1. Điều kiện để được vào ngành Công an

Theo quy định để được vào ngành Công an cần đáp ứng các  yêu cầu theo quy định của Bộ Công An. Cụ thể đối với đối tượng tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy cần phải đáp ứng theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 15/2016/TT-BCA ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường công an nhân dân, như sau:

- Đối tượng được tham gia tuyển sinh vào các trường công an nhân dân:

+ Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

+ Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 24 tháng trở lên tính đến tháng dự tuyển, có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển;

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

+ Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển.

- Điều kiện đăng ký dự tuyển đối với đối tượng đăng ký tuyển sinh vào các trường công an nhân dân:

+ Về trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với đối tượng quy định trong những năm học trung học phổ thông đạt học lực từ trung bình trở lên 

+ Về độ tuổi: Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế, không quá 30 tuổi. Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.

+ Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị:

Về tiêu chuẩn đạo đức: Đối tượng theo quy định quy định trên phải không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc không trong thời gian chờ xét kỷ luật; đối tượng quy định trên trong những năm học trung học phổ thông, trung cấp đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên; chưa kết hôn, chưa có con.  Đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội nhân dân, trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

Về phẩm chất chính trị: Bảo đảm theo quy định của Bộ Công an về tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể theo quy định của Bộ Công an.

Như vậy để được vào ngành công an thì phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng, độ tuổi, trình độ văn hóa, tiêu chuẩn đạo đức - chính trị và cuối cùng là tiêu chuẩn về sức khỏe phù hợp.

2. Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh ngành Công an mới nhất 2024

Căn cứ theo Thông tư số 62/2023/TT-BCA ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân. Thì tại Điều 4 của thông tư này quy định rất rõ về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân như sau:

- Thứ nhất: Có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai);

- Thứ hai: Chiều cao từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trừ trường hợp cụ thể được giảm tiêu chuẩn về chiều cao được theo quy định;

- Thứ ba: Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên. Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 03 (ba) đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 (một) đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên;

- Thứ tư: Đáp ứng các chỉ số đặc thù theo quy định.

Tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới công dân vào Công an nhân dân Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới vào Công an nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định trên và tiêu chuẩn sau đây:

- Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân: Chiều cao áp dụng tiêu chuẩn chiều cao tại thời điểm tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Đối với công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số: Chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Công dân thuộc đối tượng chính sách ưu tiên 01 Nhóm UT1 tại Phụ lục II Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non: Chiều cao từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, 1m55 đến 1m80 đối với nữ;

- Công dân dự tuyển vào các trường Công an nhân dân là công dân Việt Nam tốt nghiệp trình độ đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước trở lên: Công dân tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học máy tính, công nghệ thông tin được áp dụng tiêu chuẩn sức khỏe về chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

- Công dân dự tuyển giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông là đối tượng tuyển thẳng và đối tượng xét tuyển: Chiều cao từ 1m55 trở lên đối với nam, từ 1m50 trở lên đối với nữ;

- Công dân có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng thì chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Ngoài ra công dân khi tham gia tuyển sinh mới, tuyển chọn vào Công an nhân dân thì phải bảo đảm các chỉ số đặc thù sau:

- Không nghiện các chất ma túy, tiền chất được theo quy định của pháp luật về danh mục chất ma túy và tiền chất;

- Màu và dạng tóc bình thường;

- Không bị rối loạn sắc tố da, trừ trường hợp sạm da khu trú vùng má (rám má);

- Không có lỗ bấm ở mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức. Đối với nam, không có lỗ bấm ở tai hoặc có lỗ bấm ở tai nhưng đã liền thành sẹo; đối với nữ, không có từ 02 lỗ bấm trở lên trên 01 tai hoặc chỉ có 01 lỗ bấm ở tai, các lỗ bấm khác ở tai đã liền thành sẹo;

- Không có sẹo lồi co kéo ở vùng đầu, mặt, cổ, cẳng tay, bàn tay, bàn chân;

- Không có các vết trổ, vết xăm, kể cả phun xăm trên da, trừ trường hợp xăm lông mày, xăm môi thẩm mỹ đối với nữ.

3. Các hình thức đào tạo tuyển sinh ngành công an hiện nay

Căn cứ theo quy định của Thông tư số 15/2016/TT-BCA ban hành ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường công an nhân dân thì hiện nay ngành công an có các hình thức đào tạo như dưới đây.

- Về tuyển sinh đào tạo sau đại học gồm các hình thức sau:

+ Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ

+ Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

- Về tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng sẽ bao gồm 5 hình thức đào tạo như sau:

+ Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng chính quy;

+ Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học;

+ Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học;

+ Tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ hai (Văn bằng hai);

+ Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng cử tuyển.

- Về tuyển sinh đào tạo trung cấp và các cấp học khác gồm các hình thức đào tạo như sau:

+ Tuyển sinh đào tạo trung cấp chính quy

+ Tuyển sinh đào tạo văn hóa nhỏ tuổi

Ngoài nội dung bài viết trên quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết tại địa chỉ sau: Khám sức khỏe tuyển sinh công dân vào Công an nhân dân mới nhất? 

Trên đây là bài viết của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline tel: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp. Trân trọng cảm ơn!