Luật sư tư vấn về chủ đề "Quỹ đầu tư"

Quỹ đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quỹ đầu tư.

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu báo cáo hoạt động quản trị rủi ro của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Quản trị rủi ro là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục hậu quả của rủi ro đối với hoạt động kinh doanh nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực. Công ty quản lý quỹ có nghĩa vụ báo cáo hoạt động quản trị rủi ro tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán

Quy định của pháp luật về quỹ đầu tư chứng khoán
Lợi nhuận và rủi ro là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư tài chính. Sự ra đời của các quỹ đầu tư chứng khoán phần nào đã giải quyết vấn đề của các nhà đầu tư kém lợi thế hơn cần có một chủ thể đứng ra “thay mặt” họ tiến hành các công việc và ra quyết định đầu tư.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì? địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì? địa vị pháp lý và tư cách pháp nhân của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo?
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa sáng tạo vươn lên cùng phát triển. Đây là điều có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp nhỏ có dự án kinh doanh mới, sáng tạo nhưng còn thiếu nguồn vốn để thúc đẩy và duy trì hoạt động kinh doanh.

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là gì? Quy định về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán. Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ cụ thể về nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư.

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ

Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán của công ty quản lý quỹ
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được phép hoạt động những nghiệp vụ kinh doanh đó là: Quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Ở bài viết này, Luật Minh Khuê chia sẻ quy định mới nhất về hoạt động nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản

Quỹ đầu tư bất động sản là gì? Quy định về danh mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản
Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Điều kiện Chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được quy định tại Luật chứng khoán năm 2019 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây:

Quỹ đầu tư ngắn hạn (SHORT-TERM INVESTMENT FUNDS) là gì ?

Quỹ đầu tư ngắn hạn (SHORT-TERM INVESTMENT FUNDS) là gì ?
Quỹ đầu tư ngắn hạn (SHORT-TERM INVESTMENT FUNDS) là tên thường dùng cho các quỹ đầu tư được tổ hợp lại để đầu tư vào các trái phiếu chính phủ hay công cụ thị trường tiền tệ ngắn hạn. Cũng được gọi là các quỹ ngắn hạn

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Một trong ba nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đó là nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. Khi thực hiện hoạt động nghiệp vụ này công ty quản lý quỹ phải có nghĩa vụ báo cáo theo quy định pháp luật. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư trong bài viết này: