1. Quy định chung về nhập khẩu phần mềm có phải khai hải quan

Theo quy định tại khoản 2 của Điều 16 trong Thông tư 219/2013/TT-BTC, được trình bày như sau:

Để được khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, cần phải tuân thủ các điều kiện sau đây. Đầu tiên, cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng cần phải thực hiện thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hóa thông thường. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không yêu cầu lập tờ khai hải quan như sau:

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ và phần mềm qua phương tiện điện tử, không cần thiết phải có tờ khai hải quan. Tuy vậy, cơ sở kinh doanh phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận rằng bên mua đã nhận được dịch vụ và phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

- Hoạt động xây dựng và lắp đặt công trình được thực hiện ở nước ngoài hoặc trong khu vực không thuộc khu vực thuế quan, không bắt buộc phải lập tờ khai hải quan.

- Các cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và các hàng hóa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất, bao gồm cả lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động như quần áo, áo mũ, giày dép, ủng và găng tay), không cần lập tờ khai hải quan.

Theo quy định được trình bày, để khấu trừ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hoạt động xuất khẩu phần mềm dưới dạng dữ liệu, hồ sơ đóng gói cứng, cần tuân thủ quy trình đăng ký tờ khai hải quan. Từ đó, trong trường hợp này, việc xuất khẩu phần mềm vẫn phải thực hiện thủ tục lập tờ khai hải quan như thông thường.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử, không yêu cầu lập tờ khai hải quan. Điều này áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ và phần mềm thông qua các kênh điện tử. Tuy không cần tờ khai hải quan, nhưng các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận rằng bên mua đã nhận được dịch vụ và phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Điều quan trọng là cơ sở kinh doanh xuất khẩu phần mềm phải tuân thủ các quy định về tờ khai hải quan đối với hàng hóa thông thường trong trường hợp không áp dụng các trường hợp đặc biệt được miễn khai báo tờ khai hải quan. Điều này đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình xuất khẩu phần mềm và quản lý thuế đối với hoạt động này.

Việc miễn khai báo tờ khai hải quan cho các trường hợp đặc biệt như xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử, xây dựng và lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan, cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và các hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất, là nhằm tạo thuận lợi và giảm bớt thủ tục hành chính cho các hoạt động này, đồng thời không ảnh hưởng đến việc quản lý thuế và tuân thủ quy định pháp luật.

 

2. Thủ tục khai hải quan cho phần mềm nhập khẩu

2.1 Trường hợp phải khai hải quan

Trong trường hợp cần phải khai báo hải quan, các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các quy định sau đây và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định:

- Tờ khai hải quan: Đây là một tài liệu quan trọng trong quá trình khai báo hàng hóa xuất nhập khẩu. Tờ khai hải quan cần được điền đầy đủ thông tin về hàng hóa, giá trị, xuất xứ và các yếu tố liên quan khác.

- Hợp đồng mua bán: Hợp đồng mua bán là một tài liệu chứng minh quan hệ thương mại giữa người bán và người mua hàng hóa. Đây là một trong những tài liệu quan trọng để xác định giá trị hàng hóa và điều kiện giao nhận.

- Hóa đơn thương mại: Hóa đơn thương mại cung cấp thông tin chi tiết về giá trị hàng hóa, số lượng, đơn vị tính và các thông tin khác liên quan đến giao dịch thương mại.

- Giấy phép nhập khẩu (nếu có): Trong trường hợp hàng hóa được nhập khẩu, cần có giấy phép nhập khẩu cung cấp thông tin về nguồn gốc và điều kiện nhập khẩu của hàng hóa.

- Giấy chứng nhận nguồn gốc (nếu có): Đối với những loại hàng hóa đặc biệt, yêu cầu giấy chứng nhận nguồn gốc để chứng minh xuất xứ và đáp ứng các quy định về nhập khẩu và xuất khẩu.

- Chứng thư chất lượng (nếu có): Trong một số trường hợp, hàng hóa cần có chứng thư chất lượng để chứng nhận tính an toàn, chất lượng và tuân thủ các quy định kỹ thuật.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh cần thực hiện các bước thủ tục hải quan theo quy định tại cơ quan Hải quan. Điều này bao gồm việc đăng ký và nộp các tài liệu liên quan, thực hiện kiểm tra và thanh toán thuế, và tuân thủ các quy định về quản lý hải quan.

Việc tuân thủ quy định và cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ pháp luật trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời, việc thực hiện đúng các quy trình hải quan cũng giúp đảm bảo sự hiệu quả và thuận lợi trong hoạt động kinh doanh quốc tế.

 

2.2 Lưu ý

Trong quá trình nhập khẩu phần mềm, việc phân loại và tính thuế được thực hiện dựa trên thuế suất áp dụng cho phương tiện chứa đựng phần mềm. Điều này có nghĩa là thuế suất áp dụng sẽ phụ thuộc vào loại phương tiện chứa đựng phần mềm, chẳng hạn như đĩa CD, DVD, USB hoặc tải trực tuyến.

Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Việt Nam về nhập khẩu, cơ sở kinh doanh cần chú ý các quy định sau:

- Tuân thủ quy định về nhập khẩu: Các doanh nghiệp cần làm đúng quy trình, thủ tục và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về nhập khẩu hàng hóa. Điều này bao gồm việc đăng ký và nộp các tài liệu cần thiết, như giấy tờ nhập khẩu, hợp đồng mua bán và các chứng từ liên quan.

- Tuân thủ quy định về thương mại điện tử: Với phần mềm nhập khẩu qua phương tiện điện tử, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về thương mại điện tử. Điều này bao gồm việc đăng ký và cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch, hợp đồng, thanh toán và bảo mật thông tin trong quá trình nhập khẩu phần mềm.

- Tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ: Trong quá trình nhập khẩu phần mềm, các doanh nghiệp cần đảm bảo rằng không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc nhập khẩu phần mềm cần được thực hiện hợp pháp và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ liên quan, chẳng hạn như bản quyền phần mềm.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm nhập khẩu, việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và tránh các rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, việc tuân thủ các quy định còn giúp tạo điều kiện công bằng cho các doanh nghiệp khác và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghệ thông tin và phần mềm tại Việt Nam.

 

3. Giải đáp một số thắc mắc liên quan

3.1 Có cần xin giấy phép nhập khẩu phần mềm không?

Theo quy định của pháp luật, việc xin giấy phép nhập khẩu phần mềm không là bắt buộc, trừ khi có các trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể. Điều này có nghĩa là hầu hết các trường hợp nhập khẩu phần mềm không yêu cầu giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có một số quy định pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu phần mềm mà doanh nghiệp cần tuân thủ:

- Tuân thủ quy định về bản quyền phần mềm: Trong quá trình nhập khẩu phần mềm, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng việc nhập khẩu phần mềm đã được phép và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền phần mềm. Do đó, trước khi nhập khẩu, doanh nghiệp cần kiểm tra và đảm bảo rằng họ có quyền sử dụng phần mềm đó.

- Chú ý đến các quy định về quyền riêng tư và bảo mật: Trong trường hợp phần mềm nhập khẩu liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Điều này đảm bảo rằng việc nhập khẩu và sử dụng phần mềm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

- Xem xét các quy định về kiểm định chất lượng: Trong một số trường hợp, phần mềm nhập khẩu có thể phải tuân thủ các quy định về kiểm định chất lượng để đảm bảo rằng nó đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật tương ứng.

Trong tình huống chung, việc xin giấy phép nhập khẩu phần mềm không là bắt buộc. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tự chịu trách nhiệm nghiên cứu và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu và sử dụng phần mềm, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

3.2 Ai có thẩm quyền quản lý nhập khẩu phần mềm?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý nhập khẩu phần mềm là Cục Hải quan. Đây là cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát các hoạt động nhập khẩu hàng hóa, bao gồm cả phần mềm, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động này.

Cục Hải quan có vai trò quan trọng trong việc xác định và áp dụng các quy định thuế, thủ tục và quy trình liên quan đến nhập khẩu phần mềm. Họ đảm bảo rằng các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện các thủ tục đúng quy định và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến nhập khẩu.

Ngoài việc xử lý các thủ tục hải quan, Cục Hải quan còn có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng và tính hợp pháp của phần mềm nhập khẩu. Họ có thể yêu cầu các bằng chứng về nguồn gốc, bản quyền, giấy phép sử dụng và các tài liệu liên quan khác để đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài Cục Hải quan, cơ quan quản lý nhà nước khác như Bộ Công Thương và Bộ Thông Tin và Truyền thông cũng có thể tham gia vào quá trình quản lý và giám sát nhập khẩu phần mềm theo các phân công và phân chia thẩm quyền của pháp luật.

Tuy nhiên, trong tình huống chung, cơ quan Hải quan được coi là cơ quan chính có thẩm quyền quản lý và kiểm soát nhập khẩu phần mềm tại Việt Nam. Điều này nhằm đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình nhập khẩu phần mềm và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghệ thông tin và phần mềm tại đất nước.

3.3 Nhập khẩu phần mềm vi phạm quy định sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, những doanh nghiệp vi phạm quy định về nhập khẩu phần mềm sẽ chịu các biện pháp xử lý tương ứng. Các biện pháp này có thể bao gồm:

- Phạt tiền: Doanh nghiệp vi phạm quy định về nhập khẩu phần mềm có thể bị áp dụng biện pháp phạt tiền. Số tiền phạt sẽ được xác định dựa trên mức độ vi phạm và các quy định pháp luật liên quan. Việc áp dụng biện pháp phạt tiền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và tạo ra sự cảnh báo đối với các doanh nghiệp khác.

- Tịch thu hàng hóa: Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về nhập khẩu phần mềm, cơ quan chức năng có thể quyết định tịch thu hàng hóa liên quan. Hàng hóa sẽ được tịch thu và được xử lý theo quy định của pháp luật. Biện pháp tịch thu hàng hóa nhằm ngăn chặn và trừng phạt các hành vi vi phạm nghiêm trọng về nhập khẩu phần mềm.

- Đình chỉ hoạt động kinh doanh: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên tục, cơ quan chức năng có thể quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vi phạm. Biện pháp này sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và yêu cầu họ tuân thủ quy định và điều kiện liên quan trước khi được phép hoạt động trở lại.

- Ngoài các biện pháp trên, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng các biện pháp khác như cấm hoặc hạn chế nhập khẩu phần mềm, thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh và các biện pháp khác tùy thuộc vào tình hình và mức độ vi phạm cụ thể.

Qua đó, những biện pháp xử lý được áp dụng nhằm đảm bảo sự tuân thủ quy định về nhập khẩu phần mềm và tạo ra sự cảnh báo đối với các doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nhập khẩu phần mềm.

Bài viết liên quan: Các trường hợp được hủy tờ khai hải quan mới nhất

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Nhập khẩu phần mềm có phải khai hải quan không theo quy định? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!