1. Có được mua hóa đơn kinh doanh xe tải theo mùa vụ ?

Chào Luật Minh Khuê! Hiện tại công ty tôi có thuê xe tải 3.5 tấn của 1 cá nhân họ dùng chở mủ nhưng hết mùa cạo thì xe nhàn rỗi khi đưa lên cơ quan thuế mua hoá đơn thì cơ quan thuế nói không bán vì cơ quan thuế giải thích với họ là không ai mà mua xe tải về mà chỉ chở mủ không và họ yêu cầu phải thành lập hộ kinh doanh thì mới cung cấp hoá đơn.
Vậy xin hỏi cá nhân bên cho bên tôi thuê xe phải chứng minh như thế nào và có cần phải chứng minh xe mua về chủ yếu phục vụ sản xuất của cá nhân không?
Chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật thuế trực tuyến qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Trả lời: 

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục cấp phù hiệu xe tải theo quy định mới 2022

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện tại công ty bạn có thuê xe tải 3.5 tấn của 1 cá nhân dùng để chở mủ nhưng hết mùa cạo. Nếu xe tải này của cá nhân chỉ chở mủ cho gia đình họ mà không nhằm mục đích kinh doanh thì họ không phải nộp thuế vì xe họ không có hoạt động kinh doanh vận tải. Nhưng nếu họ dùng chiếc xe này cho công ty bạn thuê,có lợi  nhuận và mặc dù họ chỉ hoạt động thời vụ thì xe của cá nhân đó đã là xe kinh doanh vận tải rồi và khi đi đăng ký xe hoặc đi kiểm định cá nhân đó phải ghi là xe có kinh doanh vận tải.

Theo Điều 3 Nghị Định 86/2014 Về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô giải thích về kinh doanh vận tải như sau:

"Điều 3 Giải thích từ ngữ:

1. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.

2. Kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp dịch vụ vận tải và thu cước phí vận tải trực tiếp từ khách hàng.

3. Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn kháctrong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm hoặc dịch vụ đó." 

Theo Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP có quy định cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

"Điều 20. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

2. Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:

a) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

b) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;

c) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;

d) Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;

đ) Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

3. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;

c) Người đại diện hợp pháp;

d) Các hình thức kinh doanh;

đ) Thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh;

e) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

4. Giấy phép kinh doanh có giá trị 07 năm và được cấp lại trong trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hết hạn. Trường hợp cấp lại do có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh, thời hạn của Giấy phép kinh doanh mới không vượt quá thời hạn của Giấy phép đã được cấp trước đó.

5. Đơn vị được cấp Giấy phép kinh doanh phải được đánh giá định kỳ về việc duy trì điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

6. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

7. Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về mẫu Giấy phép kinh doanh."

Như vậy thì hoạt động này của cá nhân đó là hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật thì khi đi đăng kiểm xe cá nhân đó phải ghi là có kinh doanh vận tải mà không cần phải chứng minh xe mua về chủ yếu phục vụ sản xuất của cá nhân. Và hoạt động kinh doanh trở hàng hóa mùa vụ này của cá nhân đó vẫn phải nộp thuế.Tuy nhiên nếu như cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải theo mùa vụ mà doanh thu thu được từ hoạt động này của bạn dưới 100 triệu đồng/năm thì cá nhân đó sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và GTGT.

Theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 92/2015 về thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhận đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh như sau:

"Điều 2. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc áp dụng

a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây gọi là cá nhân nộp thuế khoán) là cá nhân kinh doanh có phát sinh doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh trừ cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

c) Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.

d) Cá nhân kinh doanh là đối tượng không cư trú nhưng có địa điểm kinh doanh cố định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế như đối với cá nhân kinh doanh là đối tượng cư trú.

