Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012 

Nội dung tư vấn:

Khi người sử dụng lao động muốn sử dụng người lao động nước ngoài thì phải tiến hành thực hiện các thủ tục sau:

Thứ nhất: Báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Theo quy định tại điều 4 nghị định 11/2016/NĐ-CP và thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH quy định về việc thông báo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài như sau:

" Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài

1. Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận). 

>> Xem thêm:  Mẫu số 09/Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài. 

2. Cơ quan chấp thuận thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi."

Theo đó trước ít nhất 30 ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động phải gửi thông báo sử dụng đến chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trừ trường hợp người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam dưới 3 tháng để chào bán dịch vụ hoặc xử lý sự cố kỹ thuật và học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam.

Thứ hai đối với trường hợp không phải xin cấp giấy phép lao động thì phải tiến hành xin xác nhận thuộc diện không cần cấp giấy phép.

Đối tượng không phải xin giấy phép lao động: được quy định tại điều 172 Bộ luật lao động 2012 và Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP bao gồm:

- Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.

- Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

- Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

- Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

>> Xem thêm:  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước ngoài cho doanh nghiệp bản cập nhật mới nhất

- Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

- Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Đối với các đối tượng không phải xin giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải thực hiện thủ tục xin xác nhận không thuộc diện người lao động nước ngoài phải xin giấy phép lao động 

- Về thời hạn xin xác nhận:Trước ít nhất 7 ngày làm việc kể từ thời điểm người lao động nước ngoài bắt đầu vào làm việc tại việt Nam.

- Về hồ sơ xin xác nhận:

+ Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động ( theo mẫu được ban hành kèm theo thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH)

+ Danh sách trích ngang về người lao đông nước người với nội dung: họ, tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc

+ Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm: Một bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu; Một bản sao có chứng; Đối với giấy tờ của nước ngoài thì được miễn hợp thức hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng việt và chứng thực tại Việt Nam.

- Về thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì sở lao động thương binh và xã hội phải có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động.

>> Xem thêm:  Kết nạp Đảng và việc đảng viên có được đi lao động nước ngoài hay không ?

Thứ ba đối với trường hợp người lao động thuộc đối tượng phải xin giấy phép lao động thì người sử dụng lao động phải thực hiện các thủ tục sau:

- Đối tượng phải xin giấy phép lao động: Trừ các các tượng được nêu ở trên không phải xin giấy phép lao động ra thì các trường người lao động nước ngoài còn lại khi sang VIệt Nam làm việc đều phải xin giấy phép lao động 

- Về thời hạn xin giấy phép lao động: Theo quy định thì trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

+ Sở lao động, thương binh và xã hội sẽ giải quyết hồ sơ trong thời hạn 7 ngày làm việc

+ Sau khi được cấp giấy phép lao động thì phải kí kết hợp đồng lao động bằng văn bản, sau đó trong vòng 5 ngày phải gửi hợp đồng đến sở lao động nơi đã cấp phép lao động.

- Về hồ sơ xin cấp phép: được quy định cụ thể tại điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, trong đó bao gồm một số các giấy tờ như sau:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.

+ Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

- Thời hạn của giấy phép lao động là không quá hai năm, nếu sau khi hết hai năm mà người sử dụng lao động vẫn tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động.

>> Xem thêm:  Tư vấn về những trường hợp được miễn giấy phép cho lao động nước ngoài ?

Chào bạn, Công ty mình muốn thuê giáo viên nước ngoài dạy Tiếng Anh part time cho nhân viên công ty. Vậy bên mình sẽ cần những yêu cầu, điều kiện, và mẫu hợp đồng thế nào ạ. Cảm ơn bạn.

 Bên bạn muốn sử dụng người lao động nước ngoài thì bạn cần thực hiện thủ tục theo hướng dẫn trêm của bên mình trường của bên bạn là phải xin giấy phép lao động.

xin chào, tôi dự dịnh mở phòng Gym đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tôi muốn tuyển huấn luyện viên nước ngoài. Để xin cấp phép lao động, tôi có thể làm hợp đồng tình nghuyện viên với HLV nước ngoài được không ? Hoặc tôi có thể chỉ có hợp đồng lao động với Huấn luyện viên thôi, không có văn bản hợp đồng với đối tác nước ngoài mà trong đó có thỏa thuận về thuê lao động nước ngoài, để kèm vào hố sơ xin cấp phép được không. Vì huấn luyện viên này là bạn tôi, cùng tôi kinh doanh, nhưng tôi đứng tên cơ sở.

Đối với trường hợp mà người lao động nước ngoài sang với tư cách là Tình nguyện viên thì sẽ không phải xin giấy phép lao động nhưng trường hợp này họ phải có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trường hợp còn lại nếu bạn muốn sử dụng người lao động nước ngoài thì trước hết bạn phải gửi thông báo về như cầu sử dụng tới ủy ban nhân dân tỉnh. Nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân chấp thuận thì bạn phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, sau khi có giấy phép rồi thì bên bạn phải ký hợp đồng lao động với người lao động trong thời hạn 15 ngày và phải gửi 1 bản hợp đồng lao động đến cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho bên bạn.

Dear Anh Chị, Bên công ty em có một số chuyên gia nước ngoài , visa kí hiệu DN, đang làm việc và sống taị Việt Nam. Công ty em đã tiến hành làm GPLĐ cho họ và muốn xin thẻ tạm trú theo GPLĐ. Vậy có thể chuyển đổi visa ký hiệu DN sang thẻ tạm trú ký hiêu LĐ được không? Em cám ơn.

 Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực (VISA ) được quy định tại điều 7 Luật xuất nhập cảnh 2014 như sau:

" Điều 7. Giá trị sử dụng và hình thức của thị thực

1. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.

2. Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

3. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời."

Theo đó thị thực chỉ có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích. Do đó bạn không thể chuyển từ visa DN sang visa lao động được. Bạn có thể chờ khi visa DN hết thời hạn thì làm thủ tục xin cấp visa lao động.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

>> Xem thêm:  Tôi ký hợp đồng với lao động nước ngoài thì sử dụng đồng tiền Việt Nam hay USD để thanh toán?

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua email luatsu@luatminhkhue.vn hoặc qua tổng đài 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú cho người lao động nước ngoài