Theo quy định của pháp luật lao động nước ta nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể gồm những cam kết sau đây: Việc làm và bảo đảm việc làm;Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; Định mức lao động; An toàn, vệ sinh lao động;  Trong bản TƯLĐTT của chúng tôi còn thiếu những mục sau: - Việc làm và bảo đảm việc làm; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; An toàn, vệ sinh lao động; 

Rất mong cơ quan chức năng và luật sư tư vấn giúp. Tôi xin trân thành cảm ơn!

Người hỏi: NVT

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn các nội dung cần có của thỏa ước lao động tập thể

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 về thỏa ước lao động tập thể:

"Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

1. Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.

2. Nội dung thoả ước lao động tập thể không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật."

Dựa trên quy định này, chúng ta có thể thấy có hai vấn đề sau:

Thứ nhất, thỏa ước lao động tập thể không phải là văn bản bắt buộc phải ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thỏa ước lao động tập thể chỉ được ký kết nếu trước đó thương lượng tập thể thành công, hai bên đạt được những thỏa thuận nhất định

Thứ hai, pháp luật không quy định thỏa ước lao động tập thể bắt buộc phải có những nội dung gì. Nội dung của thỏa ước lao động tập thể chỉ bao gồm các thỏa thuận  về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể đồng thời không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Do đó, chỉ những nội dung đáp ứng điều kiện trên mới được đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Như vậy, thỏa ước lao động tập thể không bắt buộc phải có tất cả các nội dung như bạn đã nêu mà có thể chỉ bao gồm một số nội dung nhất định.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.