Xin quý công ty tư vấn cho tôi về mặt pháp lý của dạng quỹ này trong việc đăng ký và hoạt động để đảm bảo quyền lợi cũng như hạn chế rủi ro cho các thành viên góp vốn. Kính mong quý công ty tư vấn cho tôi.

Trân trọng cám ơn!

Người gửi: Sơn

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể thành lập một số loại hình doanh nghiệp sau để sử dụng vốn của mình vào mục đích đầu tư: Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (Được thay thế bởi luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 1/7/2015):

Điều 38. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

>> Xem thêm:  Giám đốc một công ty có được thành lập hộ kinh doanh ? Mức thuế hộ kinh doanh

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Điều 77. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

>> Xem thêm:  Thành lập hộ kinh doanh cá thể và những điểm cần lưu ý?

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Với mục đích đầu tư vào những dự án để kiếm lời và với quy mô nhỏ, bạn cùng các bạn mình có thể thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên để đảm bảo quyền và lợi ích từng cá nhân, đồng thời đảm bẩm với quy mô đầu tư của các bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thư báo giá và tư vấn thành lập mới doanh nghiệp của Luật Minh Khuê