1. Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hiện nay?

Ngày 25/8/2022 vừa qua, Chính phủ của Việt Nam đã ban hành Nghị định 57/2022/NĐ-CP, đưa ra quy định chi tiết về danh mục chất ma túy và tiền chất liên quan đến ma túy. Việc ban hành Nghị định này nhằm mục đích tăng cường kiểm soát và chống lại hoạt động buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo an ninh và trật tự xã hội.

Theo Nghị định nói trên, Danh mục IV chứa thông tin về các tiền chất ma túy mà các hoạt động sản xuất và kinh doanh phải chú ý và tuân thủ quy định. Điều này giúp hạn chế việc sử dụng các chất này trong quá trình sản xuất ma túy và sẽ làm khó khăn cho các tổ chức, cá nhân có ý định sản xuất hoặc tiếp tay cho việc sản xuất chất ma túy.

Danh mục IV của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP cung cấp thông tin chi tiết về các tiền chất ma túy bị cấm. Theo danh mục này, các tiền chất ma túy bao gồm Acetic anhydride, acetic oxide, benzaldehyde và nhiều chất khác. Đây là những chất có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất ma túy và có thể được sử dụng như nguyên liệu chính hoặc phụ trong quá trình tổng hợp các loại ma túy.

Qua việc quy định danh mục các tiền chất ma túy, Chính phủ mong muốn đảm bảo rằng những chất này không được sử dụng một cách trái phép hoặc lạm dụng, từ đó ngăn chặn quá trình sản xuất và lưu thông chất ma túy trong cộng đồng. Đồng thời, việc quy định này cũng giúp cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy, truy tìm và trừng phạt những người có liên quan đến hoạt động này.

Ngoài ra, Chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức của cộng đồng về tác hại của ma túy và cần thiết phải có sự cộng tác từ tất cả các tầng lớp trong xã hội để chung tay chống lại tệ nạn ma túy. Xem toàn bộ danh mục các tiền chất ma túy tại danh-muc-cac-tien-chat-ma-tuy-ap-dung-theo-nghi-dinh-57-2022-nd-cp.aspx

Tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy hiện nay ?

 

2. Hành vi tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?

Theo quy định của Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người vi phạm một số hành vi liên quan đến chất ma túy sẽ bị phạt tiền trong khoảng từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Cụ thể, Điều 23 Nghị định này liệt kê ra ba hành vi cụ thể như sau:

- Trước hết, hành vi áp dụng đối với những người tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này có nghĩa là người có hành vi liên quan đến ma túy mà không phải đối mặt với trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt một khoản tiền nhất định theo quy định.

- Hành vi áp dụng cho những trường hợp tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy. Điều này nhấn mạnh việc truy cứu trách nhiệm đối với những người tham gia vào chuỗi cung ứng chất liệu cho việc sản xuất ma túy bất hợp pháp.

- Cuối cùng, hành vi áp dụng cho những trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Quy định này nhấn mạnh vào việc xử lý những người liên quan đến cung cấp phương tiện và dụng cụ cho quá trình sản xuất và sử dụng ma túy.

Theo quy định, việc tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy sẽ bị xem là hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị áp dụng biện pháp xử phạt tiền. Mức phạt tiền này được quy định trong Nghị định 144/2021/NĐ-CP và có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Mức phạt tiền này áp dụng cho các cá nhân vi phạm, trong khi đó, đối với tổ chức có hành vi tàng trữ tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy, mức phạt tiền áp dụng sẽ là gấp đôi mức phạt cá nhân. Điều này có nghĩa là tổ chức sẽ phải chịu mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Quy định này được thể hiện trong Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Mục đích của việc áp dụng mức phạt tiền là để trừng phạt những hành vi vi phạm liên quan đến chất ma túy và đồng thời ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán trái phép chất ma túy. Mức phạt được xem là hợp lý, không quá nặng nhưng cũng đủ để đánh dấu sự nghiêm trọng của hành vi vi phạm và tạo ra sự răn đe đối với cá nhân và tổ chức.

Ngoài mức phạt tiền, Nghị định cũng quy định rằng cơ quan chức năng có quyền tịch thu tiền, tài sản liên quan và có thể áp dụng biện pháp khác như cấm sử dụng phương tiện, dụng cụ liên quan đến việc vi phạm. Điều này nhằm tăng cường hiệu quả xử lý và ngăn chặn tình trạng tái phạm.

Tổng kết lại, thông qua Nghị định 144/2021/NĐ-CP, chúng ta có một khung pháp lý vững chắc để xử lý và xử phạt những hành vi vi phạm liên quan đến chất ma túy. Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (hoặc gấp đôi đối với tổ chức) cùng với các biện pháp khác là những biện pháp hợp lý và có hiệu quả để giảm thiểu hoạt động vi phạm và bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.

 

3. Hoạt động vận chuyển tiền chất ma túy được kiểm soát như thế nào?

Theo Điều 14 Luật Phòng chống ma túy 2021, có hai quy định chính liên quan đến vận chuyển chất ma túy và tiền chất.

- Đầu tiên, chỉ có cơ quan, tổ chức và cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép mới được phép vận chuyển chất ma túy và tiền chất. Khi tiến hành việc vận chuyển này, họ phải tuân thủ quy định của cơ quan có thẩm quyền về đóng gói và niêm phong. Hơn nữa, họ phải chịu trách nhiệm về số lượng và chất lượng của những mặt hàng này. Họ cũng phải đảm bảo các biện pháp bảo vệ an toàn để đảm bảo không có sự mất mát nào xảy ra trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, họ phải chấp nhận sự theo dõi, kiểm tra và giám sát từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thứ hai, theo quy định, Chính phủ sẽ ban hành các quy định chi tiết liên quan đến Điều này. Việc này nhằm mục đích tạo ra các hướng dẫn cụ thể và rõ ràng hơn để thực hiện Điều 14 của Luật Phòng chống ma túy. Các quy định chi tiết này sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng về các quy trình, quy định về đóng gói, niêm phong, quản lý, và các biện pháp an toàn cần thiết trong quá trình vận chuyển chất ma túy và tiền chất. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng các quy định này được thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả để đảm bảo an toàn và ngăn chặn việc lạm dụng ma túy.

Như vậy, theo Điều 14 của Luật Phòng chống ma túy 2021, chỉ có những tổ chức và cá nhân đã nhận được sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền mới được phép vận chuyển tiền chất ma túy. Điều này đảm bảo rằng hoạt động vận chuyển này được thực hiện một cách hợp pháp và được kiểm soát chặt chẽ.

Trong quá trình vận chuyển, tiền chất ma túy phải được đóng gói và niêm phong đảm bảo an toàn và ngăn chặn bất kỳ mất mát nào. Việc đóng gói và niêm phong phải tuân thủ các quy định được đề ra bởi cơ quan có thẩm quyền, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và không thể xâm nhập của tiền chất ma túy.

Ngoài ra, các hoạt động vận chuyển tiền chất ma túy phải chịu sự theo dõi, kiểm tra và giám sát từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng quá trình vận chuyển diễn ra trong một môi trường an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật. Các biện pháp kiểm soát và giám sát này đảm bảo rằng không có hành vi lạm dụng, lợi dụng hoặc sử dụng tiền chất ma túy một cách trái phép.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ thường xuyên kiểm tra và giám sát các hoạt động vận chuyển tiền chất ma túy để đảm bảo tuân thủ quy định và phát hiện kịp thời bất kỳ vi phạm nào. Những cá nhân và tổ chức được phép vận chuyển tiền chất ma túy phải cung cấp thông tin chi tiết về số lượng, chất lượng và mục đích sử dụng của tiền chất ma túy. Việc này giúp cơ quan có thẩm quyền có cái nhìn toàn diện và chính xác về các hoạt động liên quan đến vận chuyển tiền chất ma túy. Qua việc áp dụng các biện pháp bảo vệ, kiểm soát và giám sát này, chính quyền hy vọng sẽ kiểm soát được hoạt động vận chuyển tiền chất ma túy và ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng ma túy. Điều này đồng thời đảm bảo rằng tiền chất ma túy chỉ được sử dụng cho các mục đích hợp pháp, như nghiên cứu y học hoặc sản xuất dược phẩm, và không gây hại cho xã hội.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy chịu hình phạt như thế nào?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn