1. Quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến 2025

Ngày 12/3/2024, một bước tiến trong quản lý tài nguyên đất của Việt Nam đã được thể hiện thông qua việc Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 227/QĐ-TTg. Đây là một bước đi chiến lược và chín chắn, nhằm điều chỉnh và tối ưu hóa một loạt các chỉ tiêu quan trọng liên quan đến việc sử dụng đất đến năm 2025.

Quyết định này không chỉ là biểu hiện của sự quyết tâm của Chính phủ trong việc xây dựng một hệ thống quản lý tài nguyên đất hiệu quả, mà còn là một phản ánh sâu sắc về nhu cầu cấp bách trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trải qua những thách thức và cơ hội mới, việc điều chỉnh và làm mới các chỉ tiêu sử dụng đất là không thể thiếu để tạo ra một môi trường đất đai thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bền vững và cân bằng giữa các lĩnh vực.

Cơ sở pháp lý của Quyết định này là Quyết định 326/QĐ-TTg, được ban hành vào ngày 09/3/2022. Đây là một văn bản quan trọng, định hình các hướng đi chiến lược trong việc quản lý và phân bổ đất đai, tạo nền tảng cho việc điều chỉnh hiệu quả các chỉ tiêu đến năm 2025.

Nhìn từ góc độ chiến lược, Quyết định 227/QĐ-TTg một lần nữa khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc xây dựng một nền tảng hạ tầng đất đai bền vững, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện, công bằng và bền vững của đất nước. Chắc chắn sẽ tạo ra những cơ hội mới, cũng như thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất trong thời gian tới.

 

2. Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành việc điều chỉnh và cập nhật một loạt các chỉ tiêu quan trọng liên quan đến việc sử dụng đất đến năm 2025. Đây không chỉ là một bước đi quan trọng mà còn là biểu hiện rõ ràng của sự cam kết và quan tâm của Chính phủ đối với việc quản lý và phát triển tài nguyên đất, nhằm hướng tới một tương lai bền vững và phồn thịnh hơn.

Quá trình điều chỉnh này đã được thực hiện dựa trên cơ sở của Quyết định 326/QĐ-TTg, một văn bản quyết định quan trọng được ban hành vào ngày 09/3/2022. Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ và điều chỉnh các chỉ tiêu này cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng như Bộ Công an, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững và cân bằng trong việc sử dụng đất.

Việc điều chỉnh này không chỉ là một bước quan trọng mà còn mở ra những cơ hội mới cho các địa phương và các cơ quan chức năng trong việc xây dựng và triển khai các chính sách phát triển đất đai hiệu quả. Đồng thời, nó cũng là bước đệm quan trọng để đảm bảo rằng việc sử dụng đất được thực hiện một cách hợp lý và bền vững, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và Bộ Công an đã được thực hiện một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, với sự tôn trọng và duy trì mục tiêu, định hướng không gian, và tầm nhìn đã được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, và thậm chí cả tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là một biểu hiện rõ ràng của sự sâu sắc và chiến lược trong việc quản lý và phát triển đất đai, với mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu ngắn hạn mà còn là đảm bảo bền vững và hài hòa cho tương lai. Việc điều chỉnh này không chỉ là một quyết định chính sách, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của các địa phương và đất nước.

Thông qua việc duy trì các mục tiêu và định hướng đã được xác định, không chỉ đảm bảo tính liên tục và ổn định trong quản lý đất đai mà còn khẳng định cam kết của chính phủ trong việc xây dựng một môi trường sống và phát triển bền vững cho cộng đồng. Sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trong thời gian tới.

 

3. Chỉ tiêu sử dụng đất được điều chỉnh đến năm 2025 ở một số địa phương

Một ví dụ cụ thể về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 trên địa bàn một số tỉnh và thành phố như sau:

* Trong trường hợp của Thành phố Hà Nội:

- Về đất nông nghiệp: Diện tích được dành cho nông nghiệp là 185.586 ha, trong đó đất trồng lúa chiếm tỷ lệ lớn với 93.177 ha (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước chiếm 90.902 ha).

- Về đất phi nông nghiệp: Diện tích này đạt 148.716 ha, trong đó có 1.226 ha được dành cho mục đích bảo đảm an ninh.

Việc điều chỉnh này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng đất mà còn phản ánh sự nhạy bén và linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố lớn như Hà Nội. Đồng thời, nó cũng thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự cân nhắc giữa việc bảo tồn tài nguyên và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

* Trong trường hợp của Thành phố Đà Nẵng:

- Đất nông nghiệp: Tổng diện tích dành cho nông nghiệp là 69.014 ha, đánh dấu một phần quan trọng của sự đa dạng về nguồn lợi tự nhiên của vùng đất này.

- Đất phi nông nghiệp: Diện tích phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá lớn, đạt 58.545 ha, trong đó có đất an ninh với diện tích 294 ha, đất được dành cho phát triển hạ tầng cấp quốc gia đạt 7.367 ha. Trong đó, có đất xây dựng cơ sở văn hóa với 150 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo với 750 ha. Đây được coi như sự bảo đảm của Thành phố Đà Nẵng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và giáo dục, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp với tình hình phát triển của địa phương.

* Trong bối cảnh của Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đất nông nghiệp: Tổng diện tích dành cho nông nghiệp đạt 101.427 ha, bao gồm đất trồng lúa với 9.472 ha (trong đó có đất chuyên trồng lúa nước chiếm 6.430 ha), đồng thời cũng có đất rừng phòng hộ với diện tích 34.087 ha.

- Trong phạm vi đất phi nông nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích là 107.175 ha. Trong đó:

+ Đất an ninh chiếm một phần nhỏ nhưng quan trọng, với 577 ha. Đây là diện tích được dành riêng để đảm bảo an ninh và trật tự tại khu vực này.

+ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia chiếm phần lớn trong tổng diện tích này, với 25.756 ha. Trong số này, có diện tích được sử dụng để xây dựng cơ sở văn hóa (1.043 ha) và đất cho cơ sở giáo dục và đào tạo (3.635 ha). Việc này cho thấy sự cam kết của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một hệ thống hạ tầng chất lượng cao, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa và giáo dục trong quá trình phát triển xã hội và kinh tế.

- Trong danh mục đất chưa sử dụng, các thông số cụ thể như sau:

+ Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng hiện đã đạt 94 ha, đây là diện tích được tái khai thác và phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

+ Đất chưa sử dụng còn lại vẫn đang chờ được khai thác và sử dụng, với tổng diện tích 937 ha. Việc quản lý và phát triển bền vững của những khu vực này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển đô thị và cân nhắc hợp lý giữa việc tăng cường hạ tầng và bảo vệ môi trường.

+ Đất đô thị là một phần không thể thiếu trong danh sách, với diện tích 59.952 ha. Đây là trụ cột của sự phát triển đô thị và kinh tế-xã hội, nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ và cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố.

Thể hiện sự đa dạng và tính quan trọng của nguồn lợi tự nhiên trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực và bảo vệ môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, việc bảo tồn và phát triển các khu vực rừng phòng hộ cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì cân bằng sinh thái và sự ổn định của hệ thống sinh thái địa phương.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.