1. Tỷ lệ phân chia thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo quy định

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, và mỡ nhờn. Chi tiết mức thuế BVMT được xác định như sau:

- Xăng - trừ etanol: 2.000 đồng/lít.

- Nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 1.000 đồng/lít.

- Mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg.

- Dầu hỏa: 600 đồng/lít.

Mức thuế BVMT này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Mức giảm thuế BVMT cho từng loại nhiên liệu được thể hiện như sau:

- Xăng (trừ etanol): Giảm 2.000 đồng/lít, giảm giá bán lẻ xăng (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 2.200 đồng/lít.

- Nhiên liệu bay: Giảm 2.000 đồng/lít, giảm giá bán lẻ nhiên liệu bay (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 2.200 đồng/lít.

- Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: Giảm 1.000 đồng/lít, giảm giá bán lẻ dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 1.100 đồng/lít.

- Mỡ nhờn: Giảm 1.000 đồng/kg, giảm giá bán lẻ mỡ nhờn (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 1.100 đồng/kg.

- Dầu hỏa: Giảm 400 đồng/lít, giảm giá bán lẻ dầu hỏa (bao gồm cả phần giảm thuế GTGT) tương ứng 440 đồng/lít.

Mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, và mỡ nhờn từ ngày 01/01/2025 sẽ được áp dụng theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế BVMT. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu 

Theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH 15 quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 được quy định như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

 

3. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ năm 2025 

Nghị quyết 42/2023/UBTVQH15 đã đưa ra các chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, và mỡ nhờn, nhưng đặc biệt lưu ý rằng những ưu đãi này chỉ áp dụng trong năm 2024. Kể từ ngày 01/01/2025, theo quy định của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của UBTVQH, mức thuế BVMT sẽ được điều chỉnh trở lại như sau:

- Xăng (trừ etanol):

Mức thuế: 4.000 đồng/lít

- Nhiên liệu bay:

Mức thuế: 3.000 đồng/lít

- Dầu diesel:

Mức thuế: 2.000 đồng/lít

- Dầu hỏa:

Mức thuế: 1.000 đồng/lít

- Dầu mazut:

Mức thuế: 2.000 đồng/lít

- Dầu nhờn:

Mức thuế: 2.000 đồng/lít

- Mỡ nhờn:

Mức thuế: 2.000 đồng/kg

Những điều chỉnh này đặt ra nhằm đảm bảo sự ổn định và dự trữ tài chính trong thời gian dài hạn, đồng thời giữ cho mức thuế bảo vệ môi trường ở mức phù hợp với các yếu tố môi trường và kinh tế. Các điều này cũng giúp quản lý cân đối giữa việc hỗ trợ ngành công nghiệp và bảo vệ môi trường, đồng thời tối ưu hóa lợi ích cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

 

4. Thẩm quyền tăng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Căn cứ vào khoản 2 Điều 8 của Luật Thuế Bảo vệ Môi trường 2010, quy định về Biểu khung thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra các nguyên tắc và tiêu chí quan trọng để xác định mức thuế cụ thể đối với từng loại hàng hóa chịu thuế. Điều này nhằm bảo đảm tính chính xác và công bằng trong việc thu thuế, đồng thời hỗ trợ mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.

- Phù hợp với Chính sách phát triển kinh tế - xã hội:

+ Mức thuế đối với từng loại hàng hóa cần phản ánh chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng giai đoạn cụ thể.

+ Cân nhắc đặc điểm và nhu cầu của thị trường để đảm bảo mức thuế không ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Mức thuế phải được xác định dựa trên mức độ gây tác động xấu đến môi trường của từng loại hàng hóa. Cân nhắc các yếu tố như tác động đến không khí, nước, đất, và sức khỏe của con người.

- Quy định một biểu khung thuế tuyệt đối, bao gồm mức thuế cao nhất và thấp nhất đối với mỗi đơn vị hàng hóa. Điều này giúp tạo ra sự linh hoạt và tính công bằng trong việc áp dụng thuế, tùy thuộc vào đặc tính cụ thể của từng loại hàng hóa.

​- Mức thuế có thể được điều chỉnh theo thời kỳ để phản ánh sự thay đổi trong chính sách môi trường và kinh tế - xã hội của quốc gia.

Bằng cách này, việc xác định mức thuế theo Luật Thuế Bảo vệ Môi trường trở nên minh bạch, linh hoạt, và đồng thời đảm bảo sự bảo vệ môi trường mà không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.

 

4. Tầm quan trọng của thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu? 

Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường và hỗ trợ chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch và bền vững. Dưới đây là một số tầm quan trọng của thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu:

- Thuế bảo vệ môi trường có thể được thiết lập để khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng sạch và bền vững như etanol, biodiesel hoặc nhiên liệu bay sinh học. Giúp giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và đóng góp vào mục tiêu giảm lượng khí nhà kính.

- Thuế có thể được áp dụng để tăng giá xăng dầu thông thường, khí thải nhiều hơn, nhằm hạn chế sự sử dụng các nhiên liệu gây ô nhiễm. Tăng giá có thể làm giảm sự tiêu thụ và đồng thời thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các giải pháp làm sạch hơn.

​- Thu nhập từ thuế bảo vệ môi trường có thể được sử dụng để hỗ trợ các dự án và chương trình bảo vệ môi trường, như cải thiện chất lượng không khí, quản lý rác thải, và phát triển năng lượng tái tạo.

- Áp dụng thuế theo mức tiêu thụ năng lượng có thể thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện và công nghệ hiệu quả năng lượng. Tạo động lực để doanh nghiệp và người tiêu dùng chuyển đổi sang các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.

- Thuế bảo vệ môi trường có thể mang lại nguồn thu nhập cho ngân sách quốc gia, giúp cân bằng ngân sách và đồng thời hỗ trợ chính sách môi trường quốc gia.

​- Điều chỉnh thuế có thể thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp môi trường, bao gồm sản xuất và sử dụng các loại nhiên liệu và công nghệ thân thiện với môi trường.

​- Giảm thuế cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng sạch.

Tóm lại, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu không chỉ giúp hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tạo điều kiện cho sự chuyển đổi sang nguồn năng lượng bền vững và thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp năng lượng. Quy định thuế bảo vệ môi trường cũng thể hiện sự chủ động trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ mục tiêu giảm lượng khí nhà kính và giữ cho hành động của ngành công nghiệp hướng tới sự bền vững. Thuế bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hướng phát triển của ngành năng lượng, hướng tới một kịch bản bền vững và thân thiện với môi trường.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Bảo vệ môi trường là gì? Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.