Luật sư tư vấn về chủ đề "Quỹ đầu tư"

Quỹ đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quỹ đầu tư.

Tư vấn hình thức đầu tư ra nước ngoài ?

 Tư vấn hình thức đầu tư ra nước ngoài ?
Xin chào Luật Minh Khuê, Em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Gần đây em được biết có 1 công ty có hình thức đầu tư chỉ số chứng khoán ở thị trường Mỹ và dưới hình thức là quỹ đầu tư. Vậy em hỏi luật sư về tư vấn hình thức đầu tư ra nước ngoài ? cụ thể: -

Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản

Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản
Về việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản, hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật kinh doanh bất động sản (Công văn số 4651/BKH-PTDN ngày 3/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về điều kiện và thủ tục thành lập Quỹ đầu tư bất động sản).

Những công ty có nhiều cải tiến nhất thế giới

Những công ty có nhiều cải tiến nhất thế giới
Hiện nay, cải tiến đang là quá trình được đề cập nhiều hơn là những sản phẩm mới chào đời. Tiến trình cải tiến trong doanh nghiệp và xây dựng những thị trường rộng lớn mới có thể đáp ứng được những nhu cầu khách hàng.