1. Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được vài tháng rồi nghỉ làm, và muốn tự cá nhân tiếp tục đóng tiếp có được không? Khi tôi đóng bảo hiểm ở công ty được 06 tháng thì nghỉ việc và biết mình đã có thai một tháng. Như vậy, có được hưởng thai sản không? Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: H.P

Tự đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây: Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; Tử tuất.

Như vậy, chỉ khi bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do công ty đóng và bạn cũng tham gia thì bạn mới được hưởng chế độ thai sản, còn nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Cũng theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện sau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia ở công ty:

- Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong trường hợp này, bạn đã đóng bảo hiểm ở công ty được 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh bạn mới nghỉ sinh nên bạn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là giải đáp thắc mắc của bạn. Nếu còn gì vướng mắc vui lòng liên hệ 100.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không ?

Chào luật sư. Tôi đóng được 05 tháng bảo hiểm xã hội và có làm sang tháng thứ 6 nhưng chưa đến ngày đóng bảo hiểm xã hội tháng thứ 6, chưa tham gia bảo hiểm xã hội tôi đã sinh con. Vậy tôi muốn hỏi luật sư trường hợp của tôi có được hưởng tiền thai sản hay không? Xin cảm ơn ạ.

>> Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ thai sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đáp ứng một trong các điều kiện sau khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tham gia ở công ty:

- Phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

- Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn như sau:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này. "

Như vậy, điều kiện hưởng chế độ thai sản là phải có ít nhất 06 tháng đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 12 tháng trước thời điểm sinh. Theo bạn trình bày thì bạn mới đóng BHXH được 05 tháng, đến tháng thứ 06 chưa đóng bảo hiểm thì bạn đã sinh con nên trường hợp của bạn chỉ được tính 05 tháng đóng BHXH. Do đó, bạn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Đóng bảo hiểm 10 tháng có được hưởng thai sản?

Thưa luật sư, tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 01/2020 đến tháng 07/2020 nhưng có 03 tháng truy thu bảo hiểm là tháng 1, tháng 2, tháng 03/2019. Vậy cho tôi hỏi là nếu tôi sinh vào đầu tháng 08/2020 tức là tôi đóng bảo hiểm được 4 tháng và 3 tháng truy thu thì tôi có nhận được tiền thai sản không? Tôi xin cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế:

"1. Các trường hợp truy thu

1.1. Truy thu do trốn đóng: Trường hợp đơn vị trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (sau đây gọi là trốn đóng) do cơ quan BHXH kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan thanh tra nhà nước có thẩm quyền kết luận từ ngày 01/01/2016 thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian trốn đóng và mức lãi suất chậm đóng như sau:

a) Toàn bộ thời gian trốn đóng trước ngày 01/01/2016, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016;

b) Đối với thời gian trốn đóng từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm áp dụng tại thời điểm phát hiện trốn đóng.

1.2. Truy thu đối với người lao động sau khi chấm dứt HĐLĐ về nước truy đóng BHXH cho thời gian đi làm việc ở nước ngoài theo HĐLĐ chưa đóng: trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ về nước mới thực hiện truy đóng BHXH thì số tiền truy thu BHXH được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng.

1.3. Truy thu do điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động: trường hợp sau 06 tháng kể từ ngày người có thẩm ký quyết định hoặc HĐLĐ (phụ lục HĐLĐ) nâng bậc lương, nâng ngạch lương, điều chỉnh tăng tiền lương, phụ cấp tháng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động mới thực hiện truy đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì số tiền truy thu BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN được tính bao gồm: số tiền phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định và tiền lãi truy thu tính trên số tiền phải đóng."

Nếu bạn trong trường hợp bạn đề cập thỏa mãn điều kiện truy thu và đáp ứng được đầy đủ các điều kiện khác của bảo hiểm xã hội, bạn sẽ phải đóng số tiền bảo hiểm còn lại và được hưởng tất cả các quyền và lợi ích hợp pháp từ Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, về vấn đề truy thu đóng bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp thai sản hay không, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Về điều kiện hưởng trợ cấp thai sản, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Về thời hạn giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, căn cứ quy định tại Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản không quá 45 ngày kể từ ngày người lao động đi làm trở lại.

Về quy trình, hồ sơ giải quyết chế độ thai sản, bạn tham khảo:Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Tư vấn về trợ cấp thai sản và mức hưởng tiền thai sản?

Chào luật sư cho hỏi là em đóng bảo hiểm từ tháng 08/2018 đến tháng 04/2019, sau đó em nghỉ làm đến tháng 11/2019 em đi làm lại và đóng bảo hiểm từ tháng 12/2019 đến nay. Em viết đơn nghỉ việc ở công ty và hiện tại em đang có thai hơn 02 tháng, em dự sinh vào tháng 3/2021. Vậy em có được hưởng tiền thai sản không ạ? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Luật sư tư vấn:

Do hiện tại bạn đang có thai hơn 02 tháng, tức là chị sẽ sinh con vào năm 2021. Trường hợp này áp dụng Luật bảo hiểm xã hội 2014 tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản. Theo đó, để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng đủ bảo hiểm 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trong thông tin bạn cung cấp thì hiện tại bạn có thai hơn 02 tháng, thời điểm bạn dự sinh là 3/2021. Như vậy 12 tháng trước khi sinh được tính từ 2/2020-3/2021. Trong khoảng thời gian này chị đóng được 7 tháng bảo hiểm nên theo quy định trên bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Nghỉ việc ở công ty có được hưởng chế độ thai sản không?

Chào luật sư, em làm việc ở công ty từ tháng 03 năm 2019 tới tháng 05 năm 2020, em có thai tháng 08 năm 2020, em viết đơn xin nghỉ (31 tháng 08 em nghỉ hẳn). Vậy khi em sinh con vào khoảng cuối tháng 1 đầu tháng 2 năm 2021 thì em có được hưởng chế độ thai sản, trong thời gian nghỉ hẳn tới lúc em sinh em có phải đóng thêm bảo hiểm không? Em xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào năm 2021, căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thì để được hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn dự sinh vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 năm 2021, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ được xác định từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm từ tháng 02/2020 đến tháng 08/2020. Như vậy, bạn có 07 tháng đóng bảo hiểm xã hội, cho nên, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn thủ tục lập hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

6. Có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đóng bảo hiểm từ tháng 1 đến tháng 6 thì nghỉ việc, đến nay tôi có thai 3 tháng, dự kiến sinh vào 22/02/2021. Hiện tại tôi không đóng bảo hiểm nữa vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư đã tư vấn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản và dựa theo thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào 22/02/2021. Khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 02/2020 đến tháng 01/2021 (vì tháng 02/2010 bạn sinh con và bạn cũng không tham gia bảo hiểm xã hội. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm từ tháng 03/2020 đến tháng 06/2020, tức là được 04 tháng cho nên bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

Nếu muốn hưởng chế độ thai sản thì bạn cần đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thêm 02 tháng nữa để đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.

Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ quy định áp dụng cho hai chế độ là hưu trí và tử tuất. Bởi vậy, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản khi bạn sinh con.

Câu hỏi: Cách tính thời gian để hưởng chế độ thai sản?

Trả lời:

Để được hưởng chế độ thai sản thì lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Trong trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Câu hỏi: Giấy xác nhận nghỉ việc để dưỡng thai như thế nào là hợp lệ?

Trả lời:

Theo đó, giấy xác nhận nghỉ việc để dưỡng thai phải do chủ thể có thẩm quyền cấp và được lập theo mẫu theo quy định:

- Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai:

a) Bệnh viện có chuyên khoa phụ sản được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải Điều trị các bệnh lý sản khoa;

b) Bệnh viện đa khoa và Hội đồng giám định y khoa được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải Điều trị các bệnh lý toàn thân;

c) Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này được ký giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải Điều trị các bệnh lý sản khoa và bệnh lý toàn thân theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.