Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự, nhà ở của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn trách nhiệm khi nhà đi thuê bị hư hại:  1900.6162

 

Trả lời:

Kính chào bạn, câu hỏi của bạn được trả lời như sau:

Để xác định được trách nhiệm thuộc về bên nào phải xem xét yếu tố lỗi. Bên nào có lỗi thì bên đó phải chịu trách nhiệm.

Điều 485 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê như sau:

"1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thoả thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trong trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được hoặc tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết.

3. Trong trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa".

Khi xác định trách nhiệm chúng ta phải căn cứ trên các yếu tố sau:

- Một là, lỗi. Tức là bên nào có lỗi làm cho tài sản thuê bị hư hỏng, giảm sút giá trị thì bên đó phải chịu trách nhiệm.

- Hai là, có hành vi thực tế tác động lên tài sản khiến cho tài sản bị hư hỏng, giảm sút giá trị.

- Ba là, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thực tế với thiệt hại, sự hư hỏng, giảm sút giá trị của tài sản. Tức là thiệt hại, sự hư hỏng của tài sản là kết quả của hành vi tác động vào tài sản mà không phải là kết quả của hành vi khác.

Phân tích trường hợp mà bạn đưa ra:

- Một là, Bên B là bên thuê nhà có hành vi sửa chữa nhà cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và được bên A - bên cho thuê đồng ý, từ đó dẫn đến việc nhà bị hư hỏng. Bên B đã có lỗi dẫn đến nhà bị hư hỏng.

- Hai là, Bên B đã có hành vi sửa chữa nhà ở khi được sự đồng ý của bên A.

- Ba là, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thực tế và thiệt hại, sự hư hỏng. Như thông tin cung cấp, bạn đã khẳng định hư hỏng, giảm sút giá trị của nhà là do quá trình sửa chữa của bên B thì rõ ràng sự hư hỏng của nhà là kết quả của việc sửa chữa nhà.

Trong trường hợp này, khi bên B tiến hành sửa chữa nhà hoàn toàn được sự đồng ý của bên A, nhưng bên B vẫn phải chịu trách nhiệm đối với sự hư hỏng tài sản thuê trong quá trình bên thuê nhà sử dụng, đồng thời sự hư hỏng này còn xuất phát từ việc sửa chữa nhà của bên B. Bên A đồng ý cho B sửa nhà chứ không đồng nghĩa với việc bên A sẽ chịu trách nhiệm đối với hư hỏng nhà trong thời gian cho thuê, hư hỏng này hoàn toàn xuất phát từ bên thuê.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn. Mọi vướng mắc Bạn có thể trao đổi thêm với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua tổng đài: 1900.6162 để nhận được sự giải đáp chi tiết của các luật sư giàu kinh nghiệm.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê