Theo luật Giáo dục Đại học 2012 ở phần chương III ( Nhiệm vụ và quyền hạn ) thì có nêu rõ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Vậy, tôi muốn hỏi: nếu người ta gây khó khăn, không xác nhận cho tôi là thủ khoa thì người ta đã làm đúng hay sai ?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người gửi :

V.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

                                                   Tư vấn về việc xác nhận danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp đại học ?

                                                     Luật sư tư vấn luật dân sự gọi 1900.6162

Trả lời :

 

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau :

>> Xem thêm:  Có hay không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp thu hút ?

Căn cứ pháp lý :

Luật giáo dục đại học 2012 

Luật thi đua, khen thưởng 2003 

Nội dung tư vấn :

Khoản 5, điều 28, luật giáo dục đại học 2012 quy định : trường cao đẳng, trường đại học, học viện có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc " Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục. "

Mặt khác, điều 1, điều 2, Luật thi đua khen thưởng 2003 quy định về phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng như sau :

" Điều 1.

Luật này quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Điều 2.

Luật này áp dụng đối với cá nhân, tập thể người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân, tập thể người nước ngoài. "

>> Xem thêm:  Điều kiện, thủ tục để rút hồ sơ học bạ tại trường đại học để đi du học ?

Điều 3 luật này giải thích :

" 1. Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Danh hiệu thi đua là hình thức ghi nhận, biểu dương, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua. "

Như vậy, theo luật thi đua, khen thưởng 2003, thì mọi đối tượng cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài và cá nhân người nước ngoài đều có quyền được ghi nhận, khen thưởng bằng các danh hiệu về những thành tích tốt nhất đã đạt được trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và trong học tập nói riêng .

Do đó, căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, với tư cách là người học, bạn hoàn toàn có quyền được công nhận danh hiệu tốt nghiệp thủ khoa nếu có đầy đủ các điều kiện theo quy chế mà trường đại học của bạn ban hành. Trường hợp trường đại học bạn theo học gây khó khăn và không tiến hành xác nhận danh hiệu thủ khoa cho bạn, tức là đã làm trái quy định của pháp luật và xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của bạn.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ.

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nước ngoài mới nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam