Thuyết phục tinh thần (MORAL SUASION) là thuyết phục bằng lời hoặc sức ép không chính thức, thực hiện bởi các ngân hàng trung ương và những người đứng đầu các cơ quan chính phủ, để thuyết phục các ngân hàng làm một điều gì đó, hoặc ngàn họ không làm một điều gì đó. Thuyết phục tinh thần không dùng các điều chỉnh pháp lý ngắn hạn và quy tắc chính thức, đôi lúc có thể hiệu quả cao do chính sách của Dự trữ Liên bang về tác động thông báo trên thị trường.