Hôm qua, do yêu cầu của sếp, tôi được thuyên chuyển sang làm Quản lý kho nguyên phụ liệu. Tuy nhiên, mức lương cũ của tôi từ 3.7 triệu bị giảm xuống còn có 2,7 triệu.
Luật sư cho tôi hỏi như vậy cty có vi phạm luật lao động không ạ?
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Người gửi: NT Bình
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục
Tư vấn pháp luật lao động  của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về mức lương khi thuyên chuyển công việc?
Luật sư tư vấn lao động gọi:  1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:    

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nghị định 05/2015/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Nội dung tư vấn:

Căn cứ Điều 31, Bộ Luật Lao động năm 2012, khi chuyển người lao động vào công việc khác thì người sử dụng lao động phải có những lý do nhất định và khi chuyển phải đảm bảo điều kiện hưởng, quyền lợi hưởng cho người lao động.

"Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động"

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

Điều 8, Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động quy định về tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác như sau:

"Người sử dụng lao động tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 31 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

a) Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

b) Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Sự cố điện, nước;

d) Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Người sử dụng lao động quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động đã tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, nếu tiếp tục phải tạm thời chuyển người lao động đó làm công việc khác so với hợp đồng lao động thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

4. Người lao động không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động quy định tại Khoản 3 Điều này mà phải ngừng việc thì người sử dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động."

Về tiền lương, tiền lương công việc mới của bạn thấp hơn tiền lương công việc cũ thì bạn được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Như vậy, bạn phải được hưởng tiền lương công việc cũ (là 3.700.000 đồng) trong thời hạn 30 ngày làm việc. Mặt khác, căn cứ vào Khoản 3, Điều 31 thì mức lương mới  ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ (tức là không thấp hơn 3.145.000 đồng) nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Như vậy, mức lương hiện tại của bạn khi được chuyển sang công việc mới (2.700.000 đồng) là thấp hơn mức lương mà pháp luật quy định bạn được hưởng. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của chị. Rất cảm ơn chị đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG