Tổng số tiền bà Hằng chiếm hụi nhà em 200 triệu (tính tiền gốc bên em đóng cho Bà Hằng). Bà Hằng còn thách bên em thưa kiện. Cho hỏi: Em làm cách nào hay thưa kiện ra sao để Bà Hằng trả tiền hụi bên em đóng ? Bên em chỉ cần Bà Hằng trả tiền gốc bên em cũng bằng lòng.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: V.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sựcủa Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự, gọi:  1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Dân sự 2005

- Nghị định 144/2006/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất năm 2022 và Thủ tục khởi kiện đòi nợ

- Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

- Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung 2011

2. Nội dung trả lời:

Điều 479 BLDS 2005 quy định về họ, hụi, biêu, phường:

"1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là họ) là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

2. Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi."

Theo quy định của BLDS 2005 thì họ, hụi, biêu, phường là một loại hợp đồng vay tài sản.

Một trong những nghĩa vụ của chủ họ là “giao các phần họ cho thành viên được lĩnh họ” quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 144/2006/NĐ-CP và một trong những nghĩa vụ của bên mượn tài sản (chủ họ) là "trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ" theo khoản 5 Điều 514 BLDS 2005.

Như vậy, trong trường hợp này, chủ hụi có nghĩa vụ phải trả cả gốc lẫn lãi cho gia đình bạn, nếu đến hạn mà không trả hoặc trả không đầy đủ thì chủ hụi phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn cho gia đình bạn.

Bên cạnh đó, Điều 31 BLDS 2005 quy định về giải quyết tranh chấp như sau:

"Trong trường hợp có tranh chấp về họ hoặc phát sinh từ họ thì tranh chấp đó được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải hoặc theo yêu cầu của một hoặc nhiều người tham gia họ, tranh chấp đó được giải quyết tại Toà án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự."

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục đóng bảo hiểm xã hội?

Và Bộ luật Tố tụng dân sự có quy định:

Điều 25. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

1. Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.

2. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.

3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự.

4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 29 của Bộ luật này.

5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

7. Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

9. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.

10. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

11. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

12. Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Khoản 1 Điều 33 BLTTDS quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

"a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Bộ luật này."

Như vậy, khi có tranh chấp về hụi bạn có thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải hoặc có thể yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp này, Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp của bạn là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi bị đơn cư trú.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê