Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Thuế, gọi:  1900.6162

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng vốn ?

Luật sư tư vấn pháp luật Thuế, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

2. Luật sư tư vấn:

 

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Hiện tại tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng vốn sẽ được áp dụng theo tờ khai số 04/CNV-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)

 

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm.....

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

[04] Tên người nộp thuế:……………..……………………............... 

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ………………………………...………...…………….… 

[07] Quận/huyện: ................. [08] Tỉnh/thành phố: ....................... 

[09] Điện thoại:……....…..[10] Fax:….….... [11] Email:…..…...… 

[12] Tên tổ chức khai thay (nếu  có):………………………........ 

[13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: ……………………..…………………………………… 

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .................. 

[17] Điện thoại: ...................[18] Fax: ................[19] Email: ....... 

[20] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………….......... 

[21] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[22] Địa chỉ: …………………………………………………………… 

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

[23] Quận/huyện: .............…..[24] Tỉnh/thành phố: ...................... 

[25] Điện thoại: .............. [26] Fax: ................. [27] Email: .......... 

[28] Hợp đồng đại lý thuế: Số...........................Ngày:................... 

[29] Hợp đồng chuyển nhượng vốn số: …...…..Ngày …..tháng……năm …..

[30] Giấy phép đăng ký kinh doanh số: ............Ngày……tháng …..năm…..

        Cơ quan cấp: ...............................Ngày cấp:......................... 

II. THÔNG TIN CÁ NHÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP.

[31] Họ và tên:.............................................................................. 

[32] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Hộ kinh doanh cá thể sử dụng hóa đơn như thế nào ? Cách tính thuế với hộ kinh doanh

[33] Số CMND/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):........ 

[34] Địa chỉ: ................................................................................. 

[35] Quận/huyện: .....................[36] Tỉnh/thành phố: .................. 

[37] Điện thoại:………….[38] Fax:……...….[39] Email: ............ 

III. CHI TIẾT TÍNH THUẾ

                                                                                           Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1

Giá chuyển nhượng

[40]

 

2

Giá vốn của phần vốn chuyển nhượng

[41]

 

3

Chi phí chuyển nhượng

[42]

 

4

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn [43]=[40]-[41]-[42]

[43]

 

5

Số thuế phải nộp

[44]

 

6

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[45]

 

7

Số thuế còn phải nộp [46]=[44]-[45]

[46]

 

II

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp

1

Giá chuyển nhượng

[47]

 

2

Số thuế phải nộp

[48]

 

3

Số thuế được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[49]

 

4

Số thuế còn phải nộp [50]=[48]-[49]

[50]

 

(Chú ý: Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, đề nghị nộp Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:........

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

>> Xem thêm:  Khi nào hộ kinh doanh phải nộp thuế ? Xác định doanh thu tính thuế như thế nào?

 

 

 

 

 

 

3. Bài viết tham khảo thêm:
>> Mẫu Giấy tờ khai thuế thu nhập cá nhân (cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế) (Mẫu số 04/CNV-TNCN)

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có thể chuyển nhượng hộ kinh doanh cá thể cho người khác được không ?

>> Xem thêm:  Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?