Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân

Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

2. Nội dung tư vấn:

Chào Luật Sư! Tôi có mua 01 miếng đât 60m2 vào năm 2002 tại quận Tân Phú. Thời điểm mua miếng đất này chỉ có giấy tay(dk 99). Nay tôi muốn làm sổ hồng. Luật sư cho tôi hỏi khi làm sổ hồng thì tôi phải đóng những khoản phí nào, bao nhiêu đối với miếng đất của tôi? Xin trân thành cảm ơn! Vũ Minh Tuấn

Qua phần trình bày của bạn, có thể hiểu, phần đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1999, và đến năm 2002, bạn được nhận chuyển nhượng. Theo đó, thủ tục và các khoản phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định như sau:

Thủ tục và nghĩa vụ tài chính khi sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

>> Xem thêm:  Sang tên sổ đỏ chia thừa kế như thế nào sau khi bố và mẹ kế mất ?

- Hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (1 bản gốc + 3 bản sao công chứng)

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên.

+Sơ đồ kỹ thuật thửa đất (nếu có)

+ Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (bản sao, công chứng)

+ Các giấy tờ khác như giấy đăng ký hết hôn, biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng có liên quan đến phần đất này… (nếu được yêu cầu)

Nghĩa vụ tài chính phải thực hiện:

+ Thuế thu nhập cá nhân, là nghĩa vụ của bên chuyển nhượng nhưng nếu các bên có thỏa thuận về việc bên nhận chuyển nhượng đóng thuế này thì bên nhận chuyển nhượng sẽ thực hiện nghĩa vụ này. Căn cứ theo Điều 14 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 2% tính trên giá trị chuyển nhượng mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng.

+ Lệ phí trước bạ là nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng. Theo quy định tại Điều 6, Thông tư 124/2011 và Điều 3, thông tư 34/2013/TT-BTC quy định về lệ phí trước bạ nhà đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định giá chuyển nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại b3, Điểm b, khoản 2, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT-BTC mức thu tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu phù hợp, đảm bảo nguyên tắc mức thu tối đa áp dụng theo thông tư 02/2014/TT-BTC là tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 50.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, các nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy đối với cấp mới; 20.000 đồng/giấy đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ

+ Phí đo đac, lập bản đồ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất theo quy định tại a6, a7, điểm a, khoản 2, Điều 3, thông tư 02/2014/TT-BTC. Theo đó, phí đo đạc được xác định theo tùy từng địa phương, nhưng tối đa không quá 1.500 đồng/m2; phí cấp quyền sử dụng đất. Đối với mức thu của phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì: Tùy thuộc vào diện tích đất cấp quyền sử dụng, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ cấp quyền sử dụng đất, như cấp mới, cấp lại; việc sử dụng đất vào mục đích khác nhau (làm nhà ở, để sản xuất, kinh doanh) và các điều kiện cụ thể của địa phương mà áp dụng mức thu khác nhau cho phù hợp, bảo đảm nguyên tắc mức thu đối với đất sử dụng làm nhà ở thấp hơn đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, mức thu cao nhất không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ.

Luật su cho e hỏi.nhà e có dổi ruộ̣̣̣̣ng canh tác trồng trọt cho hàng xóm dể cho gần nhà,gio e muon làm trang trại dể chăn nuôi ở trên dó có duợc không và cần nhũng thủ tục gì?luật su tu vấn giúp e,e xin cảm ơn

Trong trường hợp này, nếu bạn muốn đổi đất lâu dài, vô thời hạn thì bạn nên tiến hành lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa hai bên, để được nhà nước thừa nhận quyền sử dụng của mình đối với phần đất này. Nếu bạn không thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng phần đất này thì để được làm trang trại để chăn nuôi trên đất trồng trọt thì bạn cần thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tuy nhiên, người thực hiện phải là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thời điểm này.

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT thì:

"Điều 11. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép;

b) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở."

Như vậy, trong trường hợp chuyển từ đất trồng cây sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc thì bạn không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động.

Theo đó, bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn xin cấp sổ đỏ (sổ hồng), sang tên nhà đất

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên;

+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận;

+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;

+ Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;

+ Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua nhà ?

Bạn nộp hồ sơ trên đến văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện thủ tục này. Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Dear LS Lê Minh Trường. Em đang có ý định mua 1 mảnh đất trị giá 200 triệu, chủ mảnh đất yêu cầu đặt trước 140 triệu, 70 triệu trả vào cuối năm sau. Tuy rằng là người cạnh nhà nhưng nói chung em cũng lo lắng. Anh cho em xin mẫu đặt cọc tiền và một số mẫu HĐ và giấy tờ khác có liên quan đến việc mua bán với ạ. Trong trường hợp ông ấy không ở nhà mà nhờ em trai nhận hộ thì mình có nên đặt cọc không ạ. Em cảm ơn anh ạ. -- *hangocchang*

Về Mẫu hợp đồng đặt cọc, bạn có thể tham khảo tại đây

Trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng này phải được công chứng tại tổ chức công chứng có thẩm quyền, về mẫu hợp đồng quyền sử dụng đất này bạn có thể tham khảo tại đây.

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Đất đai.

>> Xem thêm:  Tư vấn chuyển quyền sở hữu đất thổ cư khi mua ?