Như vậy:

1. Thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không? Trong thời gian hội thảo, em có nghe rằng tất cả thuế GTGT đầu vào sẽ được đưa vào chi phí riêng phần tài sản cố định thì được khấu trừ thuế GTGT. Điều này có được áp dụng không? Có văn bản nào nói rõ hơn về vấn đề này không? 

2. Trường hợp bên em có đầu tư tài sản cố định vào tháng 12 năm 2014, đã nghiệm thu công trình phần thuế GTGT, nay có được khấu trừ không vì phần tài sản này phục vụ cho năm 2015.

3. Hàng tồn kho thành phẩm cuối năm 2014, phần nguyên vật liệu chế biến cho lượng hàng này đã được kê khai thuế. Như vậy, em có cần điều chỉnh lại thuế GTGT cho phần hàng tồn kho này không?

4. Tồn kho nguyên vật liệu đến ngày 31/12/2014 với số thuế GTGT đã được kê khai có được khấu trừ không hay điều chỉnh dựa vào chi phí cho năm 2015?

Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Căn cứ Luật thuế GTGT 2008Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có thể phân tích như sau:

1/. Điều 3 Luật sửa đổi các Luật về thuế đã quy định mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại công văn 17709/BTC-TCT cũng hướng dẫn cụ thể Điều 3 như sau: 

"Để kịp thời thực hiện thống nhất từ ngày 01/01/2015, trong đó có việc bán hàng và xuất hóa đơn từ 01/01/2015, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Cục thuế các tỉnh thành phố phối hợp cùng với các cơ quan có liên quan:

- Thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh có sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nêu trên trên địa bàn để thực hiện phổ biến, tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, hộ kinh doanh biết nội dung từ ngày 01/01/2015 các mặt hàng nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra (bao gồm cả bán buôn, bán lẻ). Cơ quan thuế hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi xuất hóa đơn GTGT bán các mặt hàng nêu trên từ ngày 01/01/2015 thì không ghi thuế GTGT trên hóa đơn (gạch chéo dòng tiền thuế, thuế suất thuế GTGT) theo đúng quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn về hóa đơn."

Tại Thông báo số 344/TB-VPCP cũng đã quy định rõ như sau:

"1. Để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc đưa mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội Khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định. Đồng thời bổ sung quy định: Doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định."

Theo đó, doanh nghiệp bạn sản xuất thức ăn chăn nuôi sẽ được áp dụng các quy định trên, được hạch toán vào chi phí số thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh; đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC  cũng quy định:

"Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:

“14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.”

2/. Theo quy định tại Điểm d Điều 12 Luật thuế GTGT 2008

"d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là 6 tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót."

Như vậy, thuế GTGT đầu vào trong trường hợp này sẽ được kê khai theo tháng 12/2014, không được kê khai và khấu trừ vào tháng 1/2015.

3/. Đối với trường hợp của bạn, việc hoạch toán số NVL tồn kho không làm thay đổi giá vốn NVL thì liên quan đến nghiệp vụ kế toán, bạn cần tham khảo một số văn bản hướng dẫn tìm cách định khoản các nghiệp vụ kế toán để biết thêm 

4/.Như đã trình bày ở trên, Thuế GTGT đã được kê khai vào 12/2014 nên sẽ không được khấu trừ vào năm 2015

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.