1. Cơ sở pháp lý

- Thông tư 96/2015/TT-BTC 

Công văn số 927/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương ban hành ngày 26/3/2015

2. Nội dung

- Về chi phí hợp lý được trừ: 

Căn cứ theo quy định của luật quản lý thuế, khi người nộp thuế chậm nộp tiền thuế sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định, tại thời điểm hiện tại, tiền chậm nộp được tính là 0.03%/ngày.

Căn cứ khoản 2.36 Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền chậm nộp thuế không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về hạch toán khoản tiền chập nộp:

Theo Công văn số 927/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Hải Dương ban hành ngày 26/3/2015 hướng dẫn về hạch toán khoản tiền chậm nộp như sau:

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2021 ?

2. Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế:

- Khi nhận quyết định xử lý:
Nợ TK 811: Chi phí khác
Có TK  3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
- Khi nộp tiền phạt:
Nợ  TK  3339: Phí lệ phí và các khoản phải nộp
Có TK 111/112. 
Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, 
đơn vị không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như không phải lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước. Cuối năm tài chính khi quyết toán thuế TNDN đơn vị tự loại phần chi phí không được tính vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN trên tờ khai quyết toán theo quy định của luật thuế TNDN."

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162   để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê 

>> Xem thêm:  Hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mới nhất