Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư 2014

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy phép đầu tư

1. Việc một giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể được cấp cho nhiều dự án được không

Theo quy định hiện  hành tại Luật đầu tư 2014 thì một giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ chỉ được cấp cho một dự án đầu tư duy nhất. Hơn nữa, việc bạn muốn tách dự án đầu tư thành nhiều dự án nhỏ khác nhau do tăng quy mô đầu tư sẽ không thể thực hiện được, trường hợp này thay vì tách dự án đầu tư bạn nên tiến hành mở rộng dự án đầu tư bằng cách thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư 2014 như sau:

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận  đăng ký đầu tư theo quy định tại điều 40 luật đầu tư 2014 như sau:

"Điều 40. Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

1. Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

d) Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật này liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư."

Tuy nhiên bạn cần lưu ý nếu như việc mở rộng dự án đầu tư của công ty bạn liên quan đến mục tiêu, địa điểm, công nghệ chính tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Việc thay đổi tên dự án đầu tư 

Trường hợp của bạn hoàn toàn có thể tiến hành điều chỉnh tên dự án đầu tư trong nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục thực hiện trong trong trường hợp này giống như đối với thủ tục mở rộng quy mô dự án đầu tư theo quy định tại điều 40 luật đầu tư 2014 như  trên. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài, đăng ký cấp phép đầu tư

>> Xem thêm:  Cấp giấy chứng nhận đầu tư khi đã có sẵn cơ sở vật chất trong khu công nghiệp?