1. Tự đóng tiếp bảo hiểm sau khi nghỉ làm có được hưởng trợ cấp thai sản không ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư: tôi bắt đầu đóng Bảo Hiểm tại công ty từ tháng 9/2014 cho đến nay 5/2015 và tôi đang có bầu 3 tháng do ốm nghén nặng tôi không thể làm việc được. Tôi muốn xin nghỉ việc tại công ty và tự đóng Bảo Hiểm cho đến khi sinh con. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con không? Tôi phải làm thế nào để tiếp tục được đóng Bảo Hiểm khi đã nghỉ công ty?
Xin cám ơn!
Người gửi: G. M. A

Tự đóng tiếp bảo hiểm sau khi nghỉ làm có được hưởng trợ cấp thai sản không ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Về việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản:

Hiện tại Luật bảo hiểm xã hội 2006 vẫn đang có hiệu lực nhưng kể từ 1/1/2016 thì Luật bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực và sẽ thay thế Luật bảo hiểm xã hội 2006. Do đó, việc bạn sinh con trước hay sau thời điểm 1/1/2016 sẽ ảnh hưởng tới việc phải áp dụng luật nào. Vì bạn không nêu chính xác đã đóng bảo hiểm xã hội từ thời gian nào đến thời gian nào? và thời gian sinh con dự đoán là khi nào? (vì thời điểm bạn sinh con có thể rơi vào khoảng 1/1/2016 trở đi) nên chúng tôi xin chia ra làm 2 trường hợp:

- Bạn sinh con trước ngày 1/1/2016

- Bạn sinh con từ ngày 1/1/2016 trở đi.

1. Trường hợp 1: Bạn sinh con trước 1/1/2016

Cơ sở pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2006

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006:

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn sinh con trước ngày 1/1/2016 thì điều kiện để bạn được hưởng chế độ thai sản là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Bạn xin nghỉ việc tại công ty nhưng nếu đến thời điểm sinh con mà bạn đã đóng BHXH được đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

2. Trường hợp 2: Bạn sinh con từ ngày 1/1/2016 trở đi

Cơ sở pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, nếu bạn sinh con từ 1/1/2016 trở đi thì điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con là bạn phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu bạn đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Về việc tham gia BHXH tự nguyện:

Trong trường hợp bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo cả 2 trường hợp nêu trên thì khi nghỉ việc tại công ty, bạn không thể tự đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng chế độ thai sản vì chế độ thai sản chỉ được áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm bắt buộc. Tuy nhiên, bạn có thể đóng BHXH tự nguyện để được hưởng những chế độ khác theo quy định của Luật Bảo Hiểm Xã Hội.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty Luật Minh Khuê! Trân trọng./.

2. Có thể làm đồng thời bảo hiểm thai sản và bảo hiểm thất nghiệp ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi đóng BHXH được hơn 3 năm rồi thì nghỉ sinh đứa thứ nhất. Sau 6 tháng nghỉ sinh xong tôi đi làm từ tháng 9/2014 và lại có bầu, tới tháng 4/2015 thì tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty do sức khỏe yếu.

Như vậy nếu lúc tôi sinh có được hưởng bảo hiểm thai sản không? Và nếu được thì tôi có thể làm bảo hiểm thai sản và bảo hiểm thất nghiệp không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: P.L

Có thể làm đồng thời bảo hiểm thai sản và bảo hiểm thất nghiệp ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Để được hưởng thai sản bạn cần đáp ứng điều kiện tại điều 28, Luật bảo hiểm xã hội 2006 , cụ thể là :

"Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Như vậy, nếu bạn đóng đủ 6 tháng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn được hưởng thai sản.

Về bảo hiểm thất nghiệp :

Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn cần đáp ứng điều kiện chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, có thời gian đóng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2, điều 49 và đã tiến hành các thủ tục quy định tại khoản 3, 4 điều này.

Nếu bạn đủ điều kiện hưởng 2 chế độ này thì bạn có thể làm hồ sơ hưởng 2 chế độ này cùng lúc.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

3. Tư vấn điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi tham gia BHBB từ năm 2011. Năm 2014, đầu năm tôi đóng BH từ T1 đến T4, tháng 5 tôi nghỉ làm, báo giảm không tham gia đóng BHBB từ tháng 5 đến tháng 10, tôi sang công ty mới bắt đầu đóng từ tháng 11.

Dự tính khoảng cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm 2015 tôi sinh, tinh thời gian tham gia BHBB từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015 tôi đóng được 7 tháng. Tôi có tham khảo trên internet theo Điều 28 của Luật bảo hiểm thì đến lúc tôi sinh tôi đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản, nhưng kế toán công ty tôi hỏi thì nhân viên BH quản lý công ty tôi bảo trường hợp của tôi không được hưởng thai sản vì bị gián đoạn từ tháng 5 đến tháng 10, và bảo từ trước đến giờ Quận bảo hiểm đấy vẫn áp dụng như thế. Chỉ giải quyết trường hợp đóng từ đủ 6 tháng liên tục trong thời gian 12 tháng trước sinh chứ không giải quyết TH đóng từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước sinh như Luật BH quy định. Nhân viên BH còn bảo quận của họ còn có quy định bằng văn bản nữa. Đến khi tôi sinh tôi vẫn sẽ gửi đầy đủ hồ sơ của tôi lên trên bảo hiểm, nhưng nhân viên BH cứ khăng khăng không chịu giải quyết chế độ cho tôi mà áp dụng theo quy định của quận đấy, thì người lao động như tôi phải làm thế nào để đòi lại quyền lợi của mình, và đứng về quyền lợi của người lao động thì mong Luật sư cho tôi những biện pháp để khi bên BH không giải quyết thì tôi (hoặc công ty tôi) còn biết Luật để trả lời lại bên BH, những trường hợp thế này công ty Luật có đứng ra bảo vệ quyền lợi cho người lao động không? Lúc sinh nở mong nhận được khoản trợ cấp chế độ thai sản mua thêm đồ cho con vậy mà các vị trên BH cứ dọa thế này...

Chính phủ, Quốc hội ra Luật để mọi người áp dụng luật, thì bắt buộc phải theo Luật quy định tại sao trên BH họ lại tự quy định riêng luật cho họ được, và họ tự quy định riêng luật như thế có hợp pháp không?

Mong Luật sư cho tôi câu trả lời. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: M.L

Tư vấn điều kiện được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội 2006 có quy định:

Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Hơn nữa theo quy định tại Điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP có quy định:

Điều 14. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

2. Trường hợp người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 31, 32, 34 và khoản 1 Điều 35 Luật Bảo hiểm xã hội.

Như vậy khi bạn đã có đủ 6 tháng đóng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Việc nhân viên bảo hiểm không giải quyết chế độ thai sản cho bạn do quy định riêng của bảo hiểm Quận đó là trái với quy định của pháp luật. Bạn có thể làm đơn khiếu nại lên cơ quan bảo hiểm để yêu cầu giải quyết chế độ thai sản cho mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại, gọi1900.6162

Trân trọng./.

4. Có được hưởng chế độ thai sản khi không đóng bảo hiểm ở công ty ?

Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em đang là công nhân một công ty ở KCN Biên Hòa 2. Em dự tính về quê ở Phú Yên để sinh con. Em không dùng thẻ bảo hiểm của công ty để sinh mà dùng thẻ bảo hiểm cá nhân mà gia đình em mua cho. Vậy khi sinh con xong em gửi giấy tờ vào công ty thì liệu em có được nhận tiền thai sản không ạ ?
Em xin chân thành cảm ơn.

Có được hưởng chế độ thai sản khi không đóng bảo hiểm ở công ty ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Theo như bạn nêu thì hiện tại bạn đang có 2 thẻ bảo hiểm y tế: 1 thẻ BHYT đóng gia theo hộ gia đình và 1 thẻ BHYT đóng theo quy định tại công ty. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế 2008 thì: "Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế". Do đó, khi bạn được cấp 2 thẻ BHYT thì sẽ bị thu hồi 1 thẻ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Luật bảo hiểm y tế 2008 (đã được bổ sung theo Khoản 13 Điều 1 Luật Luật 46/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tê):

"Điều 20. Thu hồi, tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

1. Thẻ bảo hiểm y tế bị thu hồi trong trường hợp sau đây:

...c) Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế."

