1. Quy định về Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 29/2024/NĐ-CP (chưa có hiệu lực) thì trong tổ chức của Bộ này, Trưởng phòng và tương đương tại Chi cục và Cục đóng vai trò quan trọng như bậc lãnh đạo hàng đầu của Phòng. Trách nhiệm của họ không chỉ là thực hiện các nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực cụ thể mà còn là đảm bảo rằng mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tại cấp độ Chi cục và tương đương được thực hiện một cách hiệu quả. Trong vai trò của mình, họ phải chịu trách nhiệm trước cả cấp trên và pháp luật đối với các chức trách và nhiệm vụ mà họ được giao. Đòi hỏi họ phải có sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng lãnh đạo xuất sắc.

=> Trong cấu trúc tổ chức của Bộ, vị trí của Trưởng phòng và các đồng nghiệp tương đương tại Chi cục và Cục đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc định hình và thúc đẩy sự phát triển của Phòng. Họ không chỉ là người đứng đầu, mà còn là những người mang trách nhiệm lớn về sự thành công của các hoạt động. Với trách nhiệm này, họ phải chịu sức ép không chỉ từ cấp trên mà còn từ luật pháp, đảm bảo rằng mọi quyết định và hành động đều tuân thủ đúng quy định và pháp lý. Đòi hỏi họ phải có kỹ năng quản lý, khả năng ra quyết định và sự nhạy bén trong việc đối phó với các tình huống phức tạp.

Trong bối cảnh phức tạp của hệ thống quản lý nhà nước, Trưởng phòng và tương đương tại Chi cục và Cục của Bộ không chỉ là người đứng đầu về vị thế, mà còn là những nhà tư vấn uyên bác và chuyên môn trong việc định hình chính sách và quản lý trong lĩnh vực cụ thể. Nhiệm vụ của họ không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo rằng các hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ, mà còn phải đóng góp tích cực vào việc phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành toàn diện của Chi cục và các cơ quan đồng cấp tại cấp Bộ. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung, kiến thức sâu rộng về lĩnh vực và khả năng tương tác xã hội mạnh mẽ.

 

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ

Tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 29/2024/NĐ-CP có quy định bên cạnh các tiêu chuẩn chung tương ứng với vị trí của Trưởng phòng và tương đương tại Bộ, có một số tiêu chuẩn bổ sung mà Trưởng phòng và tương đương tại Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ cần phải đáp ứng:

- Đạt chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương tại cấp Chi cục hoặc Tổng cục: Đây là một tiêu chuẩn quan trọng để đảm bảo rằng người đảm nhận vị trí mới có kinh nghiệm và kiến thức đầy đủ về hoạt động và quản lý trong cấp quản lý lớn hơn.

- Thời gian công tác liên tục trong ngành từ 04 năm trở lên: Trong trường hợp không giữ chức vụ, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc liên tục trong ngành, lĩnh vực trong thời gian ít nhất 04 năm. Giúp đảm bảo họ có sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực cụ thể và có thể áp dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình vào công việc mới.

 

3. Vai trò của Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ 

Vai trò của Trưởng phòng và tương đương tại Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và hiệu quả hoạt động của bộ phận, đặc biệt là trong ngành công nghiệp phức tạp của nhà nước. Dưới đây là một số vai trò chính của họ:

- Trưởng phòng và tương đương là người đứng đầu của phòng ban, có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý một nhóm nhân viên để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức. Họ phải tạo ra môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự hợp tác và tương tác hiệu quả giữa các thành viên nhóm. Họ tham gia vào quá trình đề xuất, phát triển và thực thi chính sách mới để cải thiện hoạt động của bộ phận và đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp.

- Trưởng phòng và tương đương thường đóng vai trò là nhà tư vấn chuyên môn cho cấp lãnh đạo cấp cao trong việc ra quyết định chiến lược và tái cơ cấu tổ chức để đạt được hiệu suất cao nhất. Họ chịu trách nhiệm quản lý các nguồn lực như ngân sách, nhân lực và vật liệu để đảm bảo rằng các hoạt động của bộ phận được thực hiện một cách hiệu quả và tiết kiệm.

- Trưởng phòng và tương đương thường đại diện cho bộ phận trong các cuộc họp, sự kiện và các cuộc gặp gỡ với các bên liên quan, đồng thời đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và hiệu quả. Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của Trưởng phòng là tham gia vào việc phát triển chiến lược dài hạn và ngắn hạn cho bộ phận của mình. Họ cần phải đánh giá các cơ hội và thách thức trong ngành công nghiệp, xác định mục tiêu cụ thể và xây dựng kế hoạch hành động để đạt được những mục tiêu đó.

- Trưởng phòng chịu trách nhiệm không chỉ trong việc tuyển dụng và chọn lựa nhân sự phù hợp, mà còn trong việc phát triển và đào tạo nhân viên hiện tại. Họ cần xây dựng một môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên để họ phát triển năng lực và sự nghiệp của mình. Trong một ngành công nghiệp đa phương tiện và phức tạp như ngành công nghiệp của nhà nước, việc xây dựng và duy trì mối quan hệ đối ngoại là rất quan trọng. Trưởng phòng cần phải có khả năng đàm phán với các đối tác cấp cao, các tổ chức xã hội và các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng bộ phận của họ có được sự hỗ trợ và tài trợ cần thiết.

- Để đối phó với những thách thức mới và cải thiện hiệu suất, Trưởng phòng cần khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo trong bộ phận của mình. Họ cần tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào quá trình đề xuất ý tưởng mới và thử nghiệm các giải pháp tiên tiến. Trưởng phòng cần liên tục đánh giá và điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên phản hồi từ thị trường và từ bên trong tổ chức. Họ cần có khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt để thích ứng với những biến động và thay đổi trong môi trường kinh doanh.

- Trưởng phòng và tương đương thường chịu trách nhiệm tham gia vào việc phát triển và triển khai các kế hoạch chiến lược dài hạn và ngắn hạn để đảm bảo sự phát triển bền vững của bộ phận dưới sự hướng dẫn của Bộ. Công việc này bao gồm việc đánh giá các cơ hội và thách thức, xác định mục tiêu và chuẩn bị các kế hoạch hành động phù hợp.

- Để đảm bảo sự thành công trong các hoạt động của bộ phận, Trưởng phòng và tương đương cần liên tục nâng cao năng lực và kiến thức của bản thân và của nhóm làm việc thông qua việc đào tạo, học hỏi và phát triển cá nhân. Họ cũng cần đảm bảo rằng nhân viên dưới quyền họ có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả. Một trong những trách nhiệm quan trọng của Trưởng phòng và tương đương là tạo ra một môi trường làm việc tích cực và truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm. Họ cần khuyến khích sự sáng tạo, sự đóng góp của nhân viên thông qua việc thúc đẩy giao tiếp mở cửa, giải quyết xung đột và thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

- Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá hiệu suất của nhân viên dưới quyền họ để đảm bảo rằng các mục tiêu và tiêu chí hiệu suất được đạt được. Họ cần thiết lập hệ thống đánh giá hiệu suất công bằng và minh bạch để khuyến khích và đánh giá đúng mức độ đóng góp của từng cá nhân. Trưởng phòng và tương đương thường phải xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài như các đơn vị công nghiệp, các tổ chức xã hội và các cơ quan chính phủ khác để đảm bảo rằng bộ phận của họ có thể hợp tác mạnh mẽ và phản ứng linh hoạt với môi trường kinh doanh và chính trị thay đổi liên tục.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trưởng phòng tại các đơn vị thuộc cơ quan Cục Thuế năm 2023 là ai. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.