1. Trong sổ ghi loại đất là "ĐM" có nghĩa là gì ?
2. Có được phép chuyển nhượng không ? 
3. Có được tách sổ riêng và xây nhà 1 trệt + 1 lầu không ? 
4. Có được chuyển sang đất thổ cư không ? Chi phí là bao nhiêu ?
Tôi xin cảm ơn !
Thanks & Best regard !

Người gửi: Phạm Dương

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục  hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  - 1900.6162

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  1900.6162

Trả lời:

Kính gửi Quý khách hàng!

Với câu hỏi của bạn, Công ty Luật Minh Khuê xin được hỗ trợ giải đáp như sau:

1. Về căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai 2013 

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn:

2.1. Trong sổ ghi loại đất là "ĐM" có nghĩa là gì ?

Theo như chúng tôi có tìm hiểu thì trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi loại đất “ĐM” có nghĩa là "Đất Màu". Nếu như chưa rõ thì bạn có thể liên hệ tới văn phòng quản lý đất đai ở địa phương để được trả lời một cách cụ thể và chính xác hơn.

2.2. Có được phép chuyển nhượng không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này."

Điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

"a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Như vậy, bạn hoàn toàn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.

2.3. Có được tách sổ riêng và xây nhà 1 trệt + 1 lầu không?

Khi hai bên đã thực hiện được việc chuyển nhượng thì bạn sẽ được làm thủ tục tách sổ riêng và có thể tiến hành xin giấy phép xây dựng nhà ở theo quy định hiện hành.

2.4. Có được chuyển sang đất thổ cư không? Chi phí là bao nhiêu?

Ở đây, khi bạn muốn chuyển sang đất thổ cư có nghĩa là bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 về Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là:

"1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất."

Và theo khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: "Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng."

Về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ vào Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai 2013 thì trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được tiến hành như sau:

"1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định."

Về chi phí khi chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm d) khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất. Cụ thể: "Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo mức quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản này."

Trên đây là những giải đáp, hướng dẫn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho thắc mắc của bạn. Nếu có vấn đề nào chưa được rõ, bạn vui lòng liên lệ trực tiếp tới Văn phòng Công ty để được hỗ trợ một cách chi tiết.

Trân Trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;