1. Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ là những ai?

Theo khoản 1 Điều 15 của Nghị định số 29/2024/NĐ-CP về trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ như sau: Trưởng phòng và các vị trí tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ là người đứng đầu các phòng, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực, chuyên ngành hoặc nhiệm vụ đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi cục và các đơn vị tương đương thuộc Cục thuộc Bộ. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các chức vụ, nhiệm vụ được giao.

Do đó, Trưởng phòng và các vị trí tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ có nhiệm vụ chính làm trưởng phòng, đồng thời chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về các chức vụ và nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, họ cũng phải thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực, chuyên ngành hoặc nhiệm vụ đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi cục và các đơn vị tương đương thuộc Cục thuộc Bộ. Điều này đảm bảo cho sự hiệu quả trong quản lý và điều hành các hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

2. Những tiêu chuẩn để bổ nhiệm trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 15 trong Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, các tiêu chuẩn bổ nhiệm cho Trưởng phòng và các vị trí tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ bao gồm như sau:

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chung như sau: Có chính trị tư tưởng đúng đắn; Thể hiện đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức tổ chức kỷ luật; Có trình độ học vấn phù hợp; Sở hữu năng lực và uy tín phù hợp với vị trí; Đáp ứng tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, và kinh nghiệm làm việc.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn riêng đối với chức danh Trưởng phòng và các vị trí tương đương, bao gồm: Am hiểu sâu sắc về quản lý nhà nước và pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; thành thạo trong kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực quản lý; Có khả năng tham mưu, xây dựng và triển khai hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, chương trình, kế hoạch làm việc hàng kỳ và hàng năm trong ngành, lĩnh vực; Có khả năng tổ chức triển khai các hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Có khả năng tổng hợp và đề xuất giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ tổ chức và công dân trong phạm vi quyền lực.

Các tiêu chuẩn này đảm bảo rằng các ứng viên cho các vị trí quan trọng trong cơ quan có đủ khả năng và kiến thức để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả và có ích cho tổ chức. Ngoài ra, ứng viên cần đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc các vị trí tương đương trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ hoặc trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục. Trong trường hợp không giữ chức vụ, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc liên tục trong ngành, lĩnh vực ít nhất từ 4 năm trở lên (không tính thời gian tập sự hoặc thử việc). Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã có trải nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về ngành, lĩnh vực mình đang làm việc, từ đó có khả năng thực hiện công việc quản lý một cách hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của vị trí được bổ nhiệm.

 

3. Tiêu chuẩn về quản lý nhà nước mà trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ cần hoàn thiện

Theo quy định của Điều 6 trong Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, các Trưởng phòng và các vị trí tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau về lý luận chính trị và quản lý nhà nước:

- Bằng cấp về lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc giấy xác nhận tương đương về trình độ trung cấp lý luận chính trị từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng ứng viên đã được đào tạo và có kiến thức vững về lý luận chính trị, là cơ sở quan trọng để thực hiện công việc quản lý trong một cơ quan nhà nước.

- Chứng chỉ hoặc bằng cấp về quản lý nhà nước: Có chứng chỉ hoặc bằng cấp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước phù hợp đối với công chức ngạch chuyên viên và các vị trí tương đương trở lên. Điều này đảm bảo rằng ứng viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc quản lý nhà nước một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. 

Bên cạnh đó, theo quy định của Điều 34 trong Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, điều chỉnh được áp dụng đối với Trưởng phòng và các vị trí tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ mà chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước như sau:

- Trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Nghị định 29/2024/NĐ-CP có hiệu lực, các ứng viên phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị và trong thời hạn 12 tháng kể từ cùng thời điểm, ứng viên cần phải đáp ứng tiêu chuẩn về quản lý nhà nước. Tuy nhiên, có các trường hợp đặc biệt như đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 36 tháng hoặc dưới 24 tháng, thì không bắt buộc phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị hoặc quản lý nhà nước.

- Trong trường hợp đã thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật tại thời điểm thực hiện quy trình nhưng chưa có quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thì cần tiếp tục thực hiện quy trình và phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước theo quy định. Điều này đảm bảo rằng quy trình bổ nhiệm được thực hiện một cách công bằng và đúng đắn, đồng thời đảm bảo rằng cán bộ được bổ nhiệm có đủ khả năng và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong quá trình này, việc hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý và lãnh đạo của cơ quan.

- Trong trường hợp bổ nhiệm do hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại hoặc thay đổi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, ứng viên cần hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước sau khi được bổ nhiệm. Việc này là cần thiết để đảm bảo rằng các ứng viên có đủ khả năng và kiến thức cần thiết để thích nghi và thực hiện công việc trong bối cảnh mới sau sự thay đổi cơ cấu tổ chức. Đồng thời, việc hoàn thiện tiêu chuẩn cũng giúp đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất của cơ quan, tổ chức sau khi đã trải qua các biến động và thay đổi.

- Nếu một ứng viên vượt quá thời hạn quy định mà vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về lý luận chính trị và quản lý nhà nước, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét và có thể thu hồi quyết định bổ nhiệm của ứng viên đó. Sau đó, cơ quan có thể xem xét và bố trí lại công việc cho ứng viên đó phù hợp với trình độ chuyên môn và kỹ năng của họ. Điều này giúp đảm bảo rằng người được bổ nhiệm có thể hoàn thành công việc của mình một cách hiệu quả và có ích cho tổ chức.

- Trong trường hợp không có văn bản hướng dẫn chi tiết, cấp có thẩm quyền sẽ dựa vào tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể để ban hành quyết định bổ nhiệm. Các tiêu chuẩn này có thể bao gồm như khả năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo và quản lý, cũng như các yếu tố khác có liên quan đến vị trí cụ thể mà ứng viên được bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm sẽ được đưa ra dựa trên các yếu tố này, nhằm đảm bảo rằng người được bổ nhiệm có đủ khả năng và phù hợp với nhiệm vụ của vị trí đó. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình bổ nhiệm, và đồng thời đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của tổ chức.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ là? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!