Luật sư tư vấn về chủ đề "quyết định hành chính"

quyết định hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quyết định hành chính.

Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành, nội dung của quyết định

Quyết định là gì ? Thẩm quyền ban hành, nội dung của quyết định
Quyết định là hình thức văn bản pháp luật bao gồm cả văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bài viết phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định như thầm quyền, nội dung, hình thức của quyết định, cụ thể:

Tính hợp pháp và hợp lý của một quyết định hành chính?

Tính hợp pháp và hợp lý của một quyết định hành chính?
Hành vi hành chính theo nghĩa rộng bao gồm mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức nhà nước trong bộ máy hành chính nhà nước có liên quan đến việc thực hiện công vụ trong quá trình thực hiện quản lí hành chính nhà nước (quyết định hành chính bằng văn bản...

Quy định về cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính?

Quy định về cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính?
Cưỡng chế hành chính là biện pháp bắt buộc phải thi hành một mệnh lệnh, quyết định hành chính. Là biện pháp do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đối với cá nhân hay tổ chức đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt.

Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước? Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính?

Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước? Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định hành chính?
Quyết đinh hành chính là một dạng của quyết định pháp luật, do các chủ thể quản lý hành chính nhà nước ban hành theo trình tự hình thức pháp luật quy định, nhằm đề ra những chủ trương, biện pháp, đặt ra các quy tắc xử sự hoặc áp dụng những quy tắc đó giải quyết một công việc cụ thể.

Một số đặc điểm của quyết định hành chính, hành vi hành chính?

Một số đặc điểm của quyết định hành chính, hành vi hành chính?
Trong hoạt động của Nhà nước, các cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tổ chức, cá nhân nhiều nhất. Ngược lại, các tổ chức, cá nhân cũng tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước, các nhân viên Nhà nước nhiều nhất. Điều đó có nghĩa, trong hoạt động hàng ngày...

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế

Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
Biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản áp dụng đối với người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác.

Mối quan hệ của tính hợp lý và tính hợp pháp của quyết định hành chính; Tính hợp lý của quyết định hành chính và hành vi hành chính

Mối quan hệ của tính hợp lý và tính hợp pháp của quyết định hành chính; Tính hợp lý của quyết định hành chính và hành vi hành chính
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi dưới đây của khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi về mối quan hệ của tính hợp lý và tính hợp pháp của quyết định hành chính; tính hợp lý của quyết định hành chính và hành vi hành chính thể hiện như thế nào?..."

Vai trò của quyết định hành chính được thể hiện như thế nào?

Vai trò của quyết định hành chính được thể hiện như thế nào?
Xã hội ngày càng phát triển, vai trò của các cơ quan hành chính trong lĩnh vực quản lí hành chính nhà nước ngày càng trở nên quan trọng. Để thực hiện tốt chức năng của mình, trong quá trình hoạt động, cơ quan hành chính ban hành rất nhiều quyết định hành chính.

Quyết định 113/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong Ngành hải quan và ban hành hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan

Quyết định 113/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong Ngành hải quan và ban hành hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan

Tính hợp lí, hợp pháp của quyết định hành chính?

Tính hợp lí, hợp pháp của quyết định hành chính?
Trong quá trình quản lý hành chính nhà nước, các cơ quan không thể thiếu những công cụ, phương tiện để có thể quản lý và đảm bảo trật tự xã hội. Quyết định hành chính là một trong những phương tiện, công cụ đó.

Quyết định hành chính là gì? Một số vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định hành chính.

Quyết định hành chính là gì? Một số vấn đề pháp lý liên quan đến quyết định hành chính.
Quyết định hành chính chiếm tỷ trọng rất lớn, được ban hành thường xuyên, trực tiếp liên quan tới đời sống hàng ngày của cá nhân và tổ chức. Thực tiễn có nhiều trường hợp QĐHC không đáp ứng các yêu cầu hợp pháp và hợp lý, xâm phạm tới lợi ích nhà nước, xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,