1. Kết quả lựa chọn nhà thầu là gì?

Khi tham gia đấu thầu thì có lẽ kết quả lựa chọn nhà thầu là một trong những nội dung mà nhận được nhiều sự quan tâm của các đơn vị trúng thầu, thì kết quả lựa chọn nhà thầu được hiểu như thế nào? Kết quả được tổng hợp và đánh giá cuối cùng được biết nhà đơn vị nào trúng thầu, thường sẽ được thông báo các đơn vị trúng thầu thông qua trực tuyến hoặc là gửi bằng văn bản thông qua kết quả lựa chọn của chính nhà thầu. 

Tóm lại có thể hiểu đơn giản là kết quả lựa chọn nhà thầu là thông báo đơn vị nào được trúng thầu. Và thông báo này có thể bằng văn bản hoặc là thông báo trực tuyến. 

>> Xem thêm: Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là bao lâu?

 

2. Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Hiện nay thì các mẫu liên quan đến thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu không còn là vấn đề quá khó khăn nữa, các bạn có thể tải ngay các mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngay trên các trang web pháp luật. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

Tải ngay mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dưới đây, hoặc soạn thảo trực tuyến - in ra và sử dụng:

Lưu ý: những thông tin( nội dung) mà chúng tôi đã tiến hành bôi xanh đó là những nội dung mang tính chất gợi ý cho các bạn, để các bạn có thể hình dung rõ hơn về mẫu thông báo kết quả nhà thầu trúng thầu. Các bạn sẽ thay thế những thông tin này sao cho hợp lý với yêu cầu của mình. 

Tải về
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU- HUYẾT HỌC

Số:..../...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 

Gói thầu Mua Sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị (3 lô) thuộc dự án " nâng cấp ngân hàng múa đạt tiêu chuẩn GMP Châu Âu, Bệnh viện truyền máu- Huyết học

Kính gửi: ( Tên các nhà thầu có tham dự thầu)

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13  ngày 26 /11/2013 của Quốc Hội

Căn cứ nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ quyết định số abc ngày xyz về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Bệnh viện truyền máu- huyết học trân trọng thông báo đến quý nhà thầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị 3 lô thuộc sự án nâng cấp ngân hàng máu đạt tiêu chuẩn GMP Châu Âu, bệnh viên truyền máu- huyết học với các nội dung như sau:
 

1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu

- Lô 1: Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn. 

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần thương mại Việt Trung

+ Giá đề nghị trúng thầu: 4.560.000.000 đồng

+ Loại hợp đồng: trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày thực hiện ký kết hợp đồng

- Lô 2: Thiết bị lưu trữ máu, mẫu xét nghiệm

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị khoa học Nam Anh

+ Giá đề nghị trúng thầu: 3.345.000.000 đồng

+ Loại hợp đồng: trọn gói

+Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

- Lô 3: Thiết bị xét nghiệm

+ Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Minh Khai

+ Giá đề nghị trúng thầu: 19.098.000.000 đồng

+ Loại hợp đồng: trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày kí hợp đồng

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

STT

Tên nhà thầu

Lý do

1

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hải Đăng

hồ sơ tham dự đấu thầu không hợp lệ

2

Công ty TNHH Q & T

Không đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm

3

Công ty TNHH thiết bị y khoa Đỗ Nam

Không đáp ứng được yêu cầu của nhà thầu về kinh nghiệm

4

Công ty TNHH Dịch vụ khoa học kỹ thuật Tiến Hòa

Không đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm

3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết với các nhà thầu được lựa chọn:

Đề nghị các đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với chủ đầu tư( bệnh viện truyền máu- Huyết học) để có kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 09/10/2022 đến ngày 27 /10/2022

Nơi nhận: 

- Công ty cổ phần thương mại Việt Trung

- công ty TNHH thiết bị khoa học Nam Anh

- Công ty TNHH Minh Khai

- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hải Đăng

- Công ty TNHH Q & T

- Công ty TNHH thiết bị y khoa Đỗ Nam

- Công ty TNHH dịch vụ khoa học kỹ thuật Tiến Hòa

GIÁM ĐỐC

Đã duyệt

 

In / Sửa biểu mẫu

 

3. Hướng dẫn viết thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là một mẫu thông báo rất là quen thuộc trong lĩnh vực đấu thầu và được các doanh nghiệp các bên tham gia đấu thầu sử dụng rất là nhiều. Vậy thì làm sao để có được một mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số lưu ý về việc viết thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

- Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải đầy đủ các thông tin của gói thầu, thông tin các bên tham dự, thời hạn thực hiện hợp đồng, giá, và loại hình hợp đồng là gì. Và ghi đầy đủ các căn cứ pháp lý đi kèm

- Khi viết thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thì ở phần nêu những nhà thầu mà không được chọn thì chúng ta cần phải nêu rõ lý do không được chọn là gì ở trong mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu luôn

- Thông báo kết quả dự thầu phải được viết bằng văn bản, trên giấy A4, văn bản này không được tẩy xóa, gạch.

-Những thông tin liên quan đến các nhà thầu tham dự phải chính xác, tránh những sai sót, khi viết mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thì cần phải tiến hành kiểm tra lại những thông tin một cách kỹ càng, để hạn chế được những sai sót. 

 

4. Thời hạn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ pháp lý: Nghị định số 63/2014/ NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Luật đấu thầu năm 2013. 

Tại khoản 6 điều 20 của nghị định số 63 năm 2014 của chính phủ quy định là sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định, gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự đấu thầu trong thời hạn quy định tại điểm n khoản 1 điều 12 của luật Đấu Thầu. 

Như vậy thì về thời gian thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định cụ thể trong nghị định 63/2014/ NĐ-CP và luật đấu thầu năm 2013

>> Tham khảo thêm: Việc giải quyết kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu mới

Trên đây là toàn bộ những thông tin của chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Chúng tôi hi vọng rằng những thông tin phía trên mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn trong việc tiến hành thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu luôn là những vấn đề pháp lý khó và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà thầu và chủ thầu. Bởi vậy cho nên hoạt động đấu thầu luôn cần nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Nếu có những vấn đề gì thắc mắc xung quanh vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 để nhận được sự hỗ trợ pháp lý bởi đội ngũ chuyên viên tư vấn pháp lý của công ty chúng tôi. Rất mong có thể hỗ trợ các bạn trong hoạt động đấu thầu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.