1. Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được vài tháng rồi nghỉ làm, và muốn tự cá nhân tiếp tục đóng tiếp có được không? Khi tôi đóng bảo hiểm ở công ty được 06 tháng thì nghỉ việc và biết mình đã có thai một tháng. Như vậy, có được hưởng thai sản không? Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.P

Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.1975

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; Tử tuất.

Như vậy, chỉ khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do công ty đóng và bạn cũng tham gia thì bạn mới được hưởng chế độ thai sản, còn nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Cũng theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện sau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia ở công ty:

- Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

2. Đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Chào luật sư. Tôi đóng được 05 tháng bảo hiểm xã hội và có làm sang tháng thứ 6 nhưng chưa đến ngày đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6, chưa tham gia bảo hiểm xã hội tôi đã sinh con. Vậy tôi muốn hỏi luật sư trường hợp của tôi có được hưởng tiền thai sản hay không? Xin cảm ơn ạ.

>> Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ thai sản, gọi: 1900.1975

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện sau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia ở công ty:

- Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. "

Như vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản là phải có ít nhất 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước thời điểm sinh. Theo bạn trình bày thì bạn mới đóng BHXH được 05 tháng, đến tháng thứ 06 chưa đóng bảo hiểm thì bạn đã sinh con nên trường hợp của bạn chỉ được tính 05 tháng đóng BHXH. Do đó, bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

3. Đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thai sản?

Thưa luật sư, tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019 nhưng có 03 tháng truy thu bảo hiểm là tháng 1, tháng 2, tháng 03/2019. Vậy cho tôi hỏi là nếu tôi sinh vào đầu tháng 08/2019 tức là tôi đóng bảo hiểm được 4 tháng và 3 tháng truy thu thì tôi có nhận được tiền thai sản không? Tôi xin cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì để được hưởng chế độ thai sản bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Theo thông tin bạn cung cấp bạn dự sinh vào 08/2019. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 08/2018 đến tháng 07/2019. Khoảng thời gian này bạn đóng bảo hiểm được 07 tháng, cho nên bạn đủ điều kiện hưởng thai sản. Về quy trình, hồ sơ giải quyết chế độ thai sản, bạn tham khảo: Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

4. Tư vấn về trợ cấp thai sản và mức hưởng tiền thai sản?

Chào luật sư cho hỏi là em đóng bảo hiểm từ tháng 08/2013 đến tháng 04/2014, sau đó em nghỉ làm đến tháng 11/2014 em đi làm lại và đóng bảo hiểm từ tháng 12/2014 đến nay. Em viết đơn nghỉ việc ở công ty và hiện tại em đang có thai hơn 02 tháng. Vậy em có được hưởng tiền thai sản không ạ? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Luật sư tư vấn:

Do hiện tại bạn đang có thai hơn 02 tháng, tức là chị sẽ sinh con vào năm 2020. Trường hợp này áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2014 tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản. Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng đủ bảo hiểm 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn có thai hơn 02 tháng. Tuy nhiên, bạn không cung cấp thời điểm bạn dự sinh là khi nào cho nên chúng tôi chưa thể xác định được bạn có chắc chắn được hưởng chế độ thai sản hay không. Muốn biết có chắc chắn được hưởng hay không, bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin về thời điểm sinh, thời gian đóng bảo hiểm cụ thể cho chúng tôi.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

5. Nghỉ việc ở công ty có được hưởng chế độ thai sản không?

Chào luật sư, em làm việc ở công ty từ tháng 03 năm 2018 tới tháng 05 năm 2019, em có thai tháng 08 năm 2019, em viết đơn xin nghỉ (31 tháng 08 em nghỉ hẳn). Vậy khi em sinh con vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2020 thì em có được hưởng chế độ thai sản, trong thời gian nghỉ hẳn tới lúc em sinh em có phải đóng thêm bảo hiểm không? Em xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào năm 2020, căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thì để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn dự sinh vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2020, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được xác định từ tháng 02/2019 đến tháng 01/2020. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm từ tháng 02/2019 đến tháng 08/2019. Như vậy, bạn có 07 tháng đóng bảo hiểm xã hội, cho nên, bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

6. Có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 1 đến tháng 6 thì nghỉ việc, đến nay tôi có thai 3 tháng, dự kiến sinh vào 22/02/2020. Hiện tại tôi không đóng bảo hiểm nữa vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản và dựa theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào 22/02/2020. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 02/2019 đến tháng 01/2020 (vì tháng 02/2010 bạn sinh con và bạn cũng không tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm từ tháng 03/2019 đến tháng 06/2019, tức là được 04 tháng cho nên bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

Nếu muốn hưởng chế đọ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thêm 02 tháng nữa để đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.1975 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê