Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Tính thuế nhập khẩu ô tô như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi.  Vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Quản lý thuế năm 2006

Quyết định số 69/2006/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Thông tư 60/2007/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

>> Xem thêm:  Thuế nhập khẩu cho đồng hồ đeo tay mua online từ Mỹ ?

2. Nội dung trả lời:

 1. Về các loại thuế mà bạn sẽ phải nộp khi nhập khẩu ô tô cũ gồm:

Ôtô cũ nhập khẩu về Việt Nam phải nộp 3 loại thuế: thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế VAT (cách tính: thuế chồng thuế).

- Thuế nhập khẩu tuyệt đối: Theo quy định tại Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 đối với từng loại xe

- Thuế tiêu thụ đặc biệt: cách tính là 50% x (giá xe + thuế nhập khẩu tuyệt đối)

- Thuế VAT: cách tính 10% x (giá xe + thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt)

- Tổng số thuế phải nộp: thuế nhập khẩu tuyệt đối + thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế VAT

 2. Về cách kê khai thuế căn cứ vào Điều 31 Luật Quản lý thuế năm 2006 có quy định như sau:

Điều 31. Hồ sơ khai thuế

1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng bao gồm:

a) Tờ khai thuế tháng;

b) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra;

c) Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào;

d) Các tài liệu khác có liên quan đến số thuế phải nộp.

2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;

b) Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý gồm tờ khai thuế tạm tính và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế tạm tính;

c) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

3. Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:

a) Tờ khai thuế;

b) Hoá đơn, hợp đồng và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

4. Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.

5. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

a) Tờ khai quyết toán thuế;

b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;

c) Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

6. Chính phủ quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo năm, khai tạm tính theo quý, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán thuế và hồ sơ khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo về trình tự, thủ tục, hồ sơ,... để kê khai thuế trong Chương III Luật Quản lí thuế năm 2006 và Thông tư số 60/2007/TT-BTC.

 3. Đối với vấn đề đăng kiểm xe thì khi ô tô cũ nhập khẩu vào cửa khẩu thì phải trải qua quá trình kiểm tra chất lượng xe trước khi đưa ra thị trường. Viêc kiểm định đối với các loại xe đều thực hiện những giai đoạn và quy trình kiểm định xe thông thường.

>> Xem thêm:  Thủ tục nhập khẩu oto cũ về bán tại Việt Nam ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi, hy vọng chúng tôi đã giải đáp được vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thuế khi nhập khẩu xe từ Mỹ về?