Trong vòng 36 tháng mà hai thành viên còn lại chưa góp đủ vốn điều lệ thì tôi phải làm gì ? Có phải khai báo gì với cơ quan thuế hay không ?

Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Thu Nguyễn Văn

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê

Trách nhiệm của giám đốc công ty so với thành viên khác ?

Trách nhiệm của giám đốc công ty so với thành viên khác, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Luật doanh nghiệp 2005

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nội dung phân tích:

1. Theo quy định tại Điều 141 của Bộ luật Dân sự , thì người đại diện của doanh nghiệp là người đứng đầu pháp nhân (tức là "thủ trưởng" của doanh nghiệp). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải được ghi nhận trong Điều lệ, đồng thời phải được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì các giấy tờ giao dịch phải ghi rõ điều đó. (khoản 4 Điều 49 Luật doanh nghiệp)

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người bị pháp luật "túm tóc", giao phó những trách nhiệm cá nhân từ nhỏ nhất đến lớn nhất của doanh nghiệp.Vì bạn là người đại diện theo pháp luật của công ty nên trách nhiệm của bạn với công ty tương đối lớn so với 2 thành viên còn lại

2. Khoản 2, khoản 3 Điều 39 Luật Doanh nghiệp có quy định:

Điều 39. Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-13)

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty