1. Giới thiệu

Việc nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất đóng vai trò vô cùng quan trọng và mang lại nhiều lợi ích đối với các quốc gia và doanh nghiệp, bao gồm:

- Đảm bảo nguồn cung cấp liên tục: Việc nhập khẩu nguyên liệu từ các nguồn cung cấp đa dạng trên thế giới giúp đảm bảo rằng sản xuất không bị gián đoạn do thiếu hụt nguyên liệu từ một nguồn cung duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục.

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Việc sử dụng nguyên liệu nhập khẩu có thể mang lại chất lượng cao hơn cho sản phẩm. Các nguyên liệu được nhập khẩu từ các quốc gia có công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến có thể giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

- Đa dạng hóa nguồn nguyên liệu: Việc nhập khẩu nguyên liệu từ nhiều nguồn cung cấp khác nhau giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm thiểu phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất và tăng khả năng thích nghi với biến động của thị trường.

- Tăng cơ hội tiếp cận công nghệ mới: Việc nhập khẩu nguyên liệu cũng mở ra cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, phương pháp sản xuất hiện đại từ các quốc gia tiên tiến, giúp cải thiện hiệu suất sản xuất và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Để viết chi tiết căn cứ theo Mục 2 Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 cho mã loại hình A41 (mã loại hình nhập khẩu), chúng ta sẽ cần đi vào các điều khoản và hướng dẫn cụ thể được quy định.  Mã loại hình A41 được chỉ định cho các trường hợp nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài - DNCX) và cho các doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thực hiện nhập khẩu hàng hóa để bán trực tiếp tại Việt Nam, mà không thông qua quá trình sản xuất.

- Việc sử dụng mã loại hình A41 phải tuân thủ các quy định, điều kiện và yêu cầu về nhập khẩu hàng hóa được quy định bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký và làm rõ mục đích sử dụng mã loại hình A41 khi thực hiện các giao dịch nhập khẩu hàng hóa.

Mã loại hình A42 được bắt buộc sử dụng trong trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế hoặc được ưu đãi thuế, bao gồm cả hạn ngạch thuế quan. Đồng thời, sau khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa cho hàng hóa đó (trừ hàng hóa tạm nhập tái xuất, bao gồm cả kinh doanh tạm nhập tái xuất).

 

 

2. Quy định chung về nhập khẩu nguyên liệu

Quy định chung về nhập khẩu nguyên liệu

- Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu vào sản xuất:

+ Quy định chung về nhập khẩu nguyên liệu áp dụng cho mọi doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

+ Các doanh nghiệp cần tuân thủ đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập khẩu được quy định.

- Các loại giấy tờ cần thiết cho thủ tục nhập khẩu:

+ Hóa đơn mua hàng: Chứng từ xác nhận việc mua nguyên liệu từ nhà cung cấp nước ngoài.

+ Hợp đồng mua bán: Nếu có, hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp nhập khẩu và nhà cung cấp nước ngoài.

+ Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Chứng minh nguồn gốc và xuất xứ của nguyên liệu.

+ Giấy tờ vận chuyển: Tài liệu liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu.

- Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu:

+ Lập hồ sơ nhập khẩu: Đầy đủ các giấy tờ cần thiết và điền đầy đủ thông tin theo quy định.

+ Khai báo hải quan: Thực hiện các thủ tục khai báo hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

+ Kiểm tra hàng hóa: Hải quan thực hiện kiểm tra hàng hóa để đảm bảo tuân thủ quy định về an toàn và chất lượng.

+ Nộp thuế và phí nhập khẩu: Thanh toán các khoản thuế và phí nhập khẩu theo quy định.

- Quy định về thuế, phí nhập khẩu:

+ Thuế nhập khẩu: Khoản tiền phải nộp cho cơ quan hải quan của quốc gia nhập khẩu khi hàng hóa vượt qua biên giới.

+ Phí nhập khẩu: Các khoản phí khác có thể phải nộp, bao gồm phí dịch vụ hải quan, phí xử lý hải quan, phí kiểm tra chất lượng, và các khoản phí khác liên quan.

 

3. Quy định riêng về nhập khẩu nguyên liệu mã A12

Mã loại hình A12 được áp dụng cho việc nhập khẩu nguyên liệu, và đây là một phân loại cụ thể để quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp áp dụng mã loại hình A12:

Mã loại hình A12 áp dụng cho các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc gia công.

- Nguyên liệu này có thể là nguyên liệu chính hoặc nguyên liệu phụ trợ nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Hồ sơ và thủ tục nhập khẩu nguyên liệu mã A12:

- Hồ sơ nhập khẩu:

+ Đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế và hải quan.

+ Xác nhận mục đích sử dụng nguyên liệu nhập khẩu.

- Thủ tục nhập khẩu:

+ Lập hồ sơ hải quan, bao gồm thông tin về nguyên liệu nhập khẩu, giá trị, số lượng, xuất xứ, vận chuyển và các văn bản liên quan khác.

+ Thanh toán thuế, phí và các khoản phí liên quan khác.

Quy định về xuất xứ hàng hóa: Xuất xứ hàng hóa cần được xác định rõ ràng và tuân thủ theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa:

- Nguyên liệu nhập khẩu mã A12 cần tuân thủ các quy định về kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu áp dụng) theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nguyên liệu nhập khẩu đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn yêu cầu trước khi sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc gia công.

Việc áp dụng mã loại hình A12 giúp quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu một cách rõ ràng và hợp pháp, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm cuối cùng.

 

4. Quy định riêng về nhập khẩu nguyên liệu mã A41

Mã loại hình A12 được áp dụng cho việc nhập khẩu nguyên liệu, và đây là một phân loại cụ thể để quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp áp dụng mã loại hình A12:

Mã loại hình A12 áp dụng cho các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc gia công.

