Hiện nay, hộ khẩu và CMND điều ở Hồ Chí Minh, vì công việc nay tôi muốn làm lại giấy khai sinh, nhưng bản chính thì không còn, còn lại 1 bản sao hồi năm 1975, nay tôi ra Đà Nẵng làm thì ngoài đó nói giấy khai sinh của tôi không còn lưu ở sổ bộ nữa, và nói rằng hộ khẩu bây giờ ở đâu thì làm lại giấy khai sinh ở đó, cho tôi hỏi tư pháp phường A trả lời như vậy đúng hay sai? Trong khi tôi vẫn còn giữ 1 bản sao được công chứng đàng hoàng.

Trân trọng cảm ơn.!

Người gửi: H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụcTư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Tư vấn làm lại giấy khai sinh khi vẫn còn bản sao công chứng ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

-Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

>> Xem thêm:  Đăng ký khai sinh là gì ? Khái niệm về đăng ký khai sinh

-Nghị định 06/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực.

-Luật khiếu nại 2011

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo điều 46, nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định về đăng ký lại giấy khai sinh như sau: "Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại."

Thẩm quyền và thủ tục đăng ký lại theo quy định tại nghị định 158/2005/ND-CP được tiến hành như sau:

-Thẩm quyền đăng ký lại:

Căn cứ theo quy định tại điều 47, nghị định 158/2005/NĐ-CP thì:" Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây thực hiện việc đăng ký lại."

Như vậy, bạn có thể đi đăng ký lại ở Hồ Chí Minh nơi bạn có hộ khẩu thường trú hiện tại hoặc ở Đà Nẵng nơi bạn đã đăng ký khai sinh trước đây. Việc bạn ra Đà Nẵng và họ trả lời là bạn phải làm ở nơi bạn có hộ khẩu hiện tại là không đúng quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại về quyết định hành chính này của cán bộ tư pháp Phường A theo quy định của luật khiếu nại 2011.

-Thủ tục đăng ký lại:

Căn cứ theo quy định tại điều 48, nghị định 158/2005/NĐ-CP và khoản 13, điều 1, nghị định 06/2012/NĐ-CP thì thủ tục đăng ký lại như sau:

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

1. Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây (nếu có); trong trường hợp không có bản sao giấy tờ hộ tịch, thì đương sự phải tự cam đoan về việc đã đăng ký, nhưng sổ hộ tịch không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.

2. Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.”

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê  

>> Xem thêm:  Thủ tục và hồ sơ đổi tên trong giấy khai sinh? Điều kiện để được thay đổi tên trên giấy khai sinh?