Công ty cũng trang bị các hệ thống thông hút mùi, bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ. Theo quy định trong Danh mục nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thì công ty em không thuộc các ngành nghề hưởng trợ cấp này. Vậy cho em hỏi chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật của họ như thế nào?

Em xin cảm ơn.

Người gửi: Q.P

Câu hỏi được biên tập bởi chuyên mục Tư vấn Luật Lao động  của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về phụ cấp lương ?

Luật sư tư vấn Luật Lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc về cho chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sơ pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

2. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại Điều 141 BLLĐ 2012 thì người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, những người lao động ở công ty bạn sẽ được hưỡng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Điều kiện để được hưởng chế độ này, được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Điều 2 quy định như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có đủ các điều kiện sau:

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền nhiễm.

Việc xác định các yếu tố quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này phải được thực hiện bởi đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động).

2. Mức bồi dưỡng:

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất hàng ngày và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau:

- Mức 1: 10.000 đồng;

- Mức 2: 15.000 đồng;

- Mức 3: 20.000 đồng;

- Mức 4: 25.000 đồng.

b) Việc xác định mức bồi dưỡng bằng hiện vật cụ thể theo điều kiện lao động và chỉ tiêu môi trường lao động được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này."

Theo như thông tin bạn cung cấp thì những người đang tham gia lao động tại công ty bạn đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế. Do đó, công ty bạn phải tiến hành kiểm tra yếu tố môi trường lao động cụ thể để bảo vệ cho quyền lợi của người lao động trong trường hợp này. Căn cứ vào đó để xác định điều kiện lao động và chỉ tiêu về môi trường lao động theo phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH để có thể biết được mức bồi dưỡng chính xác của người lao động.

Ngoài ra, Điều 4 thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

"1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động để ngăn ngừa bệnh tật và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Khi người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường thiết bị an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì dừng thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.

2. Tổ chức đo môi trường lao động định kỳ hằng năm. Căn cứ vào kết quả đo môi trường lao động hoặc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm, đối chiếu với quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh lao động để áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, công việc cụ thể theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với các nghề, công việc có điều kiện lao động phức tạp mà chưa thể xác định ngay mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, người sử dụng lao động phải tổng hợp các chức danh nghề, công việc đề nghị bồi dưỡng bằng hiện vật gửi Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp quản lý tổng hợp và có ý kiến để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xem xét quyết định mức bồi dưỡng.

3. Khi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và tổ chức để cải thiện điều kiện lao động, thì phải căn cứ vào kết quả mới về môi trường lao động và các yếu tố vi sinh vật có hại để điều chỉnh các mức bồi dưỡng đúng theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến nội dung Thông tư và quy định của cơ sở mình về việc thực hiện chế độ này đến người lao động.

5. Chỉ đạo bộ phận y tế cơ sở xây dựng cơ cấu hiện vật dùng để bồi dưỡng phù hợp với việc thải độc và tăng cường sức đề kháng của cơ thể tương ứng với các mức bồi dưỡng.

6. Nghiêm túc tổ chức việc bồi dưỡng bằng hiện vật, bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ, đúng chế độ theo quy định tại Thông tư này."

Công ty bạn đã trang bị các hệ thống thông hút mùi, bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ do đó mà cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm không còn yếu tố nguy hiểm, độc hại thì không phải thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật. Còn nếu nếu việc trang bị đó vẫn chưa đủ để đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì phải thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đầy đủ cho người lao động.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, bạn cũng có thể tham khảo những cơ sở pháp lý mà chúng tôi đã nêu ở trên để có thể hiểu rõ hơn nữa về trường hợp của mình. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài 1900.6162.

Chúc bạn nhiều sức khỏe

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động