Trong trường hợp của bạn, bạn thuộc đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế (đã được sửa đổi bổ sung theo Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế) nên sẽ không được tham gia BHYT theo hộ gia đình nữa. Vì vậy, thẻ BHYT đóng theo hộ gia đình của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải sử dụng thẻ BHYT đóng theo quy định tại công ty.

Còn về trợ cấp thai sản, nếu bạn tham gia bảo hiển xã hội bắt buộc ở công ty mà đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ gửi hồ sơ cho công ty để công ty làm thủ tục cho bạn hưởng trợ cấp thai sản của bảo hiểm xã hội.

Trân trọng./.

5. Nghỉ làm trước ngày nhận lương có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, tôi có một thắc mắc cần được tư vấn như sau: Tôi đi làm từ 9 tháng 6 năm 2014 và đến tháng 8.2014 tôi mới được đóng bảo hiểm, hiện tôi đang mang bầu được 7 tháng.

Tôi dự kiến ngày sinh khoảng đầu tháng 2 năm 2015, và tôi sẽ nghỉ sinh vào đầu tháng 2.2015 nhưng cứ 20 hàng tháng công ty mới trả lương cho công nhân viên. Tức là đến 20.2.2015 tôi mới nhận được lương tháng 1.2015. Mà đến hết tháng 1.2015 thì tôi đóng đủ 6 tháng bảo hiểm. Vậy tôi nghỉ trước khi nhận lương thanh toán cả tiền bảo hiểm tháng 1 thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Tôi xin chân thành cảm ơn và mong nhận được hồi âm từ phía luật sư.

Người gửi: M.T

Nghỉ làm trước ngày nhận lương có được hưởng chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn lao động, BHXH trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Về cụ thể trong trường hợp này của bạn, trong Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 và thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH đều quy định cụ thể điều kiện được hưởng chế độ thai sản:

Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”, “Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.” (Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH).

Với quy định này thì bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản khi trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 1 năm 2015, bạn đóng được 6 tháng bảo hiểm. Theo những thông tin bạn đưa ra, nếu đóng nốt bảo hiểm tháng 1 thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Việc công ty bạn quyết định đóng bảo hiểm vào ngày nào không ảnh hưởng tới quy định của luật bởi trên thực tế, công ty quy định đóng vào tháng 2 nhưng lại là trách nhiệm của tháng 1.

Như vậy, nếu vào ngày 20/2/2015, bạn vẫn đóng tiền bảo hiểm cho tháng 1 thì bạn sẽ được hưởng chế dộ thai sản.

Trân trọng./.

6. Nghỉ thai sản trong thời hạn có ảnh hưởng hợp đồng lao động ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Hiện tại em làm tại công ty bột ngọt.

Tôi ký hợp đồng 1 năm từ 4/9/2014-4/9/2015. Nhưng tôi nghỉ thai sản từ ngày 4/5/2015. Vậy khi tôi hết hợp đồng tôi có bị chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì hay không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: N.T

Nghỉ thai sản trong thời hạn có ảnh hưởng hợp đồng lao động ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 36 Bộ luật lao động 2012 quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

"1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã."

Như vậy, hết hạn hợp đồng là một trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, trong trường hợp này trách nhiệm của người sử dụng lao động sẽ là " Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.". Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn ký hợp đồng 1 năm từ 4/9/2014-4/9/2015 nhưng lại nghỉ thai sản từ ngày 4/5/2015. Điều đó có nghĩa là vào thời điểm 4/9/2015 dù bạn đang nghỉ thai sản nhưng quan hệ hợp đồng lao động giữa bạn và công ty vẫn chấm dứt theo khoản 1, điều 36 Bộ luật lao động 2012. Trách nhiệm của công ty trong trường hợp này sẽ theo quy định tại điều 47 Bộ luật lao động 2012, cụ thể là :

"2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật BHXH - Công ty luật Minh KHuê