Còn nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì bạn phải nộp thuế khoán hàng tháng theo quy định của pháp luật, Vì hoạt động của cá nhân đó là hoạt đông kinh doanh vận tải nên cá nhân đó phải chịu thuế theo Khoản 2 Điều 2Thông tư 92/2015 hướng dẫn về thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh:

-Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

>> Xem thêm:  Hóa đơn của cơ quan thuế bán cho đối tượng nào ? Thủ tục tiến hành khi mua hóa đơn của cơ quan thuế

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Doanh thu tính thuế: là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

- Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm a và điểm b.3, khoản 2 Điều này.

- Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều này.

d) Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

d.1) Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.

d.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.

d.3) Đối với doanh thu theo hóa đơn thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

>> Xem thêm:  Chi tiết cách đặt biển cấm xe tải như thế nào?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

 

2. Thủ tục đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế ?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn nhờ công ty tư vấn giúp như sau: công ty tôi mới thành lập vào tháng 01/2018, do chưa kịp đặt in hóa đơn mà mấy ngày nữa công ty tôi có nhu cầu sử dụng hóa đơn gấp.
Vậy công ty tôi có thể sử dụng hóa đơn đặt mua ở cơ quan thuế hay không, có phải thông báo phát hành hay không?
Cảm ơn!

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT- BTC quy định đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Nếu công ty bạn thuộc các đối tượng trên thì bạn được quyền mua hóa đơn của cơ quan thuế, hồ sơ mua hóa đơn gồm có:

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3, phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

+ Giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp đến mua hóa đơn.

+ Văn bản cam kết đối với trường hợp đặt mua hóa đơn lần đầu (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. 

+ Bảng kê hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC đang tự in, đặt in hóa đơn chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế vẫn còn hóa đơn không tiếp tục sử dụng. 

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với hóa đơn do Cơ quan thuế in thì phía Cơ quan thuế sẽ chịu trách nhiệm thông báo phát hành, do đó, công ty của bạn sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn trong trường hợp này nữa. 

 

>> Xem thêm:  Hộ gia đình mua hóa đơn đỏ bằng cách nào ?

3. Hỏi về thủ tục công chứng nhà và mua hóa đơn thuế ?

>> Xem thêm:  Các tuyến đường hạn chế hoạt động của xe tải, giờ hoạt động của xe tải trên các tuyến đường hạn chế hoạt động ở Hà Nội

Thưa luật sư, Em đang tìm mặt bằng cho thuê để mở văn phòng công ty. Dự kiến khoảng 2 tháng nữa mới bắt đầu hoạt động, hiện tại em đã tìm được mặt bằng và chủ nhà hẹn đi công chứng.
Theo em biết thì sau công chứng trong vòng 10 ngày phải lên cục thuế để mua hóa đơn, nhưng công ty em chưa hoàn tất thủ tục ĐKKD, chưa có MST thì em vẫn thực hiện công chứng hợp đồng, sau này khi nào cty bắt đầu hoạt động mới mua hóa đơn từ lúc đó có được không? Nhà em thuê đứng tên đồng sở hữu vợ chồng, giá trị thuê 15tr/tháng.
Như vậy thuế TNCN chia đều cho 2 vc chủ nhà, nhưng bên cty em thì giá thuê nhà >8,4 triệu/tháng, cầm phải có hóa đơn đầu vào nhưng chủ nhà nói là họ chia ra 2 người cùng cho thuê nên không có hóa đơn, như vậy có hợp lý không?
Xin hỗ trợ giúp em. 

>> Luật sư tư vấn luật thuế gọi số:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

 

>> Xem thêm:  Quy định về biển logo bắt buộc dán trên xe tải ?

3.1. Quy định về mua hóa đơn của cơ quan thuế

Căn cứ vào khoản 1 điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP và nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ thì những đối tượng sau mua hóa đơn của cơ quan thuế :

"1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Căn cứ vào điều 12 thông tư  39/2014/TT-BTC thì hồ sơ mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị mua hóa đơn

- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền

- Mẫu áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ( bản phô tô mà cơ quan thuế đã đóng dấu hoặc công văn trả lời của cơ quan)

- Giấy phép kinh doanh

- Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.
Như vậy công ty của bạn có thể mua hóa đơn của cơ quan thuế khi đã được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh và được cấp mã số thuế.

 

>> Xem thêm:  Theo quy định mới xe tải không có phù hiệu bị phạt bao nhiêu tiền ?

3.2. Quy định về hóa đơn thuê nhà làm văn phòng:

- Tại khoản 1, Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định: 

“Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận”.

- Tại khoản 1, Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định:

"Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết"

- Tại điểm c khoản 1 điều 8 thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn :

"Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong một Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể cả trường hợp cho thuê nhà, thuê mặt bằng có nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là nhóm cá nhân kinh doanh), sau khi đã xác định được thu nhập chịu thuế từ kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm a và b, khoản 1, Điều này, thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân được phân chia theo một trong các cách sau đây:

c.1) Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c.2) Theo thỏa thuận giữa các cá nhân.

c.3) Theo số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Trên cơ sở thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân cùng tham gia kinh doanh đã xác định theo nguyên tắc phân chia nêu trên, từng cá nhân được tính các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư này để xác định thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp riêng cho từng cá nhân."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn trên, trường hợp hai vợ chồng có nhà cho thuê thì khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Trường hợp trên hợp đồng cho thuê tài sản đứng tên một vợ hoặc chồng thì cá nhân đứng tên phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc toàn bộ thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản đó, không thực hiện phân chia thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân;

- Trường hợp cả hai vợ chồng cùng đứng tên trên Hợp đồng cho thuê tài sản và có văn bản phân chia thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản chung thì thực hiện phân chia thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân cho từng cá nhân theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

>> Xem thêm:  Năm 2022, không gián logo xe tải thì bị xử phạt như thế nào ?

Do đó việc chủ nhà chia đều số tiền thuê cho hai vợ chồng khi vợ chồng cho thuê nhà cùng đứng tên sở hữu là hợp lý.

Công văn số 2270/TCT-CS hướng dẫn:

"Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN."

Trong bài viết bạn không nói chủ nhà có mấy căn nhà cho thuê nên chúng tôi không thể xác định được việc chủ nhà không đưa hóa đơn cho thuê nhà cho công ty bạn có hợp lý không? Nếu chủ nhà chỉ có một căn nhà cho bạn thuê làm văn phòng công ty với giá thuê là 15 triệu đồng/ tháng. Như vậy trong một năm số tiền cho thuê của mỗi vợ chồng là 7.5 triệu*12= 90 triệu. Căn cứ vào công văn 2270/TCY-CS thì không cần hóa đơn thuê nhà. Công ty bạn chỉ phải  sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ qua email: Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài 1900.6162 để được tư vấn.

 

4. Tư vấn thủ tục mua hóa đơn quyển ?

Kính gửi Luật Minh Khuê Tôi là dân thị trường cho nhiều công ty (làm tự do). Hiện nay tôi đang ở Yên Bái và muốn ở lại làm thị trường lâu dài, vì tôi bán hàng trực tiếp cho các cơ quan đơn vị nên yêu cầu là phải có hóa đơn thuế để thanh toán cho khách hàng, tôi vẫn ra chi cục thuế viết, nhưng về lâu dài thì muốn có một quyển hóa đơn để bớt đi thủ tục và đỡ mất thời gian mỗi lần bán hàng lại chạy đi mua hóa đơn.

>> Xem thêm:  Kinh doanh bán hàng bằng xe tải lưu động ? Lỗi không nhường đường cho phương tiện ưu tiên ?

