- Công ty em cần những chứng từ gì để đưa khoản tiền ấy vào chi phí hơp lý ?

- Trình tự thủ tục ? Cho em xin mẫu của các chứng từ đó luôn ạ !

Em xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê.

Em rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư        
Người gửi: Mỹ Loan

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật thuế công ty luật Minh Khuê.

chi phí

Tư vấn chi phí hợp lý Ảnh minh họa

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế mới nhất ?

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi quy định:

 “Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật."

Như vậy, tất cả các khoản chi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi đều được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, việc công ty bạn trả cho mỗi sinh viên thực tập là 2 triệu đồng/ tháng nếu có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật thì khoản tiền chi trả này sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Để đưa khoản chi này vào chi phí hợp lý, công ty bạn cần phải có hóa đơn, chứng từ sau:

>> Xem thêm:  Thuê văn phòng không viết hóa đơn thì có được tính làm chi phí hợp lý không?

- Hợp đồng lao động

- CMT photo

- Bảng chấm công hàng tháng

- Bảng thanh toán tiền lương (có chữ ký của nhân viên)

- Phiếu chi thanh toán lương.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Điều kiện được tính vào chi phí hợp lý ? Cách hạch toán chi phí hợp lý và khấu trừ chi phí hợp lý ?