Tất cả tiền thanh toán hợp đồng, Chủ đầu tư chuyển hết vào tài khoản của nhà thầu đứng đầu, hóa đơn thì từng thành viên liên danh phải xuất cho Chủ Đầu Tư để thể hiện phần công việc từng thành viên thực hiện Như vậy cho em hỏi đã đúng quy định không ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đầu tư của chuyên trang www.luatminhkhue.vn

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đầu tư năm 2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Hai công ty bạn đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Khoản 9 điều 3 Luật đầu tư 2014 quy định: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Điều 28 Luật đầu tư quy định rõ hơn về loại hình đầu tư này: Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Việc thực hiện phân chia lợi nhuận theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Hầu như mọi nội dung trước hết phải căn cứ vào hợp đồng BBC do các bên thỏa thuận. Do không thành lập tổ chức kinh tế nên từng công ty sẽ thực hiện hoạt động riêng và tự nộp thuế. Việc chủ đầu tư chuyển hết vào tài khoản của nhà thầu đứng đầu, hóa đơn thì từng thành viên liên danh phải xuất cho Chủ Đầu Tư để thể hiện phần công việc từng thành viên thực hiện nếu các bên đã thỏa thuận là không trái quy định của pháp luật theo khoản 3 điều 29:

Điều 29. Nội dung hợp đồng BCC

1. Hợp đồng BCC gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án;

b) Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;

c) Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;

d) Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

e) Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;

g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Tham khảo bài viết liên quan:

Nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh ?

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật