Năm 2005 tôi được cử đi học thạc sĩ tại trường đhsp huế. Năm 2006 trường thpt phan bội châu được thành lập, 1 số giáo viên tách từ trường thpt cư jut,, tôi cũng bị điều động về trường thpt phan bội châu khi tôi đang học tháng 12/2007 tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ. Xin luật sư cho tôi biết tôi bị điều động như vậy là đúng hay sai.

Người gửi : Lê Thi Lương

Luật sư trả lời:

Theo các thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi hiểu rằng bạn đang theo học lớp thạc sĩ tại trường Đại học sư phạm Huế thì bị điều động về trường THPT Phan Bội Châu. Vậy bạn đang là người học theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 83 Luật Giáo dục 2005:

Điều 83. Người học 

1. Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Người học bao gồm:

a) Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;

b) Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp day nghề, trung tâm dạy nghề, trường trung cấp, trường dự bị đại học;

c) Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;

d) Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;

đ) Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;

e) Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

2. Những quy định trong các điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 và 92 của Luật này chỉ áp dụng cho người học quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này.

Về nghĩa vụ làm việc theo thời hạn theo sự điều động của nhà nước đối với người học, được quy định tại Điều 87, Luật Giáo dục 2005:

Điều 87. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước

1. Người học các chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo hiệp định ký kết với Nhà nước thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc có thời hạn của Nhà nước; trường hợp không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo.

2. Chính phủ quy định cụ thể thời gian làm việc theo sự điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian chờ phân công công tác và mức bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, việc bạn được điều động sang làm việc tại một đơn vị khác không trái với quy định của pháp luật đối với một học viên đang theo học tại lớp thạc sĩ

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê