụng hành chính, một trong những biện pháp đặc biệt quan trọng là "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính." Biện pháp này mang lại cho đương sự và người đại diện của đương sự quyền lợi đặc biệt khi họ muốn tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách, bảo vệ chứng cứ và bảo toàn tình trạng hiện có. Điều này giúp tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được và đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình giải quyết vụ án.

Ngoài ra, quy định của Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2015 đã được điều chỉnh bởi khoản 2 của Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi năm 2019. Theo đó, không chỉ có thể tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, mà còn áp dụng tạm dừng việc thực hiện hành vi hành chính, cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định. Điều này mở rộng phạm vi ứng dụng của biện pháp khẩn cấp tạm thời, tăng cường khả năng bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự và người đại diện.

Do đó, trong tình huống kho muốn tạm đình chỉ cưỡng chế thi hành quyết định hành chính để chờ kết quả giải quyết của tòa án, có thể làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của Điều 66 và Điều 68 Luật Tố tụng hành chính 2015. Trong đó, biện pháp "Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính" có thể được áp dụng để tạm thời đảm bảo quyền và lợi ích của họ trong khi chờ đợi quyết định của tòa án.

 

2. Thủ tục xin tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính

Để xin tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, quy định tại Điều 73 của Luật Tố tụng hành chính 2015, được bổ sung bởi khoản 7 Điều 2 của Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 đưa ra các quy trình cụ thể cần tuân theo. Quy định này áp dụng cho trường hợp người yêu cầu muốn áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tạm dừng việc thi hành quyết định hành chính đã được ban hành.

- Bước 1: Chuẩn bị đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với các nội dung quan trọng sau:

+ Ngày, tháng, năm viết đơn;

+ Thông tin cá nhân của người yêu cầu và người bị yêu cầu;

+ Tóm tắt nội dung quyết định hành chính;

+ Lý do cần thiết áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;

+ Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể.

- Bước 2: Nộp đơn và tài liệu chứng minh cho Tòa án có thẩm quyền. Đơn yêu cầu cần đi kèm với các tài liệu, chứng cứ nhằm chứng minh tính cần thiết của việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

- Bước 3: Chờ kết quả từ Tòa án:

Trong trường hợp yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 66, Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận đơn yêu cầu, Thẩm phán sẽ phải đưa ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu, Thẩm phán cần thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu cũng như Viện kiểm sát cùng cấp. Đối với trường hợp Hội đồng xét xử nhận đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ xem xét và ra quyết định ngay tại phiên tòa. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu, Hội đồng xét xử cần thông báo lý do cho người yêu cầu và ghi vào biên bản phiên tòa.

Đối với trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 66, sau khi nhận được đơn yêu cầu và tài liệu liên quan, Chánh án Tòa án chỉ định ngay một Thẩm phán thụ lý. Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận đơn, Thẩm phán sẽ phải xem xét và đưa ra quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trong trường hợp không chấp nhận yêu cầu, Thẩm phán cần thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu cũng như Viện kiểm sát cùng cấp.

 

3. Trong bao lâu thì quyết định áp dụng tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính có hiệu lực?

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, quyết định áp dụng, thay đổi, hoặc hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức. Điều này mang lại sự linh hoạt và tính hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề hành chính, đặc biệt là trong tình huống khẩn cấp.

- Khi có quyết định áp dụng tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính, quy trình thi hành sẽ được tạm dừng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, quy định không cụ thể về thời gian cụ thể mà quyết định này sẽ có hiệu lực. Do đó, việc xác định thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định là một phần quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý hành chính.

- Trong trường hợp này, quyết định áp dụng tạm đình chỉ sẽ phải được thông báo đến đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp, và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp ngay sau khi nó được đưa ra. Điều này nhằm đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông tin kịp thời về quyết định tạm đình chỉ và có cơ hội tham gia vào quá trình xem xét và đánh giá quyết định.

Cần lưu ý rằng tính chất ngay lập tức của hiệu lực quyết định áp dụng tạm đình chỉ mang lại sự linh hoạt trong việc xử lý các vấn đề hành chính, nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc đảm bảo quy trình xử lý công bằng và đầy đủ thông tin cho tất cả các bên liên quan. Do đó, việc quy định rõ thời gian tạm đình chỉ thi hành quyết định có thể giúp tối ưu hóa quy trình và đồng thời bảo đảm tính công bằng và minh bạch.

Quý khách có thể xem thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Quyết định hành chính cá biệt là gì? Những đặc điểm của quyết định hành chính cá biệt

Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước? Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý liên quan, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách một cách đáng tin cậy và hiệu quả. Để giải quyết các vấn đề này nhanh chóng và tốt nhất có thể, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài điện thoại 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi hiểu rằng sự hài lòng của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến đóng góp từ phía quý khách. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để giải quyết mọi vấn đề và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.

Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng quý khách trong tương lai và mang đến cho quý khách những thông tin và dịch vụ pháp luật chất lượng và đáng tin cậy nhất.