+ Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

+ Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.

- Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý NNT hoặc qua hệ thống bưu chính

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai thuế TTĐB, mẫu số 01/TTĐB

+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB, mẫu số 01-1/TTĐB

+ Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ, mẫu số 01-2/TTĐB (nếu không có phát sinh thì không phải khai)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

 - Lệ phí (nếu có):

 - Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

+Tờ khai thuế TTĐB

+ Bảng kê hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB

+ Bảng kê thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có)

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 +    Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

+    Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+    Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.
PHÒNG KẾ TOÁN - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