Tư vấn về hiệu lực của quyết định UBND Thành phố ?

Luật sư tư vấn pháp Luật hành chính, gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê. Trên cơ sở thông tin bạn cung cấp, Luật Minh Khuê xin phép được trả lời những thắc mắc của bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Nghị định 91/2006/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều Luật ban hành VBQPPL của HĐND, UBND

- Thông tư 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

- Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 09/2010/NĐ-CP.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

2. Nội dung trả lời:

a. Quyết định số 4267/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh là VBQPPL hay văn bản hành chính ?

Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP quy định:

"Các văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, như quyết định thành lập đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; quyết định ban hành quy chế hoạt động của các hội đồng, ban, ban chỉ đạo, Ủy ban lâm thời; quyết định ban hành quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; quyết định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức; quyết định xử lý vi phạm hành chính; các văn bản có tính chất chỉ đạo, điều hành hành chính; văn bản hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; văn bản phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt và những văn bản tương tự khác để giải quyết những vụ việc cụ thể đối với những đối tượng cụ thể thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật."

- Mặt khác,quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư 05/2014/TT-BTP đã nêu rõ:

"1. Quyết định công bố thủ tục hành chính là hình thức văn bản cá biệt được quy định gián tiếp (mẫu Quyết định công bố tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này), kết cấu cụ thể như sau:

a) Quyết định;

b) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính (trong trường hợp công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và các tài liệu kèm theo (nếu có), gồm: mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; phí, lệ phí; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện."

- Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 09/2010/NĐ-CP) đã quy định văn bản hành chính bao gồm:

"Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công".

- Theo đó, văn bản cá biệt được hiểu là: "những quyết định quản lý thành văn mang tính áp dụng pháp luật, do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm giải quyết công việc cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước."

Đối chiếu theo các quy định trên đây, thì Quyết định số 4267/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh mà bạn đã gửi kèm trên đây là 1 quyết định công bố thủ tục hành chính, do đó không phải là văn bản quy phạm pháp luật mà là 1 loại văn bản hành chính.

b. Căn cứ vào đâu mà Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ?

Do đây là 1 loại văn bản hành chính cá biệt, vì vậy cho nên tới thời điểm hiện tại, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của các văn bản hành chính.

Thông thường, các văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp trên cả nước thường có hiệu lực thi hành ngay kể từ ngày ký ban hành trừ trường hợp văn bản quy định ngày khác. Tùy mỗi tỉnh, thành phố sẽ có hướng dẫn hay không về việc quy định cách thức ban hành văn bản hành chính, ví dụ như tại Điều 22, Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi đã quy định về hiệu lực văn bản như sau: "Thời điểm có hiệu lực của văn bản thường là thời điểm ký văn bản, trừ trường hợp văn bản quy định ngày khác. Cách ghi như sau: "Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký."; trường hợp văn bản quy định ngày khác ghi là: "Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...".

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về những câu hỏi của bạn, nếu còn có điều gì thắc mắc, mời bạn vui lòng gửi thư theo địa chỉ này hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)

Trân trọng./.

Ban tư vấn pháp luật hành chính - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cho y sĩ, bác sĩ như thế nào ?