Giám đốc em đứng cả bên cho thuê và đại diện bên thuê thì trường hợp này phải giải quyết thế nào ạ? Và sau khi thuê văn phòng về do có 1 số diện tích không sử dụng tới, HTX đã cho thuê lại số diện tích đó vậy có hợp lý không ạ?

Cho em xin ý kiến của luật sư, em cảm ơn!

Người gửi: K.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về cho thuê lại đất mà HTX đang thuê ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi chi chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lí:

Bộ luật Dân sự 2005;

>> Xem thêm:  Tư vấn về trốn thuế và phạt chậm nộp thuế ?

Luật Đất đai 2013.

Nội dung tư vấn:

Theo qui định tại khoản 5 Điều 144 Bộ luật Dân sự 2005:

"Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Do đó, trong trường hợp mà bạn nêu ra, giám đốc của bạn không có quyền đứng ra kí kết hợp đồng do không thảo mãn điều kiện chủ thể theo qui định của pháp luật. Trong trường hợp này, để đứng ra kí hợp đồng thuê đất, giám đốc của ạn có thể ủy quyền cho một người khác đứng ra là một bên của hợp đồng theo qui định của pháp luật dân sự:

"Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

Các qui định về hợp đồng ủy quyền qui định tại mục 12 của Bộ luật Dân sự 2005.

Về quyền cho thuê lại diện tích đất không sử dung tới, hợp tác xã có quyền này theo qui định tại theo qui định tại điều 167 Luật Đất đai 2013 và phải có sự đồng ý của bên cho thuê là giám đốc của bạn:

"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này."

 Khi thực hiện quyền cho thuê lại, bên bạn phải đáp ứng các điều kiện sau theo điều 188 Luật Đất đai 2013:

>> Xem thêm:  Cá nhân nộp thuế khi cho thuê nhà như thế nào? Có phải quyết toán thuế cho thuê nhà không?

"Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Bạn cần lưu ý những điều kiện trên để thực hiện đứng các qui định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

 

>> Xem thêm:  Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản sẽ chịu những loại thuế nào? và hạch toán như thế nào?

 

>> Xem thêm:  Lái xe của hợp tác xã trên 45 tuổi mới vào làm thì đóng bảo hiểm như thế nào ?