1. Tiêu chuẩn mạng, hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017 (cũng được biết đến như IEC 61850-3:2013) là một tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện. Được biên soạn bởi Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E12 Lưới điện thông minh, tiêu chuẩn này đã được công bố bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996 (hay còn gọi là IEC 61850) bao gồm một số phần quan trọng liên quan đến mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện. Trong đó, TCVN 11996-1:2017 (IEC/TR 61850-1:2013) giới thiệu và tổng quan về mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện. TCVN 11996-4:2017 (IEC 61850-4:2011) xác định các yêu cầu về quản lý hệ thống và dự án liên quan đến mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện.

TCVN 11996-3:2017 (IEC 61850-3:2013) là một phần quan trọng trong bộ tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu chung, tập trung chủ yếu vào kết cấu, thiết kế và điều kiện môi trường đối với các thiết bị điện tử thông minh truyền thông và tự động hóa, cũng như các hệ thống tương tự được áp dụng trong môi trường nhà máy điện và trạm biến áp. Những yêu cầu chung này cũng có thể được áp dụng cho các thiết bị điện tử thông minh tương tự, chẳng hạn như rơle đo lường và thiết bị bảo vệ.

Nếu các thiết bị điện tử thông minh truyền thông hoặc tự động hóa là một phần tích hợp của thiết bị khác trong môi trường nhà máy điện hoặc trạm biến áp, thì các yêu cầu về môi trường đối với thiết bị này sẽ được áp dụng cho thiết bị truyền thông. Điều này có nghĩa là các yêu cầu kết cấu, thiết kế và điều kiện môi trường sẽ phải tuân thủ để đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của cả thiết bị chứa và thiết bị truyền thông.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017 (IEC 61850-3:2013) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định và hiệu suất của các thiết bị điện tử thông minh truyền thông và tự động hóa trong lĩnh vực điện. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này sẽ giúp đảm bảo sự tương thích và khả năng hoạt động đáng tin cậy của các hệ thống trong các môi trường nhà máy điện và trạm biến áp. Đồng thời, việc áp dụng tiêu chuẩn này cũng đảm bảo tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa trong việc triển khai các thiết bị và hệ thống trong ngành công nghiệp điện.

Trong tổng quan, TCVN 11996-3:2017 (IEC 61850-3:2013) không chỉ đặt ra các yêu cầu chung về kết cấu, thiết kế và điều kiện môi trường, mà còn tạo ra một khung pháp lý cho việc phát triển và triển khai các thiết bị điện tử thông minh truyền thông và tự động hóa trong lĩnh vực hệ thống điện. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này mang tính bắt buộc đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của hệ thống, đồng thời giúp tăng cường tính tương thích và khả năng kết nối giữa các thiết bị và hệ thống khác nhau.

Việc tiêu chuẩn hóa cũng mang lại nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp điện. Nó giúp tăng cường sự tương thích và giao tiếp giữa các nhà sản xuất và người sử dụng, đồng thời giảm thiểu rủi ro về sự cố và lỗi trong quá trình vận hành hệ thống. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiêu chuẩn quốc gia cũng giúp tăng cường sự cạnh tranh và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp điện.

Trong kết luận, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017 (IEC 61850-3:2013) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định, an toàn và hiệu quả của mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này không chỉ là một yêu cầu bắt buộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả ngành công nghiệp điện và người sử dụng cuối.

 

2. Quy định chung về tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện như thế nào?

Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017, mục 6.2.1, các tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện cần tuân thủ các quy định sau đây:

- Tài liệu thiết bị phải bao gồm thông tin xác định rõ về thiết bị, bao gồm tên và địa chỉ của nhà chế tạo hoặc đại diện của nhà chế tạo. Đồng thời, thông tin về an toàn cũng phải được đính kèm với thiết bị.

- Nhà chế tạo phải cung cấp tài liệu theo yêu cầu, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật về cách vận hành và sử dụng thiết bị. Nếu có liên quan, tài liệu cũng phải bao gồm các quy định về hiệu chuẩn, bảo trì, an toàn và xử lý sau khi dỡ bỏ thiết bị hoặc bất kỳ bộ phận thay thế nào của nó.

- Các nhà chế tạo cũng phải cung cấp tài liệu liên quan đến thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thường xuyên của thiết bị theo yêu cầu.

- Nếu có thể, tài liệu cần bao gồm báo cáo cảnh báo và giải thích rõ ràng về các ký hiệu cảnh báo được ghi nhãn trên thiết bị. Đặc biệt, khi sử dụng ký hiệu 14 của Bảng 3, tài liệu phải cung cấp một tuyên bố về hiệu quả, đồng thời tư vấn về việc xác định bản chất của bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào và hành động cần thực hiện để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ này.

- Tài liệu cần bao gồm các yếu tố sau:

+ Một tuyên bố rằng người sử dụng phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính nguyên vẹn của bất kỳ sự bảo vệ dây dẫn trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào khác.

+ Một tuyên bố rằng người sử dụng cũng có trách nhiệm kiểm tra xếp hạng của thiết bị, hướng dẫn vận hành và hướng dẫn lắp đặt trước khi thực hiện vận hành hoặc bảo trì.

+ Cung cấp thông tin chi tiết như được nêu trong mục 6.2.2 đến 6.2.5.

+ Hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo ý định.

Như vậy, tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện cần tuân thủ các yêu cầu và quy định trên để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình vận hành và sử dụng.

 

3. Thông số danh định thiết bị tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện

Căn cứ vào tiểu mục 6.2.2 của Mục 6.2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017, chúng ta có các quy định liên quan đến thông số danh định của thiết bị tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện như sau:

- Quy định chung:

Trong tài liệu thiết bị, chúng ta cần cung cấp các thông tin sau:

+ Hạng mục lắp đặt (phân cấp quá áp) dựa trên mục đích sử dụng của thiết bị. Điều này liên quan đến khả năng chịu quá áp chuyển tiếp của thiết bị.

+ Thông số danh định của thiết bị, bao gồm điện áp nguồn hoặc dải điện áp, tần số hoặc dải tần số, và công suất hoặc dòng điện.

+ Sự biến thiên cho phép từ giá trị chức năng danh nghĩa cũng cần được nêu rõ. Ví dụ, thông số điện áp chức năng thấp nhất và cao nhất mà thiết bị có thể hoạt động.

+ Mô tả tất cả các kết nối đầu vào và đầu ra của thiết bị.

- Cầu chảy và các thiết bị bảo vệ ngoại vi:

+ Loại và dòng điện danh định cũng như điện áp danh định của bất kỳ cầu chảy nội bộ nào phải được ghi rõ theo mục 6.1.4. Điều này bao gồm cả cầu chảy có thể hoặc không thể tiếp cận được bởi người sử dụng để thay thế.

+ Khi đề xuất loại cầu chảy hoặc các biện pháp bảo vệ khác, chúng ta cần tính đến công suất chuyển đổi và tốc độ ngắt quãng.

+ Các thiết bị bảo vệ bên ngoài hoặc bất kỳ cầu chảy ngoại vi nào cần thiết cho việc vận hành an toàn của thiết bị cũng cần được phân loại và ghi rõ dòng điện danh định và điện áp danh định trong tài liệu thiết bị.

+ Nếu khuyến nghị rằng thiết bị chuyển mạch bên ngoài, thiết bị ngắt mạch hoặc các thiết bị bảo vệ khác nên được kết nối gần với thiết bị chính, thì khuyến nghị này cần được nêu rõ ràng.

- Yêu cầu về môi trường:

Trong tài liệu thiết bị, chúng ta cần cung cấp thông tin sau:

+ Công suất IP (Ingress Protection) của mặt trước thiết bị khi nó được lắp đặt ở vị trí sử dụng thông thường.

+ Cấp độ nhiễm bẩn của thiết bị, ví dụ như cấp độ nhiễm bẩn 2 khi nó được lắp đặt ở vị trí sử dụng thông thường.

+ Lớp cách điện của thiết bị, ví dụ như thiết bị loại I khi nó được lắp đặt ở vị trí sử dụng thông thường.

Để kiểm tra sự phù hợp theo các tiêu chuẩn từ 6.2.1 đến 6.2.2.2, chúng ta ccần xem xét và đánh giá.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11996-3:2017 là một tài liệu quan trọng đối với việc đánh giá và quy định thông số danh định của thiết bị tài liệu mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện. Các quy định trong tiêu chuẩn này giúp đảm bảo tính an toàn, hiệu suất và tương thích của các thiết bị và hệ thống trong môi trường điện.

Trong phần quy định chung, tiêu chuẩn yêu cầu tài liệu thiết bị cung cấp thông tin về hạng mục lắp đặt. Điều này liên quan đến mục đích sử dụng của thiết bị và khả năng chịu quá áp chuyển tiếp. Thông số danh định của thiết bị cũng cần được đề cập, bao gồm điện áp nguồn, dải điện áp, tần số hoặc dải tần số, và công suất hoặc dòng điện.

Ngoài ra, sự biến thiên cho phép từ giá trị chức năng danh nghĩa cũng cần được nêu rõ trong tài liệu thiết bị. Ví dụ, các thông số về điện áp chức năng thấp nhất và cao nhất mà thiết bị có thể hoạt động. Các kết nối đầu vào và đầu ra của thiết bị cũng cần được mô tả chi tiết.

Xem thêm >> Quyền hạn và chức trách trong hệ thống tự động hóa

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến sự hài lòng và giải quyết mọi vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.