- Nguyên liệu này có thể là nguyên liệu chính hoặc nguyên liệu phụ trợ nhằm hỗ trợ cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Hồ sơ và thủ tục nhập khẩu nguyên liệu mã A12:

- Hồ sơ nhập khẩu:

+ Đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế và hải quan.

+ Xác nhận mục đích sử dụng nguyên liệu nhập khẩu.

Thủ tục nhập khẩu:

- Lập hồ sơ hải quan, bao gồm thông tin về nguyên liệu nhập khẩu, giá trị, số lượng, xuất xứ, vận chuyển và các văn bản liên quan khác.

- Thanh toán thuế, phí và các khoản phí liên quan khác.

Quy định về xuất xứ hàng hóa:

Xuất xứ hàng hóa cần được xác định rõ ràng và tuân thủ theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa:

- Nguyên liệu nhập khẩu mã A12 cần tuân thủ các quy định về kiểm tra chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm (nếu áp dụng) theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nguyên liệu nhập khẩu đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn yêu cầu trước khi sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc gia công.

Việc áp dụng mã loại hình A12 giúp quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu một cách rõ ràng và hợp pháp, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm cuối cùng.

 

5. So sánh quy định nhập khẩu nguyên liệu mã A12 và A41

Quy định riêng về nhập khẩu nguyên liệu mã A41:

Mã loại hình A41 được áp dụng cho việc nhập khẩu nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, nhằm mục đích bán trực tiếp tại thị trường Việt Nam mà không thông qua quá trình sản xuất.

Trường hợp áp dụng mã loại hình A41:

Mã loại hình A41 được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (DNCX), nhập khẩu nguyên liệu để sử dụng trong hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh tại Việt Nam.

- Các doanh nghiệp nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, nhưng thực hiện nhập khẩu nguyên liệu để bán trực tiếp tại thị trường Việt Nam, mà không thông qua quá trình sản xuất.

Hồ sơ và thủ tục nhập khẩu nguyên liệu mã A41:

- Hồ sơ nhập khẩu:

+ Đăng ký doanh nghiệp với cơ quan quản lý thuế và hải quan.

+ Xác nhận mục đích sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hoặc kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

- Thủ tục nhập khẩu:

+ Lập hồ sơ hải quan chi tiết, bao gồm thông tin về nguyên liệu nhập khẩu, giá trị, số lượng, xuất xứ, vận chuyển và các văn bản liên quan khác.

+ Thanh toán thuế, phí và các khoản phí liên quan khác.

Quy định về xuất xứ hàng hóa:

+ Xuất xứ hàng hóa cần được xác định rõ ràng và tuân thủ theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc ký kết.

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa:

Nguyên liệu nhập khẩu mã A41 cần tuân thủ các quy định về kiểm tra chất lượng và an toàn yêu cầu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Việc áp dụng mã loại hình A41 giúp quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu nguyên liệu một cách rõ ràng và hợp pháp, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm cuối cùng tại thị trường Việt Nam.

Theo quy định tại Mục II Bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ năm 2021, mã loại hình A12 áp dụng cho các sản phẩm nhập khẩu để kinh doanh, sản xuất nhất định. Cụ thể, đây là những sản phẩm được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư. Các sản phẩm nhập khẩu theo mã loại hình A12 có thể được nhập khẩu từ nước ngoài, từ khu phi thuế quan, DNCX, nhập khẩu tại chỗ, hoặc nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.

Do đó, theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước, như trường hợp nhập khẩu theo mã loại hình A12, sẽ được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu. Điều này giúp giảm bớt thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước, cũng được miễn tự công bố sản phẩm. Điều này giúp giảm bớt thủ tục pháp lý và giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

 

6. Lưu ý khi nhập khẩu nguyên liệu mã A12 và A41

Khi nhập khẩu nguyên liệu theo mã A12 và A41, có một số lưu ý quan trọng cần nắm để đảm bảo quá trình nhập khẩu diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ các quy định pháp lý:

- Kiểm tra mã loại hình chính xác: Trước khi tiến hành nhập khẩu, đảm bảo mã loại hình của nguyên liệu là A12 hoặc A41, tuân thủ đúng quy định của cơ quan quản lý và hướng dẫn của luật pháp.

- Hiểu rõ quy định nhập khẩu: Đối với từng loại mã, cần nắm vững quy định và hướng dẫn cụ thể về thủ tục, yêu cầu kỹ thuật, và các điều kiện liên quan đến nhập khẩu từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

- Xác định nguồn gốc và chất lượng: Trước khi quyết định nhập khẩu, kiểm tra và đảm bảo nguồn gốc của nguyên liệu, cũng như chất lượng và tính an toàn của sản phẩm để đảm bảo phù hợp với quy định và yêu cầu kỹ thuật.

- Tuân thủ quy định hải quan và thuế nhập khẩu: Cập nhật và tuân thủ đúng quy định về hải quan và thuế nhập khẩu, bao gồm các yêu cầu về khai báo, nộp thuế và các vấn đề hải quan khác.

- Thực hiện nghiêm túc thủ tục nhập khẩu: Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các thủ tục và yêu cầu pháp lý, bao gồm việc lập hồ sơ, nộp đơn xin nhập khẩu, kiểm tra hàng hóa, và các biện pháp khác liên quan.

- Cập nhật thông tin mới nhất: Luôn theo dõi và cập nhật thông tin mới nhất về các quy định và hướng dẫn liên quan đến nhập khẩu nguyên liệu, bằng cách tham khảo các nguồn tin cậy từ cơ quan chức năng hoặc các tổ chức chuyên ngành.​

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Nhập khẩu muộn cho con có bị phạt bao nhiêu tiền?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.