Nhưng khó một cái là tôi chỉ thuê phòng trọ chứ không thuê nhà,và thứ hai là hàng tôi lấy trực tiếp từ các công ty lên rồi giao cho khách chứ không có hàng để bày bán tại của hàng mặt hàng mà tôi kinh doanh thì đa dạng từ cái chậu nhựa đến cây cảnh, đồ diện nước,máy lọc nước.... và tôi đang có ý định nhận sửa chữa lặt vặt cho một hoặc hai người đi làm cùng
Vậy với những điều tôi nêu ra trên này thì xin cho tôi hỏi tôi phải làm thế nào? 
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật thuế trực tuyến qua điện thoại, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp này nếu bạn muốn mua hóa đơn quyển của cơ quan thuế thì bạn phải đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể. Về việc địa điểm kinh doanh thì bạn hoàn toàn có thể thuê nhà để làm cửa hàng. 

- Về thủ tục thành lập: Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp  quy định:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp phù hiệu xe tải theo quy định mới năm 2022 ?

- Về mua hóa đơn quyển: Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.:

"Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:

- Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

- Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn."

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn về việc mua hóa đơn tại chi cục thuế ? và  Tư vấn về việc viết mẫu đơn đề nghị mụa hóa đơn

 5. Tư vấn mua hóa đơn đỏ (VAT)

Doanh nghiệp thường gặp rắc rối với thủ tục mua hóa đơn GTGT lần đầu. Mặc dù thủ tục khá đơn giản nhưng vì chưa nắm hết được các loại Giấy tờ cần chuẩn bị nên thường bị mắc. Sau đây tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc mua hóa đơn.

1. Các bước tiến hành thủ tục mua hóa đơn:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại bộ phận ấn chỉ trực thuộc chi cục thuế quận/huyện nơi đặt trụ sở chính

>> Xem thêm:  Hướng dẫn hộ kinh doanh mua hóa đơn quyển của cơ quan thuế ?

Hồ sơ bao gồm:

- 01 Giấy giới thiệu.

- 01 Đơn xin mua hóa đơn.

- 01 bản sao mã số thuế và ĐKKD.

- Có Chi cục thuế yêu cầu phải có thêm hợp đồng thuê hoặc mượn nhà.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162


Bước 2: Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cán bộ bên thuế sẽ xuống kiểm tra địa điểm kinh doanh

Cần chuẩn bị như sau:

- Địa điểm cần có biển công ty, máy vi tính sử dụng cho công tác kế toán và nên có bàn để tiếp khách hoặc làm việc.

- Có sự có mặt của tổ trưởng tổ dân phố và chủ nhà để ký vào biên bản kiểm tra địa điểm.

>> Xem thêm:  Quy định về việc cấm xe tải trong giờ cao điểm tại TP Hồ Chí Minh ?

- Xuất trình hợp đồng thuê/mượn nhà làm địa điểm kinh doanh: Với hợp đồng thuê nhà doanh nghiệp nên lưu ý việc đóng thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp chủ nhà là cá nhân.

- photo CMTND và sổ đỏ của chủ nhà.

- Xuất trình các tờ khai như: thuế môn bài, tờ khai GTGT.


Bước 3: Doanh nghiệp cho người đến chi cục thuế làm thủ tục mua sổ hóa đơn và hóa đơn GTGT

Giấy tờ bao gồm:

- Giấy giới thiệu.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ mua hóa đơn.

- Nhiều chi cục còn bắt mang theo ĐKKD và Giấy chứng nhận MST bản chính.

- Dấu mã số thuế.2. Các vấn đề cần lưu ý

>> Xem thêm:  Nhà có xe tải nhưng không đăng kí kinh doanh vận tải thì có phải nộp thuế ?

- Khi nộp hồ sơ mua hóa đơn xong nên gặp trực tiếp cán bộ quản lý thuế để đặt lịch kiểm tra, vì thông thường việc kiểm tra là đột xuất trong vòng 1 tuần.

- Nhiều chi cục thuế do số lượng doanh nghiệp bỏ trốn nhiều nên trong việc mua hóa đơn họ còn bắt xuất trình xác nhận doanh nghiệp có kinh doanh tại địa điểm nói trên của phường, hoặc xác nhận lý lịch của Giám đốc ở nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê