Xin hỏi về cách tính lương hưu ?

Tôi sinh ngày 9.5.1962 , là giáo viên, tổ trưởng chuyên môn, trình độ đại học sư phạm, hệ số lương là 4.98. Vậy đến hết tháng 5 năm 2017 tôi về nghỉ hưu thì lương hưu được tính như thế nào? Xin trân trọng cảm ơn và mong được giải đáp sớm nhất!
-Truong Vi

Trả lời:

Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Như vậy, bạn đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định thì sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.....................

Điều 17. Mức lương hưu hằng tháng..................

2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Lương hưu được tính theo số năm bạn đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.Ví dụ bạn đóng đầy đủ 30 năm bảo hiểm xã hội thì lương hưu sẽ được tính như sau:

Bạn sẽ được hưởng mức lương hưu hằng tháng là 45% ( đủ 15 năm đóng BHXH )

Bạn dư thừa 15 năm đóng bảo hiểm, nếu bạn là nam thì bạn mỗi năm được tăng thêm 2% là 30 % . Tổng mức hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 45% + 30%= 75% mức lương bình quân

Nếu bạn là nữ, thì bạn mỗi năm được tăng thêm 3% là 15 năm x 3%= 45%. Tổng mức hưởng là 45% + 45% = 90% mức lương bình quân ( nhưng bạn chỉ được hưởng 75% vì mức tối đa không quá 75% theo quy định của luật).

Tư vấn quyền lợi được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi ?

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn pháp luật miễn phí tại Tuyên Quang

Xin chào luật Minh Khuê. Tôi có một vấn đề muốn hỏi như sau: Năm nay bố tôi 48 tuổi, đã đóng BHYTXH được 15 năm. Nhưng do vấn đề sức khoẻ nên bố tôi không thể tiếp tục lao động được nữa. Vậy với trường hợp như bố của tôi, muốn được hưởng lương hưu trước thời hạn thì - Cần phải đóng BHYTXH bao nhiêu năm nữa? - Đến khi bố tôi bao nhiêu tuổi thì sẽ được hưởng lương hưu? - Lương hưu của bố tôi sẽ được hưởng bao nhiêu % mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Xin cảm ơn!

-Loan Nguyễn

Trả lời:

Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu như sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

Về vấn đề nghỉ hưu khi chưa đến độ tuổi quy định, Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

Bạn tham khảo quy định trên để xác định 1 cách chính xác độ tuổi, số năm đóng bảo hiểm xã hội và về việc suy giảm khả năng lao động của bố bạn là bao nhiêu % để có thể đưa ra kết quả chính xác nhất.

Về cách tính lương hưu :

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.....................

Điều 17. Mức lương hưu hằng tháng..................

2. Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Từ quy định trên có thế tính lương hưu cho bố bạn như sau:

15 năm đóng BHXH bạn đầu = 45% ; các năm tiếp theo mỗi năm được cộng thêm 2% ; nghỉ hưu trước tuổi mấy năm thì mỗi năm trừ đi 2%

Ví dụ bố bạn đóng được 25 năm BHXH;nghỉ trước tuổi 5 năm thì Lương hưu bố bạn nhận được sẽ bằng: = 45% + 20% - 10% = 55% mức lương bình quân.

Mọi vướng mắc pháp lý về quyền lợi của người lao động khi nghỉ hưu vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 6) để được đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý về lao động, bảo hiểm xã hội tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Công ty luật, văn phòng luật tư vấn miễn phí tại Vĩnh Long