1. Trình độ của người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải đáp ứng một số yêu cầu về trình độ và năng lực.

- Đầu tiên, người đứng đầu cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên và chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp. Điều này đảm bảo rằng họ có kiến thức, kỹ năng và hiểu biết sâu về phòng, chống bạo lực gia đình để có thể cung cấp trợ giúp một cách hiệu quả. Trình độ học vấn cao và chuyên môn sẽ giúp họ đáp ứng tốt hơn với các yêu cầu và tình huống phức tạp trong công việc.

- Ngoài ra, người đứng đầu cơ sở cũng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều này đảm bảo rằng họ có thể thực hiện các hoạt động và quyền hạn của mình một cách có trách nhiệm và đúng luật. Người đứng đầu không được truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình. Điều này khẳng định sự đáng tin cậy và đạo đức của họ trong việc giúp đỡ và bảo vệ những người bị bạo lực gia đình.

- Bên cạnh người đứng đầu, nhân viên trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình cũng phải đáp ứng một số yêu cầu. Họ phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình. Các kiến thức và kỹ năng này có thể được đào tạo bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức. Điều này đảm bảo rằng nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tương tác và hỗ trợ những người bị bạo lực gia đình một cách tốt nhất.

- Nếu cơ sở cung cấp dịch vụ cũng cung cấp nơi tạm lánh cho người bị bạo lực gia đình hoặc dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi, thì cần có cơ sở vật chất và địa điểm đáp ứng yêu cầu. Điều này đảm bảo rằng người bị bạo lực gia đình có một môi trường an toàn và thuận lợi để tìm kiếm sự trợ giúp và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ.

- Ngoài những yêu cầu về trình độ và năng lực, cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình còn phải đăng ký nội dung và phạm vi hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình. Điều này đảm bảo rằng cơ sở hoạt động trong phạm vi pháp luật và được giám sát để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dịch vụ.

- Để thực hiện dịch vụ và hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, và cơ sở vật chất được ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Điều này khuyến khích sự đóng góp và hỗ trợ từ phía các tổ chức và cá nhân, giúp cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình một cách hiệu quả và bền vững.

Tổng kết lại, người đứng đầu cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải đáp ứng yêu cầu về trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ đăng ký tham gia cung cấp. Họ cũng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình. Điều này đảm bảo sự đáng tin cậy và chuyên nghiệp của họ trong việc giúp đỡ và bảo vệ những người bị bạo lực gia đình. Ngoài ra, cơ sở cung cấp dịch vụ cũng phải đáp ứng các yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất và địa điểm, cũng như tuân thủ quy định và giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

 

2. Những dịch vụ, hoạt động mà cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình được cung cấp ?

Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và hỗ trợ những người bị bạo lực gia đình. Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, cơ sở này được đề ra một số dịch vụ và hoạt động cụ thể nhằm giúp đỡ và bảo vệ những nạn nhân của bạo lực gia đình.

Đầu tiên, cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình được pháp luật quy định phải được thành lập bởi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tuân thủ quy định của pháp luật và không hoạt động vì mục đích lợi nhuận. Cơ sở này cung cấp một loạt các dịch vụ và hoạt động sau đây:

- Tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình: Cung cấp sự tư vấn, hỗ trợ và định hướng cho nạn nhân bạo lực gia đình, giúp họ hiểu về quyền lợi và tìm ra các biện pháp phòng ngừa và chống lại bạo lực gia đình.

- Nơi tạm lánh và nhu cầu thiết yếu khác: Cung cấp nơi ở tạm thời và đáp ứng các nhu cầu cơ bản khác như thức ăn, quần áo và vật dụng cá nhân cho những người bị bạo lực gia đình. Điều này giúp họ có một môi trường an toàn và thoải mái trong quá trình họ đối mặt với tình huống khó khăn.

- Giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình: Cung cấp các chương trình giáo dục và hỗ trợ để giúp người bị bạo lực gia đình nhận thức và thay đổi hành vi bạo lực, từ đó xây dựng một môi trường gia đình khỏe mạnh và không bạo lực.

- Chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý về tâm thần: Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tâm lý cho những người bị bạo lực gia đình. Điều này bao gồm việc cung cấp điều trị và hỗ trợ tâm lý, giúp họ vượt qua những hậu quả tâm lý do bạo lực gia đình gây ra và phòng ngừa các vấn đề sức khỏe tâm thần tiềm ẩn.

- Hoạt động khác liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình: Ngoài những dịch vụ và hoạt động đã đề cập, cơ sở này còn có thể thực hiện các hoạt động khác nhằm hỗ trợ phòng chống bạo lực gia đình, như tổ chức các buổi tập huấn, xây dựng mạng lưới hỗ trợ và tăng cường nhận thức cộng đồng.

Cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải đáp ứng một số điều kiện quy định. Trước tiên, người đứng đầu cơ sở phải có đủ năng lực hành vi dân sự, trình độ từ đại học trở lên và chuyên ngành đào tạo liên quan đến dịch vụ mà cơ sở đăng ký tham gia cung cấp. Họ cũng không được truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hành vi bạo lực gia đình.

Ngoài ra, cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình cần có các điều kiện khác, bao gồm:

  • Có đủ nhân viên, trang thiết bị và tài chính để thực hiện các dịch vụ và hoạt động.
  • Đảm bảo an toàn và bảo mật cho người sử dụng dịch vụ.
  • Tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.
  • Thực hiện việc ghi nhận, báo cáo và đánh giá hiệu quả hoạt động.

Qua đó, cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và hỗ trợ những người bị bạo lực gia đình. Các dịch vụ và hoạt động của cơ sở này đa dạng và nhằm giúp nạn nhân có thể thoát khỏi tình huống bạo lực, tìm lại sự an lành và xây dựng một môi trường gia đình không bạo lực. Việc đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn cho cơ sở cung cấp dịch vụ cũng đảm bảo rằng những người tìm đến sẽ nhận được sự hỗ trợ chất lượng và an toàn.

 

3. Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình được ưu đãi những gì?

Tại Việt Nam, Luật Phòng chống bạo lực gia đình 2022 quy định rõ các ưu đãi đối với tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình.

Theo khoản 4 Điều 40 của Luật, các cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Tổ chức phải có giấy chứng nhận đăng ký thành lập do cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình cấp;
+ Nhân viên tham gia trực tiếp cung cấp dịch vụ phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức hoặc cơ sở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức;
+ Đối với cơ sở cung cấp nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi, cần có cơ sở vật chất và địa điểm đáp ứng yêu cầu.

Các cơ sở được quy định tại khoản 1 này phải đăng ký nội dung và phạm vi hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình.

Theo khoản 4 Điều 40, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ và hoạt động quy định tại khoản 1 sẽ được hưởng các ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, chính phủ sẽ quy định chi tiết về khoản 2 này, bao gồm việc quy định thẩm quyền, trình tự và thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình.

Như vậy, tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện dịch vụ trợ giúp phòng chống bạo lực gia đình sẽ được hưởng các ưu đãi thuế, phí, tín dụng và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

 

Xem thêm >>> Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt về tội gì ?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ vấn đề hay câu hỏi nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật mà quý khách cần được tư vấn và giải đáp, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng thông tin về tổng đài tư vấn pháp luật của chúng tôi - số điện thoại 1900.6162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn.