Luật sư tư vấn về chủ đề "thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tư vấn về cấp chứng nhận quyền sử dụng đất qua giấy viết tay qua nhiều chủ?

Tư vấn về cấp chứng nhận quyền sử dụng đất qua giấy viết tay qua nhiều chủ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê! Tôi có sự việc như sau cần được hỗ trợ: Ông A có 1 mảnh đất rộng 120 m vuông do ông bà để lại trước 1980. trong suốt quá trình sử dụng có nộp đều đặn thuế đất cho xã. Đến tháng 10/1991 ông A chuyển nhượng mảnh đất này cho bà B mà mảnh đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Đến năm 2012 bà B tiếp tục chuyển nhượng cho ông C bằng giấy tay và ông C tiến hành liên hệ với địa phương để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.