1. Người chỉ đạo Tổng Thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định tại Quyết định 103/2005/QĐ-BNV thì Chủ tịch Hiệp hội không chỉ mang đến quyền hạn mà còn đặt lên đôi vai của mình một loạt trách nhiệm quan trọng, đó là:

- Đại diện Pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật: Chủ tịch không chỉ là người đứng đầu, mà còn là hình ảnh pháp nhân của tổ chức trước mặt pháp luật. Bảo vệ và đại diện cho quyền lợi của Hiệp hội trong mọi vấn đề pháp lý, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ theo các quy định và luật lệ.

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội: Chủ tịch có trách nhiệm chịu trách nhiệm cao cả trong việc đảm bảo rằng mọi quyết định và nghị quyết của Đại hội, Hội nghị đại biểu và Ban chấp hành được triển khai và thực hiện một cách hiệu quả. Đảm bảo rằng mọi thành viên và bộ phận trong Hiệp hội đều đồng lòng và hợp tác để đạt được mục tiêu chung.

- Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội: Ngoài việc tham gia, Chủ tịch là người chủ trì các cuộc họp quan trọng của Ban chấp hành Hiệp hội. Đảm bảo sự hiệu quả của các cuộc họp này, khuyến khích sự tương tác tích cực và thúc đẩy quá trình đưa ra quyết định thông tin và minh bạch.

- Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội: Chủ tịch không chỉ đơn thuần là người đứng đầu, mà còn là người có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký. Đảm bảo rằng mọi hoạt động và quy trình công việc được thực hiện một cách mạch lạc và hiệu quả nhất, đồng thời định rõ hướng đi và mục tiêu chiến lược của Hiệp hội.

- Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập: Nhiệm vụ không nhỏ của Chủ tịch là thẩm định và phê duyệt quyết định liên quan đến nhân sự của Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức do Hiệp hội sáng lập. Đảm bảo rằng đội ngũ nhân sự là những người có năng lực, cam kết và đồng lòng với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Hiệp hội.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội: Chủ tịch không chỉ là người đứng đầu, mà còn là người chịu trách nhiệm toàn diện trước sự kiểm soát của Ban chấp hành và toàn bộ cộng đồng hội viên. Đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động của Hiệp hội đều tuân thủ theo các quy định và phù hợp với mục tiêu lớn của tổ chức.

Chủ tịch Hiệp hội không chỉ là một chức vụ lãnh đạo mà còn đồng thời là người có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo Tổng Thư ký của Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài tại Việt Nam. Chức vụ này không chỉ là một vị trí quản lý mà còn là người đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững và bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp nước ngoài trước thách thức của hàng giả mạo.

Chủ tịch, qua việc trực tiếp chỉ đạo Tổng Thư ký, đảm bảo rằng mọi chiến lược và biện pháp phòng ngừa đều được triển khai một cách hiệu quả, nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và an toàn cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Chức vụ của Chủ tịch không chỉ là việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý mà còn là sứ mệnh lớn, đó là xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp chống lại hàng giả mạo và đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài tại Việt Nam.

 

2. Tổng Thư ký Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có nhiệm vụ gì?

Cũng tại Quyết định 103/2005/QĐ-BNV thì Tổng Thư ký trong Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài tại Việt Nam không chỉ đóng vai trò quan trọng mà còn mang theo những trách nhiệm đa dạng, bao gồm:

- Người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội: Tổng Thư ký không chỉ là người quản lý mà còn là nhà lãnh đạo tài năng, đảm bảo rằng mọi khía cạnh của Văn phòng đều diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ nhân sự để đảm bảo sự hài hòa và đồng thuận trong mọi quyết định và hành động.

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội: Nhiệm vụ của Tổng Thư ký không chỉ dừng lại ở việc điều hành, mà còn bao gồm việc xây dựng và đề xuất Quy chế hoạt động cũng như Quy chế quản lý tài chính và tài sản. Những văn bản này không chỉ là cơ sở pháp lý mà còn là bản đồ chiến lược để Hiệp hội phát triển bền vững.

- Định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội: Tổng Thư ký chịu trách nhiệm định kỳ báo cáo cho Ban chấp hành Hiệp hội về mọi khía cạnh của hoạt động Hiệp hội. Bản báo cáo không chỉ là tài liệu thông tin mà còn là cơ hội để Tổng Thư ký trình bày chiến lược, đánh giá kết quả và đề xuất những điều chỉnh cần thiết.

- Lập báo cáo hàng năm và báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội: Tổng Thư ký không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo, mà còn chịu trách nhiệm đưa ra phân tích sâu sắc về hoạt động của Ban chấp hành. Báo cáo không chỉ là một tài liệu thông tin mà còn là cơ hội để đề xuất chiến lược, đánh giá hiệu suất và thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.

- Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các hội viên và các tổ chức trực thuộc: Nhiệm vụ của Tổng Thư ký không chỉ dừng lại ở việc quản lý thông tin, mà còn là việc xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ và chi tiết về các hội viên và tổ chức trực thuộc. Đảm bảo rằng mọi thông tin được tổ chức một cách có tổ chức và dễ tiếp cận, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quản lý và tương tác.

- Xây dựng hệ thống thông tin hiệu quả và có tính minh bạch: Tổng Thư ký không chỉ quản lý dữ liệu mà còn phải định hình và xây dựng hệ thống thông tin mà mọi thành viên có thể dễ dàng tiếp cận. Điều này không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn tạo ra một cộng đồng hiệu quả và tích cực hơn.

- Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội: Tổng Thư ký không chỉ là người đứng đầu Văn phòng mà còn là người phải chịu trách nhiệm đầy đủ trước sự giám sát của Ban chấp hành và pháp luật. Đảm bảo rằng mọi hoạt động của Văn phòng đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định và giữ vững uy tín của Hiệp hội.

- Giúp việc Tổng thư ký có các Phó Tổng thư ký: Trong hệ thống quản lý, Tổng Thư ký không thể hoạt động đơn độc. Do đó, đảm bảo sự hiệu quả của Văn phòng bằng cách giúp Tổng thư ký có được đội ngũ lãnh đạo đồng lòng và đồng thuận. Điều này thường được thực hiện thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng thư ký, người được chọn bằng cách đề nghị từ Tổng thư ký và thông qua sự nhất trí của Thường trực Ban Chấp hành.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp lãnh đạo: Tổng Thư ký không chỉ phải quản lý nội bộ mà còn phải phối hợp mạch lạc với Ban chấp hành và các cấp lãnh đạo khác của Hiệp hội. Điều này đòi hỏi kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo xuất sắc để đảm bảo sự đồng thuận và hiệu quả trong quá trình ra quyết định và triển khai chiến lược tổ chức.

 

3. Quy định về văn phòng Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cấu trúc và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đặc định rõ trong những điều khoản sau đây, tạo nên một hệ thống tổ chức linh hoạt và hiệu quả:

- Văn phòng Hiệp hội được tổ chức và thực hiện mọi hoạt động theo Quy chế được Tổng thư ký trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt. Điều này không chỉ đảm bảo tính linh hoạt mà còn đặt ra tiêu chí chặt chẽ về sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tổ chức.

- Văn phòng Hiệp hội có thể được đặt tại các tỉnh, thành phố theo quy định của pháp luật, nhằm tối ưu hóa thuận lợi cho việc triển khai công tác của Hiệp hội. Việc có mặt tại nhiều địa điểm khác nhau giúp Hiệp hội nắm bắt một cách chặt chẽ tình hình thực tế và tương tác mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp trên khắp địa bàn.

- Việc tổ chức Văn phòng tại nhiều địa điểm không chỉ thuận tiện cho Hiệp hội mà còn tạo điều kiện tốt nhất để tối ưu hóa cơ sở vật chất và nhân sự. Điều này đồng nghĩa với việc Hiệp hội có thể linh động và hiệu quả hóa tài nguyên để đáp ứng nhanh chóng và chính xác với mọi thách thức và cơ hội.

- Những cá nhân tài năng tại Văn phòng Hiệp hội không chỉ là những nhân viên thông thạo trong lĩnh vực của mình mà còn là những người hòa nhập và làm việc với tinh thần sáng tạo, theo đúng chế độ hợp đồng được quy định rõ ràng bởi Bộ luật Lao động. Điều này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng mà còn tạo điều kiện thuận lợi để những tài năng này có thể phát huy tối đa khả năng và đóng góp tích cực vào sứ mệnh và mục tiêu của Hiệp hội.

- Mọi hoạt động của Văn phòng không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng, mà còn bao gồm quản lý và phê duyệt kinh phí hoạt động. Kinh phí này, được Tổng thư ký dự trù một cách chi tiết và cân nhắc, sau đó được trình Ban chấp hành Hiệp hội để duyệt, là nguồn lực quan trọng để đảm bảo mọi hoạt động được thực hiện một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.