Khi nghỉ việc em đã bàn giao toàn bộ máy móc cho người mới.Công ty bảo em cứ nghỉ rồi chờ cty giải quyết chế độ. Đến ngày 21/5/2015 em được công ty gọi đến lấy sổ bảo hiểm, ngày 12/6/2015 em được công ty gọi đến lấy bằng gốc( vì khi vào làm việccông ty đã giữ bằng gốc của em). Nhưng còn tiền lương tháng 2 và nửa tháng 3 của em được khoảng 10 triệu thì công ty nói là không trả vì ngày 17/5/2015công ty  kiểm kê tài sản thì thấy thiếu một số thiết bị của máy móc và em phải chịu trách nhiệm,công ty nói em bị giữ lương để trừ cho chỗ tài sản bị mất. Công ty đưa cho em danh sách thiết bị máy móc bị mất nhưng hầu như những thiết bị đó em không quản lý, mà khi nghỉ em đã làm biên bản bàn giao máy móc cho người mới, em nghỉ được 2 tháng rồi công ty mới kiểm kê tài sản, mà khi kiểm kê không có mặt em ở đó. Vậy em xin Luật sư tư vấn giúp em cty làm vậy có đúng không và em phải làm gì để được lấy lương. Em xin chân thành cảm ơn?

Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh khuê

Tranh chấp hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi :1900.6162

Nội dung trả lời

Kính chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Chúng tôi xin tách các việc làm của công ty để phân tích đúng sai như sau:

- Một là, về việc công ty kiểm kê tài sản. Pháp luật lao động không có điều luật nào quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê, bàn giao công việc, tài sản từ NLĐ này sang NLĐ khác khi chấm dứt hợp đồng lao động hay chuyển công tác. Nhưng xét trên góc độ thủ tục hành chính thì có thể thấy việc kiểm kê tài sản phải được tiến hành khi có mặt đầy đủ người có trách nhiệm quản lý tài sản trước đó và người đang quản lý tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm đảm bảo tính khách quan. Từ đó có thể thấy việc công ty tiến hành kiểm kê tài sản khi không có mặt bạn và thực hiện vào thời điểm sau khi bạn đã nghỉ việc rồi quy kết trách nhiệm cho bạn là không hợp lý.

- Hai là, việc công ty đưa cho bạn danh sách những thiết bị bị mất và trừ vào tiền lương của bạn.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của BLLĐ 2012 quy định "Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động".

Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về trình tư, thủ tục xử lý kỷ luật lao động như sau:

"1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp quy định tại Khoản 1 Điều này và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

4. Người giao kết hợp đồng lao động theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 3 Nghị định này là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động chỉ có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo hình thức khiển trách.

5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo Điều 124 của Bộ luật Lao động, Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được gửi đến các thành phần tham dự phiên họp xử lý kỷ luật lao động".

Theo quy định của Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì việc kiểm kê tài sản và xử lý trách nhiệm vật chất phải được tiến hành như sau:

1. Công ty phải gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp kiểm kê tài sản và xử lý trách nhiệm vật chất cho BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động.

2. Cuộc họp xử lý trách nhiệm vật chất được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo. Trường hợp NSDLĐ đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà 1 trong các thành phần tham ự không có mặt thì NSDLĐ tiến hành cuộc họp xử lý trách nhiệm vật chất.

>> Xem thêm:  Công ty cho nghỉ việc và bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động?

3. Cuộc họp xử lý trách nhiệm vật chất phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Như vậy, việc công ty tiến hành kiểm kê tài sản sau khi bạn đã hoàn thành việc bàn giao tài sản và nghỉ việc, khi kiểm kê không có mặt bạn, là đã vi phạm quy định của pháp luật lao động về trình tự, thủ tục xử lý trách nhiệm vật chất.

- Ba là, để bạn bảo vệ được quyền lợi của mình. 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP cũng quy định phương thức để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động thông qua quy định về khiếu nại như sau: "Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng thì có đơn khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Điều 201 của Bộ luật Lao động".

Như vậy, bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới ban lãnh đạo công ty hoặc gửi tới Thanh tra lao động thuộc Sở lao động thương binh và xã hội nơi công ty đang hoạt động. Bạn cũng có thể lựa chọn hình thức khởi kiện tại Tòa án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.

 

 

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế lương ? Mẫu quy chế lương thưởng năm 2020